خانه بایگانی/آرشیو برچسب ها : ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

داوطلبان بعد از پذیرفته شدن در آزمون ارشد فراگیر پیام نور، می توانند تحصیلات خود را از نیمسال دوم (بهمن ماه) آغاز نمایند. ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1401 مستلزم دارا بودن مدارکی می باشد که هر ساله از طریق مشاهده دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور می توان از آن ها مطلع …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته توسعه روستایی

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته توسعه روستایی

یکی از متداول ترین راه های ورود به مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام در کنکوری می باشد که هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. داوطلبانی که به هر علت موفق به شرکت در این آزمون و یا کسب نمره لازم جهت قبولی در رشته محل های مورد علاقه خود نمی شوند اصلا نگران نباشند ، زیرا دانشگاه پیام …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

یکی از متداول ترین راه های ورود به مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام در کنکوری می باشد که هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. داوطلبانی که به هر علت موفق به شرکت در این آزمون و یا کسب نمره لازم جهت قبولی در رشته محل های مورد علاقه خود نمی شوند اصلا نگران نباشند ، زیرا دانشگاه پیام …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته پژوهش هنر

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته پژوهش هنر

یکی از متداول ترین راه های ورود به مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام در کنکوری می باشد که هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. داوطلبانی که به هر علت موفق به شرکت در این آزمون و یا کسب نمره لازم جهت قبولی در رشته محل های مورد علاقه خود نمی شوند اصلا نگران نباشند ، زیرا دانشگاه پیام …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته اقتصاد کشاورزی

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته اقتصاد کشاورزی 99

یکی از متداول ترین راه های ورود به مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام در کنکوری می باشد که هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. داوطلبانی که به هر علت موفق به شرکت در این آزمون و یا کسب نمره لازم جهت قبولی در رشته محل های مورد علاقه خود نمی شوند اصلا نگران نباشند ، زیرا دانشگاه پیام …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته طراحی شهری

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته طراحی شهری

یکی از متداول ترین راه های ورود به مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام در کنکوری می باشد که هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. داوطلبانی که به هر علت موفق به شرکت در این آزمون و یا کسب نمره لازم جهت قبولی در رشته محل های مورد علاقه خود نمی شوند اصلا نگران نباشند ، زیرا دانشگاه پیام …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی معماری

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی معماری

یکی از متداول ترین راه های ورود به مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام در کنکوری می باشد که هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. داوطلبانی که به هر علت موفق به شرکت در این آزمون و یا کسب نمره لازم جهت قبولی در رشته محل های مورد علاقه خود نمی شوند اصلا نگران نباشند ، زیرا دانشگاه پیام …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

یکی از متداول ترین راه های ورود به مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام در کنکوری می باشد که هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. داوطلبانی که به هر علت موفق به شرکت در این آزمون و یا کسب نمره لازم جهت قبولی در رشته محل های مورد علاقه خود نمی شوند اصلا نگران نباشند ، زیرا دانشگاه پیام …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته علوم دامی

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته علوم دامی

یکی از متداول ترین راه های ورود به مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام در کنکوری می باشد که هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. داوطلبانی که به هر علت موفق به شرکت در این آزمون و یا کسب نمره لازم جهت قبولی در رشته محل های مورد علاقه خود نمی شوند اصلا نگران نباشند ، زیرا دانشگاه پیام …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته علوم و مهندسی محیط زیست

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته علوم و مهندسی محیط زیست

یکی از متداول ترین راه های ورود به مقطع کارشناسی ارشد ، ثبت نام در کنکوری می باشد که هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. داوطلبانی که به هر علت موفق به شرکت در این آزمون و یا کسب نمره لازم جهت قبولی در رشته محل های مورد علاقه خود نمی شوند اصلا نگران نباشند ، زیرا دانشگاه پیام …

بیشتر بخوانید »
دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد