دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1425688 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
8 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
17 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
145 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
178 منطقه 1 زن تهران مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
180 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
209 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
269 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
333 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
440 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
455 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
490 منطقه 1 زن تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
587 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
595 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
619 منطقه 1 مرد بیرجند مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
882 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
893 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
917 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
956 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1067 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1131 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1583 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1758 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1809 منطقه 1 زن تهران مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1948 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1982 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
2070 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2114 منطقه 1 مرد شاهین شهر مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
2174 منطقه 1 زن شیراز مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2223 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2643 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
2660 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
2804 منطقه 1 زن قزوین مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
2925 منطقه 1 مرد قزوین مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
3479 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
3895 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
3898 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
3919 منطقه 1 مرد مرند مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4085 منطقه 1 مرد اردبیل مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
4121 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
4219 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
4260 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
4820 منطقه 1 مرد شاهین شهر مهندسی مکانیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
4820 منطقه 1 مرد شاهین شهر مهندسی مکانیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
4845 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
4850 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
5044 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
5190 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک پردیس شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
5229 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
5489 منطقه 1 مرد آذرشهر مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
5684 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
5690 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
5775 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
5880 منطقه 1 زن تهران مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
6225 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
6300 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
6341 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6430 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
6783 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
7165 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
7323 منطقه 1 مرد شاهرود مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
7350 منطقه 1 مرد نیشابور مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
7425 منطقه 1 مرد پردیس مهندسی مکانیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
7804 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش روزانه کارنامه
7805 منطقه 1 مرد تفرش مهندسی مکانیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
7975 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
8010 منطقه 1 مرد تهران مهندسی مکانیک دانشگاه قم روزانه