تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / اخبار تحصیلی / اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه اردکان 97

اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه اردکان 97

اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه اردکان 97
اعلام نتایج بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه اردکان 97

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-97 دانشگاه اردکان
ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت به پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-97 اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل اعلام میگردد:

دانشکده رشته تحصیلی اسامی پذیرفته شدگان اصلی اسامی نفرات ذخیره
فقه و مبانی حقوق اسلامی محمد حسن زاهدی میل سفید

سید مسعود فخری

سید مرتضی نجات نژاد
روان شناسی عمومی معصومه شیروانی کرچکانی

مریم اکبری

مریم محمدی

علی امینی

مدیریت دولتی – مدیریت رفتارسازمانی زهرا محرمی

محسن دهانی میبدی

زهرا معصومی

ندا غریباوی

شیما سلمان زاده

مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی اسلامی فاطمه بقائی نیا

سعیده فالحتی

نفیسه مولوی وردنجانی

رضا علی عسکریان زازرانی

محمد حسین کاوه

مشاوره – مشاوره خانواده فرزانه خدایی فرد

ایوب صباح

محمد جواد آسایش

فاطمه خدایی

مشاوره – مشاوره مدرسه سمیره السادات آسایش زارچی

مژگان دهقانی احمد آبادی

یگانه السادات دشتکی

زکیه احمدی

مهسا برجیان

مهدیه عظیمی

 

دانشکده رشته تحصیلی اسامی پذیرفته شدگان اصلی اسامی نفرات ذخیره
زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست زهرا فلاحتی مروست
اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی عاطفه زارع بنادکوکی
علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی سالار پاشاپور خراجو محمد رضا نوری شمسی

الهه سیفی پور نقنه

دنیا معصومی

علوم مهندسی باغبانی –  درختان میوه شایسته غیاث ندوشن فهیمه طالبیان عقدا
علوم مهندسی باغبانی -گیاهان زینتی فاطمه احمدی فهیمه طالبیان عقدا
علوم مهندسی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین فاطمه دهجی خبر سیما دهقانی احمدآبادی
علوم مهندسی محیط زیست – آلودگیهای محیط زیست مصطفی اجیه خوراسگانی سیما دهقانی احمدآبادی
علوم مهندسی آبخیزداری -حفاظت آب و خاک فهیمه دهقان زاده زواره
علوم مهندسی آبخیزداری –  سیلاب و رودخانه فاطمه شاکر اردکانی
علوم مهندسی مرتع –  اصلاح و احیای مرتع زهرا فرهمندیان
علوم مهندسی مرتع –  گیاهان داروئی و صنعتی سمانه سنایی
مدیریت و کنترل بیابان فاطمه پوردهقان احمدآبادی فاطمه بهجتی اردکانی

لازم به ذکر است کسانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه اردکان را ندارند باید تا تاریخ 20/05/97 درخواست انصراف
خود را به مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اردکان ارسال و یا بصورت حضوری تحویل دهند. در
صورتیکه هرکدام از افراد اصلی انصراف دهند افراد ذخیره جایگزین خواهند شد. بدیهی است به درخواستهای انصراف بعد
از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد. ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون همزمان با پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد
توسط آزمون سازمان سنجش خواهد بود. بدیهی است ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تایید سازمان سنجش و تایید
دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. پذیرفته شدگان میتوانند
جهت کسب اطالعات بیشتر از زمان و شیوه ثبت نام، نیمه اول شهریور به سایت دانشگاه اردکان مراجعه نمایند.

منبع : سایت دانشگاه اردکاندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره