خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل 1402

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل 1402

بهترین منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل 1402
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل 1402

همانطور که می دانید رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل یکی از زیرمجموعه های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی است که هدف از ایجاد این رشته یادگیری مهارت ها و روش هایی که به تولید و بهره برداری از منابع طبیعی کمک می کند، می باشد، همچنین فارغ التحصیلان این رشته قادر خواهند بود که برنامه ریزی، سازماندهی و طراحی، فونداسیون منابع طبیعی بپردازد.

داوطلبانی که مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت نموده اند و علاقمند به تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل می باشند، می بایست در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون دکتری 1402 این رشته اقدام کنند، برای موفقیت در این آزمون افراد باید از منابع آزمون دکتری این رشته آگاهی کامل داشته باشند به همین منظور تیم تخصصی ایران مشاوره، مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل ارائه نموده ایم.

یکی از مزایای رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل این است که فارغ التحصیلان تمام رشته ها می توانند در آزمون دکتری این رشته شرکت کنند.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل 1402

ممکن است این سوال برای بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل مطرح گردد که فارغ التحصیلان کدام رشته ها می توانند در آزمون دکتری این رشته شرکت نمایند؟ برای پاسخ به این سوال داوطلبان جدولی را در این خصوص ارائه نموده ایم.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل

تمامی رشته ها

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل 1402

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل – جنگل شناسی
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب جنگل شناسی و پرورش جنگل، تالیف محمدرضا مروی مهاجر، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب جنگل شناسی، تالیف احمد مصدق، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب جنگل شناسی عمومی (رشته منابع طبیعی و محیط زیست)، تالیف قربان شهریاری، انتشارات دانشگاه پیام نور
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
جزوه جنگل شناسی دانشگاه تهران – جزوه جنگل شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل – اکولوژی جنگل
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
کتاب اکولوژی جنگل (بوم شناسی جنگل )، تالیف احمد مصدق، انتشارات علم کشاورزی ایران
کتاب اکولوژی عمومی، تالیف محمدرضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
جزوه اکولوژی جنگل دکتر پوربابایی و دکتر رحمانی دانشگاه گیلان – جزوه اکولوژی جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه اکولوژی جنگل خسرو ثابت طالبی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل – جنگلداری
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب مبانی جنگلداری، تالیف ایرج حسن زادناورودی، انتشارات حق شناس
کتاب مبادی جنگلداری، تالیف پوهنوال انجینر، مترجم غلام نقشبند ناصری، انتشارات سمت
کتاب جنگلداری مقدماتی، تالیف بی. مک مانوس کولینز، فرد ام. وایت، مترجم محمد حسینی، انتشارات دانشگاه مازندران
کتاب مبانی جنگلداری شهری، تالیف سارا زارع، حسین شعبانعلی فمی، منوچهر نمیرانیان و سمیه کرمی، انتشارات پلک
کتاب جنگل داری شهری، تالیف کامبیز طاهری آبکنار، انتشارات حق شناس
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
جزوه جنگلداری دکتر نمیرانیان دانشگاه تهران – جزوه جنگلداری دانشگاه گیلان – جزوه جنگلداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل – آمار و اندازه گیری جنگل
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب آماربرداری در جنگل (اندازه گیری درخت و جنگل )، تالیف محمود زبیری، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب اندازه گیری درخت و زیست سنجی جنگل، تالیف منوچهر نمیرانیان دانشگاه تهران
کتاب روش های نمونه برداری فاصله ای در آماربرداری جنگل، تالیف رضا حسین حیدری، انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه)
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
جزوه آماربرداری در جنگل، تالیف محمود زبیری، دانشگاه تهران – جزوه آماربرداری در جنگل حمید طلالشی و رضا بصیری دانشگاه بهبهان – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشکده منابع طبیعی گیلان – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل – اقتصاد جنگل
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب مبانی اقتصادی ـ عملی اداره جنگلها، تالیف ارسطو سعید، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
 جزوه اقتصاد جنگل، دکتر حشمت الواعظیین دانشگاه تهران – جزوه اقتصاد جنگل دکتر طالشی دانشگاه شهید چمران اهواز – جزوه اقتصاد جنگل دکتر عمادیان دانشگاه گرگان – جزوه اقتصاد جنگل، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل – بیومتری جنگل
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب زیست سنجی (بیومتری) جنگل، تالیف محمود زبیری، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب اندازه گیری درخت و زیست سنجی جنگل، تالیف منوچهر نمیرانیان، انتشارات دانشگاه تهران
 جزوه بیومتری جنگل، دکتر حشمت الواعظیین دانشگاه تهران –  جزوه بیومتری جنگل دکتر عمادیان دانشگاه گرگان – جزوه بیومتری جنگل، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه بیومتری جنگل دکتر طالشی دانشگاه شهید چمران اهواز
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل – برنامه ریزی و مدیریت پایدار جنگل
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب روش های پرورش و مدیریت جنگل (جنگلداری)، تالیف جعفر حسین زاده، انتشارات موج سبز
کتاب مدیریت جنگل های دست کاشت مناطق خشک، تالیف سیدعطا رضایی، انتشارات پونه
کتاب اندیشه های درباره جنگلکاری و مدیریت جنگل، طبیعت گردی و زراعت چوب، تالیف محمدعلی هدایتی، انتشارات اشک قلم
کتاب میکوریزی: کشاورزی و جنگل کاری پایدار، تالیف زکی اتور سیدیکویی، ترجمه حسینعلی علیخانی و مهدی قورچیانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
کتاب توسعه پایدار و احیای جنگل های ایران و جهان، تالیف احمد مصدق، انتشارات علم کشاورزی ایران
کتاب نگاهی گذرا بر SFM یا مدیریت پایدار جنگل و مروری بر نظارت و ارزشیابی، تالیف مصطفی جعفری، انتشارات پونه
کتاب آللوپاتی در کشاورزی پایدار و جنگلداری، تالیف رنسن زنگ، عظیم یو. مالیک، شیمینگ لو، ترجمه بهنام بهتری، انتشارات پرتو واقعه
جزوه برنامه ریزی و مدیریت پایدار جنگل دانشگاه تهران – جزوه برنامه ریزی و مدیریت پایدار جنگل، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه برنامه ریزی و مدیریت پایدار جنگل دانشگاه گرگان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل – ارزشیابی طرح های جنگلداری
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب راهنمای نظارت و ارزیابی عملی طرح های جنگلداری، تالیف مصطفی عبدالله پور، انتشارات دانشگاه آزاد واحد چالوس
کتاب اصول تهیه و ارزیابی طرح های جنگلداری، تالیف داریوش خانلری، انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی
کتاب نگاهی گذرا بر SFM یا مدیریت پایدار جنگل و مروری بر نظارت و ارزشیابی، تالیف مصطفی جعفری، انتشارات پونه
جزوه ارزشیابی طرح های جنگلداری دانشگاه تهران –  جزوه ارزشیابی طرح های جنگلداری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه ارزشیابی طرح های جنگلداری دانشگاه گرگان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل – سیاست جنگل تکمیلی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب روش های تصمیم گیری در مدیریت منابع جنگلی، تالیف سلیمان محمدی لیمائی، انتشارات دانشگاه گیلان
کتاب قوانین و مدیریت منابع طبیعی (جنگل ها و مراتع)، تالیف تقی شامخی، فرشاد رضوان، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب مدیریت جنگل های دست کاشت مناطق خشک، تالیف سیدعطا رضایی، انتشارات پونه
جزوه سیاست جنگل تکمیلی دانشگاه تهران – جزوه سیاست جنگل تکمیلی دانشگاه گرگان – جزوه سیاست جنگل تکمیلی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل – استعداد تحصیلی
(دروس عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل –  زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

علاقه مندانی که می خواهند فرآیند ثبت نام آزمون دکتری 1402 خود را در زمان مشخص به انجام برسانند، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری از هزینه ثبت نام آزمون دکتری 1402، شرایط ثبت نام آزمون دکتری و سهمیه های آزمون باخبر شوند. همچنین لازم به ذکر است که در صورت کسب رتبه قابل قبول در کارنامه دکتری، امکان انجام فرآیند انتخاب رشته دکتری برای فرد پذیرفته شده فراهم می شود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید..دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج کنکور