خانه رتبه قبولی دکتری کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع دکتری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع دکتری دانشگاه سراسری

تراز قبولی علوم و مهندسی آب دکتری دانشگاه دولتی 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع دکتری دانشگاه سراسری 98 – 99

تا کنون 1873848 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1398 13 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب سازه های آبی دانشگاه تهران روزانه 4519 کارنامه
1398 21 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب سازه های آبی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4321 کارنامه
1398 17 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب منابع آب دانشگاه شهرکرد روزانه 4123 کارنامه
1398 42 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب سازه های آبی دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 4012 کارنامه
1398 57 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب سازه های آبی دانشگاه تبریز نوبت دوم 3894 کارنامه
1398 14 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز روزانه 3816 کارنامه
1398 23 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب منابع آب دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 3784 کارنامه
1398 12 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب هواشناسی کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 3724 کارنامه
1398 24 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی دانشگاه شیراز روزانه 3657 کارنامه
1398 36 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب منابع آب دانشگاه ارومیه روزانه 3612 کارنامه
1398 78 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب سازه های آبی دانشگاه شهید چمران - اهواز نوبت دوم 3539 کارنامه
1398 32 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 3486 کارنامه
1398 19 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب هواشناسی کشاورزی دانشگاه تهران نوبت دوم 3482 کارنامه
1398 89 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری پردیس خودگردان 3354 کارنامه
1398 57 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب منابع آب دانشگاه شهید چمران - اهواز نوبت دوم 3205 کارنامه
1398 64 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب منابع آب دانشگاه تبریز پردیس خودگردان 2971 کارنامه
1398 53 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران - اهواز نوبت دوم 2947 کارنامه
1398 60 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نوبت دوم 2738 کارنامه
1398 34 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم و مهندسی آب سازه های آبی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 2618 کارنامه
1398 86 سهمیه آزاد علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 2526 کارنامه
1398 65 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم و مهندسی آب سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم 2234 کارنامه
1398 42 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم و مهندسی آب منابع آب دانشگاه تبریز نوبت دوم 2157 کارنامه
1398 78 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1963 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری