تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99

به دنبال اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، کارنامه اولیه داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی الکترونیکی sanjesh.org منتشر می گردد. در توضیحات کارنامه ارشد، عناوینی همچون تراز، رتبه اکتسابی، درصد تمامی دروس امتحانی و… درج شده است که متقاضیان با دریافت آن از سایت مذکور می توانند از عملکرد خود آگاهی یابند.

در متن این مقاله، تعدادی از کارنامه های قبولی مقطع ارشد رشته ریاضی کاربردی سال گذشته را در جداولی که مشاهده می کنید، قرار داده ایم. مطالعه و بررسی این کارنامه ها برای دو دسته از افراد مثمرثمر واقع می شود. دسته اول متقاضیانی هستند که قصد ثبت نام کنکور ارشد سراسری را دارند و با بررسی درصد دروس و دانشگاه های محل قبولی داوطلبان سال گذشته در رشته مورد نظر آن ها، جهت مطالعه دروس خود برنامه ریزی می کنند. دسته دوم نیز افرادی می باشند که در آزمون ارشد شرکت کرده و قصد دارند با تحلیل این کارنامه ها و مقایسه مندرجات آن با کارنامه خود، فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به نحوی درست و اصولی به انجام برسانند.

آگاهی از درصد دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانند داوطلبان را در اولویت بندی و چینش کد رشته محل های انتخابی خود یاری نماید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز عددی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4760
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 25
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 30
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 42
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 30
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز عددی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی شهر داوطلب: آستارا دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 93
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
دروس پایه 11
آنالیز ریاضی 0
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 16
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز عددی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4443
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه چمران اهواز شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 138
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 23
دروس پایه 21
آنالیز ریاضی 9
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز عددی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 3899
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه نوشیروانی بابل شهر داوطلب: بابلسر دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 143
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
دروس پایه 29
آنالیز ریاضی 11
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 10
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز عددی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4270
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ملایر شهر داوطلب: کردستان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 239
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 19
دروس پایه 38
آنالیز ریاضی 0
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 12
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بهینه سازی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4332
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرمان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 28
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 20
دروس پایه 18
آنالیز ریاضی 29
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 25
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بهینه سازی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 3740
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید مدنی تبریز شهر داوطلب: سراب دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 30
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 22
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بهینه سازی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3023
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان شهر داوطلب: ملایر دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 39
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
دروس پایه 12
آنالیز ریاضی 13
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 5
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بهینه سازی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4698
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر داوطلب: بیرجند دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 43
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 28
دروس پایه 36
آنالیز ریاضی 27
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بهینه سازی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4190
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهرود شهر داوطلب: شاهرود دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 301
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
دروس پایه 23
آنالیز ریاضی 8
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 15
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4821
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 19
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 27
دروس پایه 31
آنالیز ریاضی 28
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 32
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4748
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 43
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 32
دروس پایه 10
آنالیز ریاضی 25
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 35
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4456
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 69
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
دروس پایه 12
آنالیز ریاضی 11
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 8
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 139
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 14
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 5
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4339
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 228
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 18
دروس پایه 12
آنالیز ریاضی 23
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 28
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضی مالی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4598
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 25
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 26
دروس پایه 39
آنالیز ریاضی 36
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 38
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضی مالی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4450
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 33
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 20
دروس پایه 11
آنالیز ریاضی 24
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 28
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضی مالی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 3990
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 66
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 21
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 25
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضی مالی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 2501
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 101
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 6
دروس پایه 4
آنالیز ریاضی 13
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضی مالی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4220
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: سمنان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 309
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 18
دروس پایه 10
آنالیز ریاضی 13
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: رمز و کد جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4483
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 25
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
دروس پایه 20
آنالیز ریاضی 32
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 36
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: رمز و کد جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 3548
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 29
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 1-
دروس پایه 39
آنالیز ریاضی 22
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 17
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: رمز و کد جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4430
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: شهرضا دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 30
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 0
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 33
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: رمز و کد جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 2720
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجان شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 36
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
دروس پایه 31
آنالیز ریاضی 19
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 8
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: رمز و کد جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4290
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 40
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 15
دروس پایه 19
آنالیز ریاضی 20
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 21
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: علوم داده جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4540
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 28
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 29
دروس پایه 28
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 39
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: علوم داده جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4403
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 30
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 33
دروس پایه 14
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 17
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: علوم داده جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 3553
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 32
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
دروس پایه 21
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 24
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: علوم داده جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 2987
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 38
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
دروس پایه 19
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: علوم داده جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4220
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 39
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 29
دروس پایه 16
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضیات زیستی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 3452
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 26
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 11
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 31
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 8
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضیات زیستی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4473
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 28
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 28
دروس پایه 7
آنالیز ریاضی 28
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 12
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضیات زیستی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 2890
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مشهد شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 29
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 26
دروس پایه 1-
آنالیز ریاضی 11
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 0
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 21
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضیات زیستی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4252
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 30
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 19
دروس پایه 3
آنالیز ریاضی 21
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 32
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 24
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضیات زیستی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4052
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 35
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 19
دروس پایه 14
آنالیز ریاضی 18
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل 12
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 6
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آموزش ریاضی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 2645
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 25
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 13
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 17
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آموزش ریاضی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4739
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 26
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 26
دروس پایه 25
آنالیز ریاضی 38
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 12
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آموزش ریاضی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4680
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرمان شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 30
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
دروس پایه 16
آنالیز ریاضی 28
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 14
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آموزش ریاضی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 3532
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرمان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 30
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
دروس پایه 18
آنالیز ریاضی 32
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 1-
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آموزش ریاضی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 3392
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی قزوین شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: غیرانتفاعی رتبه در سهمیه: 401
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
دروس پایه 3
آنالیز ریاضی 19
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 1-
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4576
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 21
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 33
دروس پایه 24
آنالیز ریاضی 18
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 14
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 3638
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بجنورد شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 22
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 9
دروس پایه 23
آنالیز ریاضی 1-
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 13
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4375
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 36
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
دروس پایه 9
آنالیز ریاضی 0
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 12
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4308
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 65
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 28
دروس پایه 3
آنالیز ریاضی 29
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 26
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 2745
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 148
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 22
دروس پایه 0
آنالیز ریاضی 12
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات 6
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بیوانفورماتیک جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4340
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 21
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 15
دروس پایه 17
آنالیز ریاضی 30
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بیوانفورماتیک جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 2168
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 30
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
دروس پایه 11
آنالیز ریاضی 17
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 1 8

 

سوالات متداول

1- مطالعه کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی ارشد سراسری 99 - 1400 چه فایده ای دارد؟

داوطلبان می توانند با بررسی این کارنامه ها و مقایسه آن با تراز و رتبه مکتسبه خود، فرآیند انتخاب رشته را درست تر و با آگاهی بیشتر به انجام برسانند.

2- کارنامه رشته ریاضی کاربردی ارشد سراسری حاوی چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و... می باشد.

3- بررسی کارنامه و رتبه قبولی های سال های قبل چه کمکی به داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور ارشد دارند، می کند؟

مطالعه درصدهای دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته در گرایش های مورد نظر، در روند برنامه ریزی و انتخاب منابع مناسب بسیار تاثیر گذار است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد