خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 1402

منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 1402

منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 1402

علم زمین شناسی حقایق و اتفاقاتی را که از ابتدای تشکیل زمین تا به امروز رخ داده ، آشکار می کند. تحصیل در این رشته و فراگیری دانش مرتبط کمک شایانی به صنعت سد سازی، جاده سازی و ترمیم راه های کشور از مسیر درست آن خواهد کرد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی می باشند که مدرک کارشناسی ارشد را دریافت نموده و در موعد مقرر ثبت نام آزمون دکتری سراسری را انجام دهند. بسیاری از داوطلبان برای موفقیت در آزمون به دنبال منابع آزمون دکتری رشته مورد علاقه خود هستند، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی برای شما عزیزان ارائه نموده ایم.

به دلیل ادغام آزمون دکتری سراسری و آزاد علاوه براینکه این آزمون به صورت همزمان برگزار می شود، منابع آن ها نیز مشترک می باشد.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 1402

بسیاری از داوطلبان علاقمند به شرکت در آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی، در تماس با مشاوره تحصیلی مرکز ایران مشاوره این سوال را مطرح می کنند که فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی شرکت کنند؟ به همین منظور در ادامه این بند از مطلب جدولی را قرار داده ایم که شما می توانید با مطالعه آن در این زمینه اطلاعات کسب کنید.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

علوم زمین

رسوب شناسی

تمامی رشته ها

منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 1402

منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی – زمین شناسی ایران
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب زمین شناسی ایران، تالیف علی درویش زاده، انتشارات امیرکبیر.
کتاب زمین شناسی ایران، تالیف سیدعلی آقانباتی، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کتاب زمین شناسی ایران (رشته زمین شناسی)، تالیف رحیم شعبانیان، مهناز پروانه نژادشیرازی، جمشید احمدیان و محمدرضا کبریایی زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب زمین شناسی ایران، تالیف علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
کتاب زمین شناسی ایران، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
جزوه زمین شناسی ایران، دانشگاه تهران. جزوه زمین شناسی ایران، دانشگاه شهید بهشتی. جزوه زمین شناسی ایران، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی – سنگ شناسی رسوبی
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف موریس. ای .تاکر، مترجمان سیدرضا موسوی حرمی و اسدالله محبوبی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.
کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات آستان قدس.
کتاب پترولوژی سنگهای رسوبی، تالیف هاروی بلت، رابرت تریسی، برنت اونز، مترجمان محمد لنکرانی، حبیب الله قاسمی و مسعود همام، انتشارات دانشگاه شاهرود.
کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف فریدون سحابی، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف محمد بهرامی، انتشارات آوند اندیشه.
کتاب سنگ شناسی رسوبی (کاربردی)، تالیف فریدون مهرابی، انتشارات تخت جمشید، قشقایی.
کتاب سنگ های رسوبی، تالیف ربکا فوکنر، مترجم فاطمه محمدیان، انتشارات مدرسه.
کتاب سنگ شناسی رسوبی (رشته زمین شناسی)، تالیف حسین پروین، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (رشته زمین شناسی کاربردی)، تالیف محمد بهرامی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب رسوب شناسی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات به نشر.
جزوه سنگ شناسی رسوبی دکتر علی کنعانیان دانشگاه تهران. جزوه سنگ شناسی رسوبی دانشگاه شهید بهشتی. جزوه سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی – سنگ رسوبی (کربناته و غیرکربناته)
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب رسوب شناسی، تالیف سیدرضا موسوی حرمی، انتشارات شرکت به نشر.
کتاب سنگ شناسی رسوبی (Sedimentary Petrology)، تالیف موریس تاکر، ترجمه سیدرضا موسوی حرمی و اسداله محبوبی، انتشارات جهاد دانشگاهی فردوسی.
کتاب رسوبات و سنگ های کربناته: راهنمایی برای محققان علوم زمین و مهندسان، تالیف کالین برایت ویت، مترجم حسین رحیم پوربناب، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب سنگهای رسوبی کربناته، تالیف سادات فیض نیا، انتشارات آستان قدس رضوی.
کتاب سنگ شناسی کربناته: با نگرشی بر کیفیت مخزنی، تالیف حسین رحیم پوربناب، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب مدل سازی حوضه رسوبی، تالیف رایا مطوریان و محمدرضا ملایری، انتشارات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران.
کتاب سنگ شناسی کربناته، تالیف بناب رحیم پور، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب ژئوشیمی رسوبی، تالیف آدابی، انتشارات آرین زمین.
جزوه سنگ رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
جزوه سنگ شناسی کربناته، دانشگاه فردوسی مشهد.
جزوه سنگ رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی – رسوب شناسی پیشرفته
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب رسوب شناسی، تالیف سیدرضا موسوی حرمی، انتشارات شرکت به نشر.
کتاب رسوب شناسی ۲ (تجزیه مواد و محیط های رسوبی)، تالیف احمد معتمد، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب رسوب شناسی ۱ (روش های مطالعه و کاربرد)، تالیف احمد معتمد، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب رسوب شناسی، تالیف خلیل رضایی و زهره قرایلو، انتشارات آوای شینه.
کتاب رسوب شناسی (رشته زمین شناسی)، تالیف حسین پروین، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب محیط های رسوبی دیرینه و تشخیص آنها در مطالعات زیرسطحی، تالیف سسلی، مترجم امینی اخروی، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب مبانی رسوب شناسی، تالیف اهری پور و مصدق، انتشارات علوی.
جزوه رسوب شناسی پیشرفته، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
جزوه رسوب شناسی پیشرفته، دانشگاه شاهرود.
جزوه رسوب شناسی پیشرفته، دانشگاه فردوسی مشهد.
جزوه رسوب شناسی پیشرفته، دانشگاه تهران.
منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی – استعداد تحصیلی
(دروس سطح عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی – زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

از آن جایی که آزمون دکتری یکی از مهم ترین آزمون ها می باشد و حساسیت ویژه ای دارد، نمی توان اهمیت طراحی یک برنامه مناسب و کارآمد را جهت دستیابی به موفقیت نادیده گرفت. برنامه ریزی آزمون دکتری 1402 یک نقشه راه برای شرکت کنندگان می باشد که با استفاده از آن می توانند در بازه های زمانی تنظیم شده به مطالعه منابع آزمون دکتری 1402 پرداخته و بتوانند تا قبل از فرا رسیدن زمان برگزاری آزمون دکتری 1402 مباحثی که خوانده اند را مرور نمایند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری