جمعه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 1450541 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1100 منطقه 1 مرد تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1910 منطقه 1 زن مشهد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2213 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2325 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2342 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2499 منطقه 1 مرد تبریز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2513 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
2516 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
2576 منطقه 1 زن تبریز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2928 منطقه 1 زن تبریز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
3072 منطقه 1 زن شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3114 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
3146 منطقه 1 مرد شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3234 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3299 منطقه 1 زن شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3388 منطقه 1 زن مشهد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
3565 منطقه 1 زن تبریز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
3584 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
3816 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
3842 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
3963 منطقه 1 مرد تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
3977 منطقه 1 مرد تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
4254 منطقه 1 مرد تهرانسر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
4730 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید باهنر - کرمان پردیس خودگردان کارنامه
5029 منطقه 1 مرد تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
5344 منطقه 1 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت ظرفیت مازاد کارنامه
5393 منطقه 1 زن شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
5472 منطقه 1 مرد شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
5849 منطقه 1 مرد تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
6086 منطقه 1 مرد شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
6232 منطقه 1 زن شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
7708 منطقه 1 مرد سبزوار علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
8673 منطقه 1 مرد شیراز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
9570 منطقه 1 زن گچساران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1585 منطقه 2 زن ممسنی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
2322 منطقه 2 مرد اراک علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
2434 منطقه 2 زن آباده علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2619 منطقه 2 زن ساری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
3008 منطقه 2 مرد داراب علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
3030 منطقه 2 مرد رشت علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
3098 منطقه 2 زن تهران علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان کارنامه
3373 منطقه 2 مرد نهاوند علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3499 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3505 منطقه 2 زن گناباد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3570 منطقه 2 مرد فولاد شهر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3752 منطقه 2 زن شهرقدس علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3820 منطقه 2 زن بوشهر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3872 منطقه 2 مرد قائم شهر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3891 منطقه 2 زن مرودشت علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3903 منطقه 2 زن لاهیجان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
4138 منطقه 2 مرد صومعه سرا علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4214 منطقه 2 زن کرج علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4214 منطقه 2 زن کرج علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4254 منطقه 2 مرد اسلام شهر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4618 منطقه 2 مرد کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
5422 منطقه 2 زن قائم شهر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5537 منطقه 2 زن لامرد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5569 منطقه 2 مرد ساری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
5696 منطقه 2 مرد بیرجند علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5721 منطقه 2 مرد تهرانسر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
5769 منطقه 2 مرد ساری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
5867 منطقه 2 زن میبد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
5878 منطقه 2 زن ساری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
5883 منطقه 2 مرد ملایر علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
5891 منطقه 2 زن یزد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
5985 منطقه 2 زن بندرعباس علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه