خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی ۱۴۰۲

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی ۱۴۰۲

بهترین منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب - سازه های آبی 1402
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی 1402

یکی از رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی، علوم و مهندسی آب – سازه های آبی می باشد که به ارزیابی و تحلیل سازه های آبی و همچنین سیستم های هیدرولیکی می پردازد اما لازم است گفته شود که تمرکز این رشته بیشتر بر روی طراحی، محاسبه و ساخت سازه های آبی می باشد.

چنانچه علاقمند به تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی مقطع دکتری هستید باید مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت نموده، و در زمان ثبت نام آزمون دکتری 1402 اقدام به ثبت اطلاعات خود نمایید. بسیاری از افراد به دنبال راهی برای آگاهی از منابع آزمون دکتری هستند که ما برای سهولت در این امر مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی برای شما عزیزان ارائه نموده ایم.

با توجه به اینکه آزمون دکتری سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی ادغام شده و به صورت همزمان برگزار می شود، منابع آن ها نیز مشترک می باشد.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون علوم و مهندسی آب – سازه های آبی 1402

ممکن است برای بسیاری از داوطلبان آزمون دکتری این سوال مطرح شود که فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی به تحصیل بپردازند؟ به همین منظور جدولی را در ادامه مطلب قرار داده ایم که شما می توانید با مطالعه آن در این زمینه اطلاعات کسب کنید.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

علوم و مهندسی آب 

سازه های آبی

تمامی رشته ها

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی 1402

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی – ریاضیات (۱، ۲ و ۳)
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب ریاضیات (۱ و ۲ و ۳)، تالیف خالد احمدالی، زیر نظر عبدالحسین هورفر، انتشارات شهرآب، آینده سازان
کتاب ریاضیات مهندسی صنایع غذایی، تالیف سید علی مرتضوی، انتشارات آییژ
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف لوئیس لیتهلد، سیامک کاظمی و مهدی بهزاد، انتشارات فاطمی
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف جورج برینتن توماس، راس فینی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف رابرت الکزاندر آدامز، مترجمان عبدالله صدرالدینی و نریمان ویسمرادی، انتشارات سرافراز
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف ریچارد سیلورمن، مترجم علی اکبر عالم زاده، انتشارات علمی و فنی
کتاب ریاضی عمومی ۱، تالیف محسن لطف زمان، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر
کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲، تالیف دکتر مسعود نیکوکار، انتشارات آزاده
کتاب ریاضی عمومی ۱ و۲، تالیف فرزین حاجی جمشیدی، انتشارات تاخ
کتاب ریاضی ۱ و ۲، تالیف دکتر محمدصادق معتقدی، انتشارات میعاد
کتاب ریاضیات عمومی، تالیف ایساک آبراموویچ مارون، انتشارات پاریاب
جزوه ریاضی عمومی ۱ و ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان – جزوه ریاضی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات –  جزوه ریاضی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی – مکانیک سیالات
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب مکانیک سیالات، تالیف فرانک ام وایت، مترجم محمدرضا افضلی، انتشارات کتاب دانشگاهی
کتاب مکانیک سیالات، تالیف ایروینگ هرمن شیمز، مترجم بهرام پوستی، انتشارات علوم دانشگاهی
کتاب مکانیک سیالات، تالیف بنجامین وایلی و ویکتور لایل استریتر، مترجم بهرام پوستی و محبوبه مسگر تهرانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
کتاب مکانیک سیالات، تالیف رابرت فاکس و آلن مک دونالد، مترجم بهرام پوستی، انتشارات کتاب دانشگاهی
کتاب مکانیک سیالات، تالیف محسن لطف زمان، انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر
جزوه مکانیک سیالات، دانشگاه تهران – جزوه مکانیک سیالات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه مکانیک سیالات، دانشگاه ارومیه – جزوه مکانیک سیالات دانشگاه شیراز – جزوه مکانیک سیالات، دانشگاه صنعتی اصفهان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی – هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب جریان های با سطح آزاد: هیدرولیک کانال ها، تالیف نصرت اله مقصودی و صلاح کوچک زاده، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب ه‍ی‍درول‍ی‍ک ک‍ان‍ال‍ه‍ا، تالیف نصرت اله مقصودی و صلاح کوچک زاده، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب هیدرولیک کانال های باز، تالیف جلیل ابریشمی و محمود حسینی، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
کتاب مقدمه ای بر هیدرولیک جریان های پایدار، تالیف صلاح کوچک زاده و عاطفه پرورش ریزی، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب هیدرولیک کانال های روباز، مولف جلیل ابریشمی و سید محمود حسینی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
کتاب هیدرولیک کانال ها، مولف نصرت الله مقصودی و صلاح کوچک زاده، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب هیدرولیک جریان در کانال های روباز، تالیف علیرضا مسجدی، انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
جزوه هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی دانشگاه تهران – جزوه هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی – هیدرولیک انتقال رسوب ۱
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب انتقال رسوب، تالیف سیدامیر امامی، انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر
کتاب اصول نظری و عملی هیدرولیک انتقال رسوب، تالیف محمود شفاعی بجستان، انتشارات دانشگاه شهید چمران (اهواز)
کتاب انتقال رسوب، تالیف چی تد یانگ، ترجمه سیدامیر امامی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
کتاب تئوری و کاربرد انتقال رسوب، تالیف یانگ چی تد، ترجمه کامران یوسفی و صلاح کوچک زاده، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب انتقال رسوب، تالیف زو لیو، ترجمه وحید چگینی، انتشارات نوربخش
جزوه هیدرولیک انتقال رسوب ۱ دانشگاه تهران – جزوه هیدرولیک انتقال رسوب ۱ دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی – طراحی سازه های آبی تکمیلی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی،تالیف ک.د.اسمیت،ترجمه حسن کیامنش،انتشارات دانشگاه آزاد واحد دزفول
کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی،تالیف حسین محمد ولی سامانی،انتشارات سیمای دانش
کتاب اصول و مبانی طراحی سازه های هیدرولیکی،تالیف لاری دبلیو. میز، ترجمه امیررضا زراتی،انتشارات فدک ایساتیس
کتاب طراحی کانال های آبیاری و سازه های وابسته، تالیف ابراهیم امیری تکلدانی و محمد کاظم سیاهی، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی کانال ها، تالیف عبدالله اکبریان، انتشارات عمیدی
کتاب سازه های انتقال آب، تالیف محمدکریم بیرامی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
کتاب طراحی سازه های آبی، تالیف محمدعلی ایزدبخش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
کتاب طراحی کانال ها و سازه های انتقال آب، تالیف عبدالرضا کبیری سامانی و سارا باقری، انتشارات ارکان دانش
جزوه طراحی سازه های آبی تکمیلی دانشگاه تهران – جزوه طراحی سازه های آبی تکمیلی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب -سازه های آبی – استعداد تحصیلی
(دروس عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی – زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

پس از انجام مراحل ثبت نام آزمون دکتری 1402، متقاضیان بایستی با در دست داشتن کارت ورود به جلسه آزمون دکتری، در زمان مقرر در مرحله کتبی این آزمون شرکت نمایند. در صورتی که در زمان اعلام نتایج آزمون دکتری 1402، افراد رتبه قابل قبولی را کسب کنند، مجاز به انجام فرآیند انتخاب رشته دکتری می شوند که شما عزیزان می توانید جهت آگاهی بیشتر از نرم افزار انتخاب رشته دکتری مرکز ایران مشاوره استفاده نمایید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری