تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / شهریه ها / میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

میزان شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان 99 - 1400
میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

دانشگاه های پردیس خودگردان (بین الملل) را می توانیم شعبه هایی از دانشگاه های سراسری معرفی کنیم که تاسیس این نوع دانشگاه با هدف جلوگیری از مهاجرت بسیاری از دانشجویان جهت تحصیل در خارج از کشور صورت گرفته است. بیشترین گرایش به تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان را می توانیم در میان داوطلبان رشته علوم تجربی به جهت رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مشاهده کنیم. چنانچه خواستار تحصیل در این دانشگاه ها هستید لازم است بدانید که پذیرش دانشجویان در این دانشگاه ها به دلیل رقابت زیاد مشروط به پرداختن شهریه های بالا می باشد که در ادامه مطلب به بررسی میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان در تمامی مقاطع و رشته های مختلف پرداخته ایم.

هر ساله 10 الی 15 درصد به میزان شهریه رشته های دانشگاه پردیس خودگردان افزوده می شود.

شهریه کارشناسی دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

دوره تحصیلی مجاز، برای فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی همه ی رشته های علوم انسانی و علوم پایه و… 8 نیمسال تحصیلی یا به عبارتی 4 سال است. دانشجو در این مدت ملزم به پرداخت شهریه خواهد بود و پس از تسویه کامل، مدرک فارغ التحصیلی به او اعطا می شود. لازم به ذکر است که تمامی مبالغ قید شده در این مقاله بر اساس سال گذشته نوشته شده و امکان تغییر شهریه هر مقطع در سال تحصیلی جدید از سمت دانشگاه وجود دارد.

میانگین شهریه کارشناسی دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400 
گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی، علوم پایه و کشاورزی
شهریه ثابت

(تومان)

2/200/000

الی

3/450/000

3/200/000

الی

4/850/000

شهریه متغیر دروس نظری

(تومان)

185/000 180/000

الی

380/000

شهریه متغیر دروس عملی

(تومان)

280/000 265/000

الی

650/000

شهریه متغیر دروس پایه

(تومان)

185/000 180/000

الی

380/000

 • شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیمسال تحصیلی رشته های علوم انسانی در دانشگاه پردیس خودگردان حدود 3/700/0000 الی 4/800/000 تومان می باشد.
 • شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیمسال تحصیلی رشته های علوم پایه، فنی مهندسی و کشاورزی در دانشگاه پردیس خودگردان حدود 3/700/0000 الی 4/800/000 تومان می باشد.

شهریه علوم پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

در دانشگاه پردیس خودگردان رشته هایی مانند پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و… نیز ارائه می شود و داوطلبان در صورت توانمندی در پرداخت شهریه، می توانند در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری این رشته ها را در فرم انتخاب رشته خود قرار دهند. البته داوطلبان توجه کنند که سالانه 10 الی 15 درصد به میزان شهریه افزوده می شود.

میانگین شهریه رشته های علوم پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400 

نام رشته  میزان شهریه
پزشکی 16 الی 22 میلیون تومان

(یک نیمسال تحصیلی)

دندان پزشکی 17 الی22 میلیون تومان

(یک نیمسال تحصیلی)

داروسازی 16 الی 21 میلیون تومان

(یک نیمسال تحصیلی)

پرستاری، فیزیوتراپی، اتاق عمل، مامایی، بینایی سنجی، هوشبری، کار درمانی و… 7 الی 8میلیون تومان

(یک نیمسال تحصیلی)

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حدود 32 واحد درسی ارائه می شود و دانشجویان مجاز هستند در هر ترم تحصیلی با اخذ 8 الی 12 واحد، این دروس را بگذرانند. بدیهی است در صورت افزایش تعداد نیمسال های تحصیلی، دانشجو باید علاوه بر پرداخت شهریه ثابت، شهریه متغیر واحد های اخذ شده را نیز پرداخت نماید.

میانگین شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400 
گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پایه
شهریه ثابت

(تومان)

2/200/000

الی

3/500/000

2/300/000

الی

4/750/000

شهریه هر واحد عملی

(تومان)

240/000

الی

450/000

250/000

الی

470/000

شهریه هر واحد نظری

(تومان)

280/000

الی

670/000

280/000

الی

670/000

شهریه هر واحد پایان نامه

(تومان)

630/000

الی

1/100/000

670/000

الی

1/300/000

 • حداقل و حداکثر شهریه کل قابل پرداخت برای هر نیمسال تحصیلی در رشته های علوم انسانی 5/000/000 الی 6/500/000 تومان می باشد.
 • حداقل و حداکثر شهریه کل قابل پرداخت برای هر نیمسال تحصیلی در رشته های فنی مهندسی 5/500/000 الی 6/800/000 تومان می باشد.
 • حداقل و حداکثر شهریه کل قابل پرداخت برای هر نیمسال تحصیلی در رشته های علوم پزشکی 6/200/000 الی 8/100/000 تومان می باشد.

شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

طول دوره تحصیلی مقطع دکتری 4 سال می باشد. دانشگاه پردیس خودگردان در این مقطع نیز رشته هایی را ارائه می دهد ولی به دلیل آن که میزان شهریه این دانشگاه، از همه ی واحد های دانشگاهی بیشتر است، توصیه می شود بعد از آگاهی از میزان شهریه، رشته های این دانشگاه را در فرم انتخاب رشته خود قرار دهید. دانشجویان در طول تحصیلی خود ملزم به پرداخت شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی و شهریه متغیر واحد های اخذ شده، می باشند.

میانگین شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400 
گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پایه
شهریه ثابت

(تومان)

2/680/000

الی

5/850/000

3/150/000

الی

7/230/000

شهریه متغیر نظری

(تومان)

575/000

الی

870/000

720/000

الی

870/000

شهریه متغیر عملی

(تومان)

940/000

الی

1/150/000

940/000

الی

1/150/000

شهریه پایان نامه

(تومان)

750/000

الی

1/120/000

850/000

الی

2/200/000

شهریه آزمون جامع

(تومان)

1/300/000

الی

3/630/000

1/720/000

الی

3/640/000

 • شهریه رشته های علوم انسانی در دانشگاه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی حدود 9/200/000 الی 12/000/0000 تومان است.
 • شهریه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی در دانشگاه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی حدود 11/000/000 الی 13/500/000 تومان است.
 • شهریه رشته های علوم پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی حدود 11/500/000 الی 12/500/000 تومان است.
 • شهریه دکتری پیوسته رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی در دانشگاه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی حدود 14/000/000 الی 18/000/000 تومان است.

بهتر است بدانید که دانشجویانی که جدید وارد این دانشگاه می شوند، می بایست تعهد نامه ای مبنی بر ضمانت پرداخت شهریه به دانشگاه دهند. با توجه به این که هر یک از واحد های دانشگاهی قوانین متفاوتی دارند، امکان این که در برخی از این دانشگاه ها برای دانشجویان دارای شرایط خاص (دانشجویان ممتاز و رتبه اول دانشگاه، رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد و …) تخفیف شهریه در نظر گرفته شود، وجود دارد. برای اطلاع از شهریه سایر دانشگاه ها، می توانید بر روی لینک های میزان شهریه دانشگاه آزاد و شهریه دانشگاه پیام نور کلیک کنید.

 

سوالات متداول

1- میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان در مقاطع مختلف به چه صورت است؟

میزان حدودی شهریه مقاطع مختلف این دانشگاه در این مقاله ذکر شده اند.

2- آیا داوطلبان در هنگام انصراف از دانشگاه پردیس خودگردان باید هزینه ای پرداخت نمایند؟

بله، متقاضیان مطابق با شرایط ذکر شده می بایست هزینه انصراف از تحصیل را پرداخت نمایند.

3- شهریه مقاطع مختلف دانشگاه پردیس خودگردان به چه میزان افزایش داشته است؟

هر ساله 10 الی 15 درصد به میزان شهریه دانشگاه های مختلف از جمله پردیس های خودگردان افزوده می شود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴۶۷ نظر

 1. Avatar

  سلام نحوه پرداخت شهریه دانشگاه ازاد چطوری هستش؟برای رشته هلی پیرا پزشکی

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، پرداخت شهریه با نظر دانشگاه صورت گرفته و معمولا به صورت اقساط تا پایان ترم پرداخت می شود.

 2. Avatar

  آیا شهریه دوره شبانه بعد از اتمام ۴ ترم نیز باید پرداخته شود؟
  به چه صورت پرداخت میشه ، فقط شهریه ثابت هر ترم؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، شهریه ی هر ترم با توجه به نظر دانشگاه در طول ترم و معمولا به صوت اقساط پرداخت می شود.

 3. Avatar

  سلام خسته نباشید

  شهریه دانشگاه پردیس شیراز واسه رشته زبان کارشناسی
  چقدر میشه

  • ایران مشاوره

   با سلام، حدود شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی پیوسته رشته ی زبان، از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان (ثابت و متغیر) می باشد.

 4. Avatar

  باسلام
  اگه ازمون سراسری ثبت نام کنم و شرکت نکنم
  میتونم انتخاب رشته کنم تکمیل ظرفیت

 5. Avatar

  سلام
  اگه ازمون سراسری ارشد مجاز به انتخاب رشته نشم
  باز میتونم پردیش خودگردان ثبت نام کنم

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، پس از اعلام نتایج اولیه، در کارنامه صادر شده، با توجه به رتبه شما، مجاز شدن به انتخاب رشته در هر دوره (روزانه، نوبت دوم، آزاد و سایر دوره ها) مشخص خواهد شد.

 6. Avatar

  سلام هزینه پردیس امیرکبیر رشته مکانیک در کارشناسی حدودا ترمی چه مقداره

  • ایران مشاوره

   با سلام، شهریه ی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی برای گروه فنی مهندسی حدود ۶/۶۰۰/۰۰۰ الی ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

 7. Avatar

  سلام خسته نباشید شهریه ماهانه رشته معماری در دانشگاه پردیس تهران چقدر میباشد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، شهریه رشته مامایی در واحد پردیس خودگردان از ۷/۸۰۰/۰۰۰ الی ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان (شهریه ثابت و متغیر) می باشد.

 8. Avatar

  با سلام و عرض خسته نباشید لطف کنید حدود شهریه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق *اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺪرت وﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ /داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻴﺮاز/ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان رو بفرمایید.سپاس

  • ایران مشاوره

   با سلام، شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته های گروه فنی و مهندسی حدود ۶/۰۰۰/۰۰۰ الی ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

 9. Avatar

  شهریه ثابت و متغیر مقطع ارشد حسابداری در پردیس خودگردان چقدر می باشد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، شهریه مصوب دانشگاه های پردیس مقطع کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم انسانی به ازای هر ترم حدود ۵.۵۰۰.۰۰۰ الی ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان (ثابت و متغیر) می باشد.

 10. Avatar

  با سلام و عرض خسته نباشید لطف کنید حدود شهریه شیمی محض پردیس شریف تهران رو بفرمایید.ممنون

  • ایران مشاوره

   با سلام، حدود شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی پیوسته رشته ی شیمی محض از ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان تا ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان (ثابت و متغیر) می باشد.

 11. Avatar

  سلام بخشید هزینه ی ارشد فیزیک پزشکی شهریه پرداز چقدر هست ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، حدود شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته ی فیزیک پزشکی از ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان تا ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان (ثابت و متغیر) می باشد.

 12. Avatar

  سلام وقت تون بخیر، میخواستم بدونم بدون کنکور هم میشه در رشته دندان پزشکی یا داروسازی ثبت نام کنم؟

  • ایران مشاوره

   باسلام، خیر متاسفانه، رشته های پزشکی و پیراپزشکی در تمامی دانشگاه ها از جمله پردیس های خودگردان شما باید در کنکور سراسری شرکت نمایید.

 13. Avatar

  قیمت دقیق تری برای شهریه پزشکی و داندان پزشکی میشه گفت ؟!

  • ایران مشاوره

   با سلام، حدود شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان رشته های پزشکی و دندانپزشکی از ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان (ثابت و متغیر) می باشد.

 14. Avatar

  سلام شهریه هر ترم پرستاری پردیس خودگردان مشهد چقدره؟؟!

  • ایران مشاوره

   با سلام، حدود شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی پیوسته رشته ی پرستاری از ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان (ثابت و متغیر) می باشد.

 15. Avatar

  کل شهریه ثابت ومتغییر پردیس خودگردان کارشناسی مهندسی معماری ویاعمران درصنعتی شریف تقریبی چنددرمیاد؟ممنون

  • ایران مشاوره

   با سلام، حدود شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی رشته های فنی مهندسی از ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان (ثابت و متغیر) می باشد.

 16. Avatar

  سلام ببخشید شهریه پردیس های پزشکی و دارو دانشگاه های آزاد بیشتر است یاپردیس های سراسری
  لطف میکنید مبالغ هرترم هم بگید

  • ایران مشاوره

   باسلام، شهریه ی دانشگاه آزاد برای هر ترم رشته های علوم پزشکی حدودا، ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد، و پردیس های خودگردان ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ الی ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

 17. Avatar

  سلام ببخشید هزینه بهداشت عمومی ظرفیت خودگردان چقده؟اراک یا کازرون؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، شهریه ثابت و متغیر هر ترم دوره های پردیس خودگردان برای رشته بهداشت عمومی حدود ۷۰۰۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد.

 18. Avatar

  سلام شهریه کارشناسی رشته ی مهندسی پزشکی یا کامپیوتر پردیس خود گردان دانشگاه امیر کبیر چقدر هستش؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، شهریه ثابت و متغیر دوره پردیس خودگردان برای رشته های فنی مهندسی هرترم حدود ۵۰۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد.

 19. Avatar

  سلام هزینه پزشکی پردیس خودگردان بندرعباس و زاهدان چقدر هست ترمی؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، شهریه ثابت و متغیر هر ترم دوره های پردیس خودگردان برای رشته پزشکی حدود ۱۶۰۰۰۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد.

 20. Avatar

  سلام شهریه مهندسی پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه امیر کبیر چقدر است؟
  و فرق شهریه ثابت با متغیر چیه؟

  • ایران مشاوره

   باسلام، شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی پیوسته، گروه فنی و مهندسی حدودا ۵/۰۰۰/۰۰۰ الی ۶/۰۰۰/۰۰۰ می باشد، منظور از شهریه ی ثابت، هزینه ای است که در ابتدای ترم واریز می شود تا اجازه ی انتخاب واحد داشنه باشید، و شهریه ی متغیر باید تا انتهای ترم تسویه شود.

 21. Avatar

  سلام پردیس دانشگاه تهران برای رشته مترجمی انگلیسی چقدر شهریه میگیره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، شهریه مصوب دوره های پردیس برای رشته های زبان در مقطع کارشناسی ، به ازای هر ترم حدود ۳.۵۰۰.۰۰۰ الی ۵.۰۰۰.۰۰۰ (ثابت و متغیر) می باشد.

 22. Avatar

  سلام
  شهریه پردیس کیش برای رشته ی مهندسی معماری رو میخواستم بدونم.
  ممنونم⁦

  • ایران مشاوره

   باسلام، شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی پیوسته برای رشته ی مهندسی معماری حدودا ۵/۰۰۰/۰۰۰ الی ۶/۰۰۰/۰۰۰ می باشد.

 23. Avatar

  سلام خسته نباشید پردیس دانشگاه تبریز رشته های روانشناسی بالینی یا بالینی کودک داره؟ شهریه کل هرترم برای ارشد این رشته ها در پردیس دانشگاه ها چنده؟ خبر دارین پردیس کدوم دانشگاه ها بالینی دارند؟ امکان گرفتن انتقال برای دانشجویان پردیس وجود داره؟

  • ایران مشاوره

   باسلام، مطابق با دفترچه راهنمای انتخاب رشته ی ارشد سراسری سال ۱۳۹۹، بله رشته ی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، در دانشگاه پردیس خودگردان تبریز ، و رشته ی روان شناسی بالینی در دانشگاه های پردیس خودگردان: تهران، اصفهان، خوارزمی، بهشتی ارائه شده است، و شهریه ی هر ترم دانشگاه های پردیس ۵/۵۰۰/۰۰۰ الی ۶/۵۰۰/۰۰۰ می باشد.

 24. Avatar

  سلام.کارشناسی ارشد زیرگروه های برق شامل مهندسی پزشکی و… چقدر میشه پردیس؟
  دانشگاه فرق داره؟مثلا پردیس علم‌و صنعت باشی یا امیرکبیر؟

  • خانم شیری

   با سلام، شهریه ی پردیس های خودگردان در مقطع ارشد گروه فنی مهندسی، ۶.۰۰۰.۰۰۰_۷.۰۰۰.۰۰۰ (ثابت و متغیر) می باشد.

 25. Avatar

  باسلام
  شهریه ارشد حقوق خصوصی و حقوق جزا دانشگاه پردیس چقدره !؟

  • خانم شیری

   با سلام، شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع ارشد گروه علوم انسانی، ۵.۵۰۰.۰۰۰_۶.۵۰۰.۰۰۰ (ثابت و متغیر) می باشد.

 26. Avatar

  با سلام،روانشناسی بدون کنکور در دانشگاه پردیس هست یا شرایطی داره،و هزینه شهریه چقدر هست؟ممنون

 27. Avatar

  سلام خسته نباشین هزینه ی رشته پروتز دندان در دانشگاه پردیس ترمی چقدره لطفا اگه میشه پاسخ بدین

  • ایران مشاوره

   با سلام. شهریه ی دوره ی پردیس رشته های پیراپزشکی ۷.۰۰۰.۰۰۰ الی ۸.۰۰۰.۰۰۰ ( شهریه ثابت و متغیر ) می باشد.

 28. Avatar

  سلام خسته نباشید
  هزینه رشته اعضای مصنوعی پردیس ترمی چنده؟
  ممنونم

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود. شهریه مقطع کارشناسی رشته اعضای مصنوعی در دانشگاه پردیس خودگردان از ۴.۰۰۰.۰۰۰ الی ۶.۰۰۰.۰۰۰ (شهریه ثابت و متغیر) می باشد.

 29. Avatar
  امیرحسین برادران

  سلام . خاستم ببینم برای کارشناسی ارشد رشته برق گرایش مخابرات ترمی چقدر باید شهریه بپردازم؟ همچنین چه تراز و رتبه ایی برای قبولی در این دانشگاه نیازه.

  • ایران مشاوره

   با سلام،
   حدود شهریه رشته مذکور در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پردیس خودگردان ۶/۰۰۰/۰۰۰ الی ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان به ازای هر نیمسال تحصیلی می باشد. لازم به ذکر است رتبه و تراز قبولی به واحد دانشگاهی که مدنظر دارید بستگی دارد.

 30. Avatar

  سلام ببخشید برای خواندن رشته دندانپزشکی در پردیس خودگردان برای کسی که میتونه هزینشو پرداخت کنه بدون رتبست ؟؟ و ایا مدرکش معتبره بعد از تمام تحصیل

  • ایران مشاوره

   با سلام،
   شما می بایست برای پذیرش در رشته دندانپزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان در آزمون سراسری شرکت کرده و رتبه و تراز لازم جهت قبولی در رشته مذکور را کسب نمایید. لازم به ذکر است مدرک تحصیلی دانشگاه مورد تایید وزارت علوم می باشد.

 31. Avatar

  سلام ببخشید هزینه تحصیل در رشته دندانسازی چقدر است ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام. شهریه ثابت و متغیر رشته دندانپزشکی در دانشگاه های پردیس خودگردان ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان الی ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان برای یک ترم تحصیلی می باشد.

 32. Avatar

  ببخشیدیک نیم سال تحصیلی ۲۲میلیون تومان برای رشته پزشکی میگرند؟ینی واسه هفت سال که تموم بشه میشه ۳۰۸ میلیون تومان؟منظورتون همینه یا کلا ۲۲میلیون میگیرن؟

  • ایران مشاوره

   با سلام ،
   در حال حاضر حدود شهریه رشته پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ الی ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان به ازای هر نیمسال تحصیلی می باشد.

 33. Avatar

  سلام‌. ببخشید . شهریه های اعلام شده برای تمام ورودی هاست یا فرق میکنه . برای پزشکی ورودی ۹۲ به چه صورته هزینه هر ترم ؟

 34. Avatar

  سلام .ببخشید این شهریه برای ورودی های جدید هست؟ برای ورودی ۹۲ به چه صورته ؟

 35. Avatar

  با سلام
  رتبه مورد نظر برای قبولی در رشته داروسازی یا پزشکی پردیس خودگردان حدودا چند باید باشه؟

 36. Avatar

  سلام…
  هزینه یک ترم تحصیلی برای ارشد فیزیولوژی پزشکی دوره شهریه پرداز حدودا چقدر هست؟

 37. Avatar

  سلام ببخشید پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ایران پزشکی سالیانه چقدر هست؟

 38. Avatar

  سلام ببخشید پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ایران پزشکی سالینه چقدر هست؟

 39. Avatar

  ببخشید ثبت این دانشگاه شرط آزمون و یا معدل هم داره یا نه و اینکه شهریه رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر چنده.

 40. Avatar

  سلام شهریه هرترم رشته دکتری روانشناسی در پردیس بین المللی کیش چقدره آیا فرقی با پردیس دانشگاهها داره

 41. Avatar

  باسلام خدمت مشاور محترم .
  بنده در کنکورسراسری سال ۹۵ گروه تجربی موفق به قبولی در رشته تکنسین دندان (سلامت دهان) شدم.ولی بعد از اتمام تحصیل این رشته کارآمدواقع نشد و بنده بیکار هستم.آیا واحد دانشگاه های پردیس خودگردان بدون آزمون سراسری ،جایگزینی ،برای افرادی که میتوانند با پرداخت هزینه گزاف در رشته دندانپزشکی درس بخواند دارد؟

 42. Avatar

  سلام خسته نباشید من ارشد رشته کارآفرینی فناوری دانشگاه تهران پردیس البرز قبول شدم لطف میکنید بگید شهریه چقدر هست بعد برای ثبت نام کجا باید برم . توخیابان جمالزاده یا کرج برم .ممنونم راهنماییم کنید

 43. Avatar

  سلام مدرک پردیس دانشگاه تربیت مدرس معتبره یا آزاد علوم تحقیقات،همچنین برای اپلای و موقعیت کاری …؟

 44. Avatar

  ببخشید شهریه ارشد طراحی صنعتی در پردیس خودگردان البرز چقدر میشه؟

 45. Avatar

  سلام
  هزینه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران/ پردیس رشته مدیریت دولتی برای هر ترم چقدر میشه و اینکه آدرس دانشکده مربوطه کجاست؟
  با تشکر

 46. Avatar

  با سلام
  هزینه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران / پردیس رشته مدیریت دولتی برای هر ترم چقدر میشه و اینکه آدرس دانشکده مربوطه کجاست ؟
  با تشکر

 47. Avatar

  سلام..هزینه پردیس خودگردان رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک دیجیتال دانشگاه نوشیروانی بابل چقدر هست

نمایش دیدگاه های بیشتر
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
دریافت مشاوره