خانه آموزش کلاس تخصصی استعداد تحلیلی ششم و نهم

کلاس تخصصی استعداد تحلیلی ششم و نهم

کلاس تخصصی استعداد تحلیلی ششم و نهم

+ کلاس های خصوصی آژمون تیزهوشان ایران مشاوره شامل دروس زیر می باشد:

  • 7 جلسه آموزش استعداد تحلیلی پایه ششم و نهم
  • 15 جلسه آموزش ریاضی پایه نهم
  • 13 جلسه آموزش علوم پایه نهم
  • 10 جلسه آموزش فارسی پایه نهم
  • 10 جلسه آموزش عربی پایه نهم
  • 12 جلسه آموزش مطالعات اجتماعی پایه نهم
  • 14 جلسه آموزش قرآن و پیام های آسمانی پایه نهم

برای شرکت در کلاس های استعداد تحلیلی نهم و کلاس های استعداد تحلیلی ششم تیزهوشان، فرم زیر را تکمیل نمایید.

آموزش استعداد تحلیلی ششم و نهم | مبحث شمارش

آموزش ریاضی پایه ششم ابتدایی – مبحث کسرها

آموزش ریاضی پایه ششم ابتدایی – الگوهای عددی

آموزش ریاضی پایه هشتم | مبحث مجموعه و احتمال

آموزش ریاضی نهم | فصل سوم

نظر دانش آموزان دوره قبل درباره کلاس های تیزهوشان ایران مشاوره

همایش اردوی مطالعاتی آنلاین تیزهوشان ایران مشاوره

سرفصل های کلاس استعداد تحصیلی تیزهوشان

هوش تصویری و تجسمی

هوش تصویری و تجسمی

تصاویر متفاوت
الگو سریالی
تصویر درآینه
تصاویر پنهان
ماتریکس ها
برش کاغذ
دسته بندی اشکال
ساخت شکل
حدس مکمل الگو
شمارش تعداد شکل
تصویر در آب
تکمیل کردن شکل
تا کردن کاغذ شفاف و لکه جوهر
قانون شناسی
موقعیت نقاط
تصاویر مرکب (پازل)
زاویه ی دید
تاس
بستن گسترده ی مکعب
مکعب، سطوح رنگی و مساحت
جورچین مکعبی
سطح تماس

آشنایی با تکنیک های مطالعه و تست زنی

هوش عددی و محاسباتی

هوش عددی و محاسباتی

الگوهای عددی (خطی)
الگوهای عددی (ترکیبی)
الگوهای ساعت های عقربه ای
الگوهای ساعت های دیجیتال
الگوی الفبایی
مساله و الگو
مسائل ترازوهای دیجیتال و دو کفه ای
مربع جادویی
مازها و تعداد مسیر
اصل لانه کبوتری
چرخ دنده و تسمه
کشف رمز و بازی با اعداد
قوانین، مقررات و چینش جا
خلاقیت و بازی در هوش محاسباتی
معماهای چوب کبریت
مسائل ترکیبی
نسبت های فامیلی
روزهای هفته

هوش کلامی و ادبی

هوش کلامی و ادبی

مترادف ها
متضاد ها
معادل کلمات
ضرب المثل و کنایه
تکمیل کردن عبارت
نسبت های تصویری
حروف به هم ریخته
تشخیص واژه
رمز واژه
مرتب کردن پاراگراف
درک مطلب
نسبت های معنایی
درون مایه

هوش منطقی

هوش منطقی

راست و دروغ
مسائل استدلالی
کفایات اطلاعات
نمودارهای منطقی
مسائل فرضی منطقی و غیر منطقی
جهت یابی
رابطه علت و معلول

سرعت دقت و تمرکز

سرعت دقت و تمرکز

دقت و تمرکز در ارقام
تفاوت رقومی
دقت رقومی
جدول اعداد
محاسبه
محاسبه کد شده
عملکرد ماشین
دقت و تمرکز در حروف
تفاوت حروفی
همسانی الفبایی
دقت حروفی
جدول کلمات
دسته بندی کلمات
کاوش متن
تقابل تصویر و کلمه
دقت و تمرکز در اشکال
مکان یابی
شاخک دارها
جدول نمادها
دقت تصویری
دقت هندسی
ترجمه و تناظر
برچسب گذاری
دستورهای چندگانه
درک و تصمیم سریع

هوش طبیعی

هوش طبیعی

دانش پایه
نیرو
نیروی وزن
انرژی های مکانیکی
نیروی اصطکاک
تنبلی-لختی-اینرسی
فنر
شاره ها- فشار مایع و گاز
فنر
آینه ها و عدسی ها
چرخ ها و تسمه ها-انتقال حرکت
دوچرخه
مدارها
نیرو و حرکت
اهرم
چرخش
چگالی و فشردگی
زمین،ماه و خورشید
هوش استنباطی

در کلاس های استعداد تحلیلی تیزهوشان چه مباحثی تدریس می شود؟

یکی از سوالاتی که ممکن است برای داوطلبان آزمون تیزهوشان شرکت در این دوره قابل توجه و مهم باشد، این است که چه مباحثی در  کلاس آزمون مدارس تیزهوشان برای مباحث استعداد تحلیلی تدریس می شود؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که تمامی مواردی که شما را به بالا ترین درجه از علم و مهارت در زمینه حل سوالات هوش تصویری و تجسمی، هوش عددی و محاسباتی، هوش کلامی و ادبی و... می رساند، در این دوره آموزش داده می شود. جزئیات مربوط به مباحث دوره مذکور به شرح جدول زیر می باشد.

سرفصل های کلاس تخصصی استعداد تحلیلی ششم و نهم تیزهوشان
شماره جلسه مباحث تدریس  جزئیات تدریس 
1 تصاویر متفاوت – الگو سریالی- تصاویر پنهان – ماتریکس ها  توضیحات درباره آزمون تیزهوشان / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی/ حل تست
2 تصویر در آب – تصویر در آینه – شمارش تعداد شکل  تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / ابداع روش های جدید تست زنی توسط دانش آموز / ارائه تکلیف برای دانش آموزان (تست زنی)
3 برش کاغذ – تا کردن کاغذ شفاف و لکه جوهر – دسته بندی اشکال – ساخت اشکال – حدس مکمل الگو دوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / ارائه روش صحیح مطالعه
4 تکمیل کردن شکل –قانون شناسی – موقعیت نقاط – تاس – بستن گسترده مکعب  تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / مشاوره درسی / ارائه تکلیف برای دانش آموزان (تست زنی)
5 سطح تماس – جورچین مکعبی – سطوح رنگی و مساحت-زاویه دید – تصاویر مرکب دوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / ارائه سوالات جایزه دار / کوییز
6 الگوهای خطی(عددی)-الگوهای عددی(ترکیبی) – الگو های ساعت های عقربه ایی- الگوهای ساعت های دیجتال – الگوهای الفبایی

دوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / مشاوره انگیزشی / ابداع روش های جدید تست زنی توسط دانش آموز

7 مساله و الگو – مسائل ترازو دیجیتال و دو کفه ای – مربع جادویی – مازها و تعداد مسیر

دوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / کوییز

8 اصل لانه کبوتری – چرخ دنده و تسمه  – کشف رمز و بازی با اعداد – قوانین ، مقررات و چینش جا دوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / ارائه سوالات جایزه دار
9 خلاقیت و بازی در  هوش محاسباتی- معمای چوب کبریت – مسائل ترکیبی – نسبت های فامیلی – روزهای هفته دوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / کوییز / مشاوره درسی / ارائه تکلیف برای دانش آموزان (تست زنی)
10 راست و دروغ – مسائل استدلالی – کفایات اطلاعات – نمودارهای منطقی – مسائل فرضی منطقی و غیر منطقی دوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / کوییز

 

11 مترادف ها – متضاد ها معادل کلمات – ضرب المثل ها – تکمیل کردن عبارت- نسبت های تصویری –  تشخیص واژه – رمز واژه – مرتب پاراگراف – درک مطلب – نسبت های معنایی دوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / کوییز / تحلیل سوالات هوش کلامی
12 دقت و تمرکز در ارقام – تفاوت رقومی – جدول اعداد دقت رقومی –  جدول اعداد محاسبه کد شده – عملکرد ماشین – جدول کلمات – دسته بندی کلمات – کاوش متن – تقابل تصویر و کلمه – دقت و تمرکز در اشکال – دقت هندسی- ترجمه و تناظر – برچسب گذاری – درک و تصمیم سریع دوره کردن مبحث تدریس شده در جلسه قبل / تدریس مباحث / ارائه نکات تست زنی / حل تست / کوییز / مشاوره انگیزشی

علاوه بر دانش آموزان داوطلب شرکت در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم که می توانند خود را با شرکت در کلاس آزمون تیزهوشان ششم آماده حضور در این رقابت کنند، متقاضیان آزمون سمپاد نهم به دهم نیز باید این مورد را در نظر داشته باشند که علاوه بر پاسخگویی به سوالات هوش، سوالات استعداد تحصیلی را نیز در پیش دارند. بنابراین حضور در کلاس آزمون تیزهوشان نهم نیز می تواند این دسته از دانش آموزان را برای پاسخگویی به سوالات درسی یاری نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از موارد فوق می توانید بر روی لینک مرتبط با آن کلیک کنید.

سوالات متداول

1- کلاس استعداد تحلیلی تیزهوشان در چند جلسه برگزار می شود؟

این دوره شامل 12 جلسه می باشد که محتویات هر جلسه در متن مقاله ارائه شده است.

2- هزینه ثبت نام کلاس های استعداد تحلیلی تیزهوشان چقدر است؟

این هزینه برابر با 450 هزار تومان می باشد.

3- کلاس های استعداد تحلیلی تیزهوشان از چه تاریخی شروع می شود؟

این دوره از روز 15 آذر ماه سال ۱۴۰۱ آغاز می گردد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره