تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی مواد کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99

به دنبال اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، کارنامه اولیه داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی الکترونیکی sanjesh.org منتشر می گردد. در توضیحات کارنامه ارشد، عناوینی همچون تراز، رتبه اکتسابی، درصد تمامی دروس امتحانی و… درج شده است که متقاضیان با دریافت آن از سایت مذکور می توانند از عملکرد خود آگاهی یابند.

در متن این مقاله، تعدادی از کارنامه های قبولی مقطع ارشد رشته مهندسی مواد سال گذشته را در جداولی که مشاهده می کنید، قرار داده ایم. مطالعه و بررسی این کارنامه ها برای دو دسته از افراد مثمرثمر واقع می شود. دسته اول متقاضیانی هستند که قصد ثبت نام کنکور ارشد سراسری را دارند و با بررسی درصد دروس و دانشگاه های محل قبولی داوطلبان سال گذشته در رشته مورد نظر آن ها، جهت مطالعه دروس خود برنامه ریزی می کنند. دسته دوم نیز افرادی می باشند که در آزمون ارشد شرکت کرده و قصد دارند با تحلیل این کارنامه ها و مقایسه مندرجات آن با کارنامه خود، فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به نحوی درست و اصولی به انجام برسانند.

آگاهی از درصد دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانند داوطلبان را در اولویت بندی و چینش کد رشته محل های انتخابی خود یاری نماید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شناسایی و انتخاب مواد مهندسی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3974
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 64
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 8
ریاضی 27
خواص فیزیکی مواد 0
خواص مکانیکی مواد 13
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شناسایی و انتخاب مواد مهندسی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5271
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 74
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 11
ریاضی 28
خواص فیزیکی مواد 29
خواص مکانیکی مواد 46
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 31
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شناسایی و انتخاب مواد مهندسی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4167
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: سبزوار دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 88
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 5
ریاضی 19
خواص فیزیکی مواد 22
خواص مکانیکی مواد 13
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 17
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شناسایی و انتخاب مواد مهندسی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4963
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران شهر داوطلب: فارس دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 96
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 11
ریاضی 35
خواص فیزیکی مواد 22
خواص مکانیکی مواد 49
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 33
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شناسایی و انتخاب مواد مهندسی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4472
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: کاشان دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 129
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 9
ریاضی 31
خواص فیزیکی مواد 41
خواص مکانیکی مواد 23
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شکل دادن فلزات جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4773
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر داوطلب: فارس دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 67
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضی 0
خواص فیزیکی مواد 22
خواص مکانیکی مواد 15
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 23
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شکل دادن فلزات جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 4673
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراک شهر داوطلب: قم دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 72
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضی 23
خواص فیزیکی مواد 11
خواص مکانیکی مواد 0
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 14
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شکل دادن فلزات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5274
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 98
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضی 42
خواص فیزیکی مواد 17
خواص مکانیکی مواد 33
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شکل دادن فلزات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5127
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 105
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 25
ریاضی 34
خواص فیزیکی مواد 22
خواص مکانیکی مواد 39
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 18
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شکل دادن فلزات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4497
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: سبزوار دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 143
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 14
ریاضی 19
خواص فیزیکی مواد 36
خواص مکانیکی مواد 33
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 17
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: استخراج فلزات جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3425
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیر کبیر تهران شهر داوطلب: فارس دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 76
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 17
ریاضی 29
خواص فیزیکی مواد 0
خواص مکانیکی مواد 0
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 23
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: استخراج فلزات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 99
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 28
ریاضی 21
خواص فیزیکی مواد 36
خواص مکانیکی مواد 12
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 45
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: استخراج فلزات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4291
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 106
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 19
ریاضی 22
خواص فیزیکی مواد 42
خواص مکانیکی مواد 28
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 14
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: استخراج فلزات جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 3662
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی همدان شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 133
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضی 27
خواص فیزیکی مواد 33
خواص مکانیکی مواد 14
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: استخراج فلزات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 3986
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: بوشهر دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 163
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 11
ریاضی 26
خواص فیزیکی مواد 29
خواص مکانیکی مواد 14
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 37
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: خوردگی و حفاظت مواد جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3779
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شیراز شهر داوطلب: یاسوج دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 68
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضی 12
خواص فیزیکی مواد 16
خواص مکانیکی مواد 0
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 26
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: خوردگی و حفاظت مواد جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 3823
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز شهر داوطلب: سراب دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 87
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 12
ریاضی 0
خواص فیزیکی مواد 15
خواص مکانیکی مواد 13
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 26
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: خوردگی و حفاظت مواد جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4963
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 94
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 11
ریاضی 26
خواص فیزیکی مواد 41
خواص مکانیکی مواد 21
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 37
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: خوردگی و حفاظت مواد جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4516
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: بوشهر دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 112
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 23
ریاضی 38
خواص فیزیکی مواد 19
خواص مکانیکی مواد 36
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 25
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: خوردگی و حفاظت مواد جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4156
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 219
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 19
ریاضی 26
خواص فیزیکی مواد 34
خواص مکانیکی مواد 25
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: سرامیک جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 4832
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 43
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 14
ریاضی 36
خواص فیزیکی مواد 42
خواص مکانیکی مواد 12
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 28
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: سرامیک جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3667
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 44
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضی 11
خواص فیزیکی مواد 19
خواص مکانیکی مواد 14
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 5
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: سرامیک جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 3847
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود شهر داوطلب: مراغه دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 72
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضی 19
خواص فیزیکی مواد 12
خواص مکانیکی مواد 8
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 24
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: سرامیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4692
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شیراز شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 88
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 11
ریاضی 41
خواص فیزیکی مواد 35
خواص مکانیکی مواد 27
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: سرامیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4297
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 122
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 9
ریاضی 37
خواص فیزیکی مواد 22
خواص مکانیکی مواد 29
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 12
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریخته گری جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3974
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 52
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضی 21
خواص فیزیکی مواد 12
خواص مکانیکی مواد 0
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریخته گری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4753
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 69
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 25
ریاضی 36
خواص فیزیکی مواد 41
خواص مکانیکی مواد 38
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 12
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریخته گری جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4018
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 77
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 11
ریاضی 27
خواص فیزیکی مواد 12
خواص مکانیکی مواد 0
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریخته گری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4552
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 89
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 21
ریاضی 38
خواص فیزیکی مواد 24
خواص مکانیکی مواد 39
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریخته گری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 4463
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز شهر داوطلب: سراب دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 96
عنوان دروس درصد
زبان انگلیسی 14
ریاضی 29
خواص فیزیکی مواد 38
خواص مکانیکی مواد 33
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 23

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد ارشد سراسری 99 - 1400 چه فایده ای دارد؟

داوطلبان می توانند با بررسی این کارنامه ها و مقایسه آن با تراز و رتبه مکتسبه خود، فرآیند انتخاب رشته را درست تر و با آگاهی بیشتر به انجام برسانند.

2- کارنامه رشته مهندسی مواد ارشد سراسری حاوی چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و... می باشد.

3- بررسی کارنامه و رتبه قبولی های سال های قبل چه کمکی به داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور ارشد دارند، می کند؟

مطالعه درصدهای دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته در گرایش های مورد نظر، در روند برنامه ریزی و انتخاب منابع مناسب بسیار تاثیر گذار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد