خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه قبولی رشته طراحی صنعتی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری وضعیت تمامی شرکت کنندگان در آزمون آن برای فرآیند انتخاب رشته مشخص می شود. داوطلبانی که در دانشگاه های مختلف مجاز به انتخاب رشته ارشد می شوند، می توانند در موعد مقرر، لیست انتخابی خود را در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد به ثبت برسانند.

یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان در فاصله بین اعلام نتایج اولیه و مرحله انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد این است که آیا با رتبه و تراز مکتسبه خود، می توانند در رشته و یا دانشگاه مورد نظرشان قبول شوند یا خیر؟ پاسخ به این سوال کمی دشوار است و در واقع نمی توان به طور دقیق اظهار نظر کرد. چرا که عواملی مانند ظرفیت دانشگاه ها، تعداد شرکت کنندگان آزاد و دارای سهمیه و … همگی در دوره های مختلف، متغیر هستند و بسیار در قبولی داوطلبان تاثیرگذارند. اما راهی وجود دارد که پذیرفته شدگان می توانند به صورت حدودی احتمال قبولی خود را تخمین بزنند و آن هم بررسی کارنامه شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته می باشد. در این مطلب قصد داریم نمونه کارنامه های رشته “طراحی صنعتی” آزمون کارشناسی ارشد سال های قبل را ارائه دهیم.

علاقه مندان به تحصیل در رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

پیش از مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد و استخراج کد رشته های مورد علاقه از آن، بهتر است داوطلبان نگاهی به کارنامه های قبولی رشته یا رشته های مورد نظر در سال های قبل بیاندازند تا بتوانند تشخیص دهند حدودا چند درصد شانس پذیرش در رشته و دانشگاه انتخابی را دارند. این اقدام می تواند در راستای کسب موفقیت بهتر در مرحله اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد تا حد زیادی به داوطلبان یاری رساند. در ادامه جداولی را مشاهده می کنید که دربردارنده جزئیات قبولی داوطلبان در رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته می باشد.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 32تراز: 5510
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی54
مبانی طراحی صنعتی77
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان52
مواد، ساخت و تولید61
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 36تراز: 5300
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی73
مبانی طراحی صنعتی63
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان43
مواد، ساخت و تولید37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 44تراز: 3217
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
مبانی طراحی صنعتی9
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان12
مواد، ساخت و تولید12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 46تراز: 5011
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی52
مبانی طراحی صنعتی51
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان39
مواد، ساخت و تولید32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 52تراز: 4830
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی39
مبانی طراحی صنعتی49
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان48
مواد، ساخت و تولید46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 63تراز: 4630
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی35
مبانی طراحی صنعتی49
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان35
مواد، ساخت و تولید39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 68تراز: 4524
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی44
مبانی طراحی صنعتی42
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان37
مواد، ساخت و تولید1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 73تراز: 4430
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتدوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی17
مبانی طراحی صنعتی52
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان16
مواد، ساخت و تولید39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 77تراز: 4200
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی37
مبانی طراحی صنعتی34
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان41
مواد، ساخت و تولید12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 85تراز: 4081
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اسلامی تبریزدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی35
مبانی طراحی صنعتی25
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان32
مواد، ساخت و تولید28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 95تراز: 3950
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س)دوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی44
مبانی طراحی صنعتی21
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان31
مواد، ساخت و تولید34
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 103تراز: 3809
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س)دوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
مبانی طراحی صنعتی48
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان24
مواد، ساخت و تولید20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 218تراز: 3640
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
مبانی طراحی صنعتی39
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان34
مواد، ساخت و تولید11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 298تراز: 3207
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی24
مبانی طراحی صنعتی17
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان11
مواد، ساخت و تولید22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 315تراز: 3011
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایراندوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
مبانی طراحی صنعتی19
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان18
مواد، ساخت و تولید27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 324تراز: 2895
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2
مبانی طراحی صنعتی18
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان18
مواد، ساخت و تولید3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 351تراز: 2641
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس تهراندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
مبانی طراحی صنعتی4
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان5
مواد، ساخت و تولید2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 441تراز: 2309
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس تهراندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
مبانی طراحی صنعتی19
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان0
مواد، ساخت و تولید12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 461تراز: 2007
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهاندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
مبانی طراحی صنعتی1
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان5
مواد، ساخت و تولید3-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 480تراز: 1661
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهاندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
مبانی طراحی صنعتی0
تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان3
مواد، ساخت و تولید8

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد