پنج شنبه , ۶ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1857758 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 2186 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2397 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 2928 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 3308 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 3377 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 3714 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 3816 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 3890 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 4092 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 4177 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 4333 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 4342 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 4442 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 4471 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 4584 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 4679 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 4925 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 5253 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 6050 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 6109 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 6334 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 6379 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 6407 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 6470 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 6792 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 7184 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1396 7202 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 7216 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1396 7581 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1396 7581 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1396 7944 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 8024 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 8555 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم ظرفیت مازاد کارنامه
1396 9205 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی خوی روزانه کارنامه
1396 1896 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2174 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 2760 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2972 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 3408 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 3494 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 4116 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 4240 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 4429 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 5025 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ظرفیت مازاد کارنامه
1396 5111 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 5287 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 5455 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 5465 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 5475 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 5861 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 6058 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 6154 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1396 6649 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 6824 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 7647 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 7793 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 8386 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 8736 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 8998 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 9165 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 9549 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 9647 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 9722 منطقه 2 زن