خانه رتبه قبولی کنکور

رتبه قبولی کنکور

تراز قبولی ارتباط تصویری ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی ارتباط تصویری

سازمان سنجش پس از برگزاری کنکور سراسری در دو مرحله اقدام به انتشار نتایج می نماید. نتایج اولیه یا کارنامه اولیه حاوی اطلاعاتی نظیر نمرات خام، نمره کل قبولی و نمره کل سوابق تحصیلی و کارنامه نهایی حاوی رتبه در سهمیه، تراز، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب به انتخاب رشته است. یکی از …

بیشتر بخوانید »

تراز قبولی عکاسی ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی عکاسی

سازمان سنجش پس از برگزاری کنکور سراسری در دو مرحله اقدام به انتشار نتایج می نماید. نتایج اولیه یا کارنامه اولیه حاوی اطلاعاتی نظیر نمرات خام، نمره کل قبولی و نمره کل سوابق تحصیلی و کارنامه نهایی حاوی رتبه در سهمیه، تراز، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب به انتخاب رشته است. یکی از …

بیشتر بخوانید »

تراز قبولی بازیگری ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی بازیگری

سازمان سنجش پس از برگزاری کنکور سراسری در دو مرحله اقدام به انتشار نتایج می نماید. نتایج اولیه یا کارنامه اولیه حاوی اطلاعاتی نظیر نمرات خام، نمره کل قبولی و نمره کل سوابق تحصیلی و کارنامه نهایی حاوی رتبه در سهمیه، تراز، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب به انتخاب رشته است. یکی از …

بیشتر بخوانید »

تراز قبولی آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی زبان انگلیسی

سازمان سنجش پس از برگزاری کنکور سراسری در دو مرحله اقدام به انتشار نتایج می نماید. نتایج اولیه یا کارنامه اولیه حاوی اطلاعاتی نظیر نمرات خام، نمره کل قبولی و نمره کل سوابق تحصیلی و کارنامه نهایی حاوی رتبه در سهمیه، تراز، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب به انتخاب رشته است. رتبه قبولی …

بیشتر بخوانید »

تراز قبولی مترجمی زبان انگلیسی ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی زبان انگلیسی

سازمان سنجش پس از برگزاری کنکور سراسری در دو مرحله اقدام به انتشار نتایج می نماید. نتایج اولیه یا کارنامه اولیه حاوی اطلاعاتی نظیر نمرات خام، نمره کل قبولی و نمره کل سوابق تحصیلی و کارنامه نهایی حاوی رتبه در سهمیه، تراز، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب به انتخاب رشته است. رتبه قبولی …

بیشتر بخوانید »

تراز قبولی ادبیات زبان انگلیسی ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی زبان انگلیسی

سازمان سنجش پس از برگزاری کنکور سراسری در دو مرحله اقدام به انتشار نتایج می نماید. نتایج اولیه یا کارنامه اولیه حاوی اطلاعاتی نظیر نمرات خام، نمره کل قبولی و نمره کل سوابق تحصیلی و کارنامه نهایی حاوی رتبه در سهمیه، تراز، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب به انتخاب رشته است. رتبه قبولی …

بیشتر بخوانید »

تراز قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی کامپیوتر

سازمان سنجش به عنوان مجری برگزاری آزمون های سراسری پس از ثبت نام و برگزاری آزمون در دو مرحله کارنامه کنکور را منتشر می نماید. پس از دریافت کارنامه نهایی کنکور آن دسته از افرادی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند دفترچه انتخاب رشته را مطالعه کرده و با توجه به وضعیت رتبه و تراز خود در …

بیشتر بخوانید »

تراز قبولی عمران ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی معماری

سازمان سنجش به عنوان مجری برگزاری آزمون های سراسری پس از ثبت نام و برگزاری آزمون در دو مرحله  اقدام به انتشار کارنامه کنکور سراسری می نماید. پس از دریافت کارنامه نهایی کنکور آن دسته از افرادی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته و با کمک نرم افزار انتخاب رشته کنکور اقدام …

بیشتر بخوانید »

تراز قبولی پرستاری ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی پرستاری

سازمان سنجش به عنوان مجری برگزاری آزمون های سراسری پس از ثبت نام و برگزاری آزمون در دو مرحله کارنامه کنکور را منتشر می نماید. کارنامه اولیه بیانگر اطلاعاتی نظیر نمرات خام داوطلب، نمره کل قبولی و نمره کل سوابق تحصیلی می باشد. اما کارنامه نهایی حاوی اطلاعاتی چون رتبه قبولی کنکور، تراز، رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی …

بیشتر بخوانید »

تراز قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی دندانپزشکی

سازمان سنجش به عنوان مجری برگزاری آزمون های سراسری پس از ثبت نام و برگزاری آزمون در دو مرحله کارنامه کنکور را منتشر می نماید. کارنامه اولیه بیانگر اطلاعاتی نظیر نمرات خام داوطلب، نمره کل قبولی و نمره کل سوابق تحصیلی می باشد. اما کارنامه نهایی حاوی اطلاعاتی چون رتبه قبولی کنکور، تراز، رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی …

بیشتر بخوانید »
دریافت مشاوره پیج کنکور