خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی معدن کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد که حاوی رتبه، تراز، درصد های دروس و… شرکت کنندگان می باشد. متقاضیان با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته می توانند در زمان مقرر انتخاب رشته آگاهانه ای انجام دهند؛ زیرا مقایسه کارنامه خود با کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در کنکور ارشد سال قبل باعث می شود که با شناخت بیشتری نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

در ادامه مقاله نمونه هایی از کارنامه های رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد را مشاهده می کنید. همچنین در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی جهت انتخاب رشته کارشناسی ارشد می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس حاصل فرمایید.

برای یک انتخاب رشته آگاهانه و اصولی می توانید کارنامه داوطلبان پذیرفته شده کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته را بررسی نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: فرآوری مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 39
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 3551
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)9
ریاضی21
مقاومت مطالح8
مکانیک سیالات12
زمین شناسی11
کانه آرائی19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: فرآوری مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 59
دانشگاه محل قبولی: تربیت مدرسشهر داوطلب: خرمشهردوره قبولی: روزانهتراز: 3827
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
ریاضی32
مقاومت مطالح0
مکانیک سیالات17
زمین شناسی19
کانه آرائی26
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: فرآوری مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5126
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
ریاضی19
مقاومت مطالح24
مکانیک سیالات18
زمین شناسی21
کانه آرائی39
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: فرآوری مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 182
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4719
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
ریاضی25
مقاومت مطالح26
مکانیک سیالات28
زمین شناسی19
کانه آرائی39
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: فرآوری مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 543
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجانشهر داوطلب: رفسنجاندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3828
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضی12
مقاومت مطالح0
مکانیک سیالات14
زمین شناسی3
کانه آرائی19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مکانیک سنگجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 34
دانشگاه محل قبولی: تربیت مدرسشهر داوطلب: رفسنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 3752
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
ریاضی15
مقاومت مطالح0
مکانیک سیالات26
زمین شناسی7
مکانیک سنگ31
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مکانیک سنگجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5076
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
ریاضی22
مقاومت مطالح0
مکانیک سیالات19
زمین شناسی26
مکانیک سنگ45
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مکانیک سنگجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 117
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4941
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
ریاضی25
مقاومت مطالح11
مکانیک سیالات12
زمین شناسی21
مکانیک سنگ44
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مکانیک سنگجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 551
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3781
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضی11
مقاومت مطالح14
مکانیک سیالات8
زمین شناسی2-
مکانیک سنگ25
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: استخراج مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 36
دانشگاه محل قبولی: تربیت مدرسشهر داوطلب: رامسردوره قبولی: روزانهتراز: 2899
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضی12
مقاومت مطالح11
مکانیک سیالات11
زمین شناسی9
معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: استخراج مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 3552
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
ریاضی13
مقاومت مطالح10
مکانیک سیالات19
زمین شناسی24
معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: استخراج مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 145
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: شهریاردوره قبولی: نوبت دومتراز: 4782
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
ریاضی22
مقاومت مطالح37
مکانیک سیالات19
زمین شناسی22
معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه36
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: استخراج مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 182
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4644
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)16
ریاضی21
مقاومت مطالح11
مکانیک سیالات18
زمین شناسی0
معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه45
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: استخراج مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 336
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهرودشهر داوطلب: شاهروددوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4587
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
ریاضی12
مقاومت مطالح8
مکانیک سیالات26
زمین شناسی26
معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه39
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اکتشاف مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 54
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 3551
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
ریاضی13
مقاومت مطالح0
مکانیک سیالات16
زمین شناسی19
ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی23
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اکتشاف مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیرشهر داوطلب: رفسنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 3969
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)5
ریاضی31
مقاومت مطالح0
مکانیک سیالات13
زمین شناسی21
ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی28
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اکتشافات مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: کاشاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4999
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
ریاضی15
مقاومت مطالح18
مکانیک سیالات21
زمین شناسی22
ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی45
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اکتشافات مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 304
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشانشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4646
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
ریاضی22
مقاومت مطالح16
مکانیک سیالات18
زمین شناسی25
ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی36
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اکتشافات مواد معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 602
دانشگاه محل قبولی: جهاد دانشگاهی اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4393
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضی15
مقاومت مطالح0
مکانیک سیالات9
زمین شناسی18
ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی25
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تونل و فضاهای زیرزمینیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 18
دانشگاه محل قبولی: تربیت مدرسشهر داوطلب: سیرجاندوره قبولی: روزانهتراز: 3481
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضی15
مقاومت مطالح4
مکانیک سیالات16
زمین شناسی11
مکانیک سنگ28
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تونل و فضاهای زیرزمینیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیرشهر داوطلب: شاهروددوره قبولی: روزانهتراز: 3947
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)6
ریاضی14
مقاومت مطالح0
مکانیک سیالات29
زمین شناسی29
مکانیک سنگ29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تونل و فضاهای زیرزمینیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 68
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرودشهر داوطلب: رفسنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 4461
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
ریاضی14
مقاومت مطالح16
مکانیک سیالات22
زمین شناسی29
مکانیک سنگ33
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تونل و فضاهای زیرزمینیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 84
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرودشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4374
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
ریاضی15
مقاومت مطالح28
مکانیک سیالات5
زمین شناسی23
مکانیک سنگ66
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تونل و فضاهای زیرزمینیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهشهر داوطلب: بیجاردوره قبولی: نوبت دومتراز: 4427
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
ریاضی19
مقاومت مطالح0
مکانیک سیالات22
زمین شناسی19
مکانیک سنگ29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معدن و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 28
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: ساوهدوره قبولی: روزانهتراز: 2875
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)5
ریاضی6
مقاومت مطالح11
مکانیک سیالات0
زمین شناسی12
ژئواکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرائی25
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معدن و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 49
دانشگاه محل قبولی: تربیت مدرسشهر داوطلب: بوشهردوره قبولی: روزانهتراز: 3984
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
ریاضی16
مقاومت مطالح32
مکانیک سیالات0
زمین شناسی23
ژئواکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرائی28
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معدن و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرودشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4873
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
ریاضی14
مقاومت مطالح21
مکانیک سیالات11
زمین شناسی26
ژئواکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرائی35
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معدن و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 41
دانشگاه محل قبولی: تربیت مدرسشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4969
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
ریاضی22
مقاومت مطالح45
مکانیک سیالات23
زمین شناسی14
ژئواکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرائی21
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معدن و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 117
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: بیرجنددوره قبولی: نوبت دومتراز: 5566
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
ریاضی0
مقاومت مطالح21
مکانیک سیالات9
زمین شناسی11
ژئواکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرائی36
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد و مدیریت معدنیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 53
دانشگاه محل قبولی: تربیت مدرسشهر داوطلب: شهریاردوره قبولی: روزانهتراز: 3226
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
ریاضی10
مقاومت مطالح15
مکانیک سیالات6
زمین شناسی13
معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد و مدیریت معدنیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 69
دانشگاه محل قبولی: تربیت مدرسشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 3968
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
ریاضی5
مقاومت مطالح19
مکانیک سیالات11
زمین شناسی21
معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد و مدیریت معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 79
دانشگاه محل قبولی: تربیت مدرسشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4968
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
ریاضی15
مقاومت مطالح21
مکانیک سیالات16
زمین شناسی22
معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه45
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد و مدیریت معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 99
دانشگاه محل قبولی: تربیت مدرسشهر داوطلب: ملارددوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4872
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)16
ریاضی10
مقاومت مطالح11
مکانیک سیالات10
زمین شناسی29
معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه25
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد و مدیریت معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 118
دانشگاه محل قبولی: تربیت مدرسشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4664
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
ریاضی22
مقاومت مطالح9
مکانیک سیالات19
زمین شناسی0
معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه48
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ژئومکانیک نفتجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 65
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 3357
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
ریاضی14
مقاومت مطالح0
مکانیک سیالات6
زمین شناسی15
مکانیک سنگ19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ژئومکانیک نفتجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 82
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: روزانهتراز: 3985
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
ریاضی16
مقاومت مطالح6
مکانیک سیالات11
زمین شناسی21
مکانیک سنگ22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ژئومکانیک نفتجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 101
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیشهر داوطلب: رامسردوره قبولی: روزانهتراز: 4761
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
ریاضی18
مقاومت مطالح22
مکانیک سیالات9
زمین شناسی26
مکانیک سنگ33
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ژئومکانیک نفتجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیشهر داوطلب: یزددوره قبولی: نوبت دومتراز: 4674
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)19
ریاضی22
مقاومت مطالح11
مکانیک سیالات8
زمین شناسی28
مکانیک سنگ32
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ژئومکانیک نفتجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرودشهر داوطلب: سیرجاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4519
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
ریاضی25
مقاومت مطالح0
مکانیک سیالات9
زمین شناسی28
مکانیک سنگ36

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان پذیرفته شده کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته چه مزیتی دارد؟

مطالعه کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته باعث می شود متقاضیان با آگاهی بیشتری انتخاب رشته نمایند.

2- کارنامه قبولی مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400 شامل چه اطلاعاتی می باشد؟

این کارنامه شامل تراز، رتبه، درصد دروس و... می باشد که در متن مقاله فوق ذکر شده است.

3- آیا سهمیه در تراز کارنامه قبولی مهندسی معدن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400 تاثیری دارد؟

خیر، سهمیه تنها در رتبه قبولی داوطلب تاثیر دارد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد