تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی نساجی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99

به دنبال اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، کارنامه اولیه داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی الکترونیکی sanjesh.org منتشر می گردد. در توضیحات کارنامه ارشد، عناوینی همچون تراز، رتبه اکتسابی، درصد تمامی دروس امتحانی و… درج شده است که متقاضیان با دریافت آن از سایت مذکور می توانند از عملکرد خود آگاهی یابند.

در متن این مقاله، تعدادی از کارنامه های قبولی مقطع ارشد رشته مهندسی نساجی سال گذشته را در جداولی که مشاهده می کنید، قرار داده ایم. مطالعه و بررسی این کارنامه ها برای دو دسته از افراد مثمرثمر واقع می شود. دسته اول متقاضیانی هستند که قصد ثبت نام کنکور ارشد سراسری را دارند و با بررسی درصد دروس و دانشگاه های محل قبولی داوطلبان سال گذشته در رشته مورد نظر آن ها، جهت مطالعه دروس خود برنامه ریزی می کنند. دسته دوم نیز افرادی می باشند که در آزمون ارشد شرکت کرده و قصد دارند با تحلیل این کارنامه ها و مقایسه مندرجات آن با کارنامه خود، فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به نحوی درست و اصولی به انجام برسانند.

آگاهی از درصد دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانند داوطلبان را در اولویت بندی و چینش کد رشته محل های انتخابی خود یاری نماید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: الیاف جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 6294
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 10
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 36
ریاضیات 32
فیزیک و مکانیک 41
شیمی 12
علوم الیاف 48
فناوری 0
پوشاک 19
شیمی نساجی 29
الیاف 60
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: الیاف جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 6132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 64
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
ریاضیات 10
فیزیک و مکانیک 0
شیمی 8
علوم الیاف 53
فناوری 9
پوشاک 0
شیمی نساجی 32
الیاف 51
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: الیاف جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5931
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 98
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
ریاضیات 6
فیزیک و مکانیک 11
شیمی 8
علوم الیاف 35
فناوری 0
پوشاک 26
شیمی نساجی 2
الیاف 49
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: الیاف جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3412
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 98
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
ریاضیات 2
فیزیک و مکانیک 1
شیمی 5
علوم الیاف 11
فناوری 0
پوشاک 10
شیمی نساجی 6
الیاف 12
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: الیاف جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4245
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 142
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
ریاضیات 22
فیزیک و مکانیک 11
شیمی 5
علوم الیاف 23
فناوری 0
پوشاک 19
شیمی نساجی 32
الیاف 32
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: پوشاک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 6124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 15
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
ریاضیات 2
فیزیک و مکانیک 23
شیمی 19
علوم الیاف 42
فناوری 11
پوشاک 26
شیمی نساجی 29
الیاف 52
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: پوشاک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 6185
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 27
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 13
ریاضیات 32
فیزیک و مکانیک 5
شیمی 0
علوم الیاف 51
فناوری 22
پوشاک 49
شیمی نساجی 0
الیاف 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: پوشاک جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 6008
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 43
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
ریاضیات 42
فیزیک و مکانیک 5
شیمی 33
علوم الیاف 7
فناوری 32
پوشاک 27
شیمی نساجی 3
الیاف 41
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: پوشاک جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4423
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 55
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 4
ریاضیات 19
فیزیک و مکانیک 22
شیمی 0
علوم الیاف 5
فناوری 12
پوشاک 32
شیمی نساجی 0
الیاف 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: پوشاک جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 5622
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 104
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 27
ریاضیات 11
فیزیک و مکانیک 8
شیمی 19
علوم الیاف 29
فناوری 31
پوشاک 40
شیمی نساجی 0
الیاف 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ساختارهای نانولیفی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 6038
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 49
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 15
ریاضیات 10
فیزیک و مکانیک 8
شیمی 8
علوم الیاف 46
فناوری 49
پوشاک 21
شیمی نساجی 37
الیاف 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ساختارهای نانولیفی جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5798
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 87
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
ریاضیات 2
فیزیک و مکانیک 0
شیمی 8
علوم الیاف 30
فناوری 29
پوشاک 19
شیمی نساجی 32
الیاف 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ساختارهای نانولیفی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5590
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 118
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
ریاضیات 0
فیزیک و مکانیک 6
شیمی 0
علوم الیاف 24
فناوری 14
پوشاک 16
شیمی نساجی 30
الیاف 26
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ساختارهای نانولیفی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3482
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 128
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
ریاضیات 0
فیزیک و مکانیک 2
شیمی 0
علوم الیاف 21
فناوری 3
پوشاک 22
شیمی نساجی 8
الیاف 15
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ساختارهای نانولیفی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4355
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 131
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 6
ریاضیات 2
فیزیک و مکانیک 0
شیمی 0
علوم الیاف 2
فناوری 23
پوشاک 17
شیمی نساجی 23
الیاف 16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شیمی نساجی و رنگ جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5902
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 73
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 15
ریاضیات 3
فیزیک و مکانیک 4
شیمی 12
علوم الیاف 8
فناوری 0
پوشاک 0
شیمی نساجی 19
الیاف 16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شیمی نساجی و رنگ جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5943
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 90
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
ریاضیات 5
فیزیک و مکانیک 5
شیمی 10
علوم الیاف 7
فناوری 0
پوشاک 0
شیمی نساجی 20
الیاف 3
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شیمی نساجی و رنگ جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4351
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 112
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 19
ریاضیات 8
فیزیک و مکانیک 3
شیمی 10
علوم الیاف 30
فناوری 0
پوشاک 29
شیمی نساجی 31
الیاف 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شیمی نساجی و رنگ جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5889
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 115
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
ریاضیات 0
فیزیک و مکانیک 0
شیمی 12
علوم الیاف 15
فناوری 11
پوشاک 10
شیمی نساجی 14
الیاف 3
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شیمی نساجی و رنگ جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3656
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 131
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 19
ریاضیات 0
فیزیک و مکانیک 12
شیمی 3
علوم الیاف 15
فناوری 0
پوشاک 0
شیمی نساجی 31
الیاف 13
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: فناوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5612
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 98
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
ریاضیات 0
فیزیک و مکانیک 10
شیمی 22
علوم الیاف 41
فناوری 20
پوشاک 0
شیمی نساجی 51
الیاف 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: فناوری جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد تراز: 3214
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 109
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
ریاضیات 1
فیزیک و مکانیک 5
شیمی 0
علوم الیاف 1
فناوری 15
پوشاک 10
شیمی نساجی 11
الیاف 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: فناوری جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5473
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بناب شهر داوطلب: بناب دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 119
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
ریاضیات 19
فیزیک و مکانیک 12
شیمی 2
علوم الیاف 12
فناوری 58
پوشاک 3
شیمی نساجی 23
الیاف 11
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: فناوری جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد تراز: 4021
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 125
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
ریاضیات 0
فیزیک و مکانیک 21
شیمی 0
علوم الیاف 5
فناوری 29
پوشاک 20
شیمی نساجی 22
الیاف 16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: فناوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5201
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: روزانه رتبه در سهمیه: 132
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
ریاضیات 0
فیزیک و مکانیک 29
شیمی 0
علوم الیاف 1
فناوری 34
پوشاک 25
شیمی نساجی 30
الیاف 15
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: مدیریت تولید جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5623
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم رتبه در سهمیه: 42
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 42
ریاضیات 28
فیزیک و مکانیک 2
شیمی 26
علوم الیاف 32
فناوری 25
پوشاک 11
شیمی نساجی 42
الیاف 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: مدیریت تولید جنسیت: مرد سهمیه: آزاد تراز: 5398
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 109
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 21
ریاضیات 2
فیزیک و مکانیک 0
شیمی 2
علوم الیاف 15
فناوری 12
پوشاک 32
شیمی نساجی 22
الیاف 82
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: مدیریت تولید جنسیت: زن سهمیه: آزاد تراز: 5106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان رتبه در سهمیه: 130
عنوان دروس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
ریاضیات 2
فیزیک و مکانیک 5
شیمی 3
علوم الیاف 12
فناوری 25
پوشاک 3
شیمی نساجی 14
الیاف 0

 

سوالات متداول

1- مطالعه کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی ارشد سراسری 99 - 1400 چه فایده ای دارد؟

داوطلبان می توانند با بررسی این کارنامه ها و مقایسه آن با تراز و رتبه مکتسبه خود، فرآیند انتخاب رشته را درست تر و با آگاهی بیشتر به انجام برسانند.

2- کارنامه رشته مهندسی نساجی ارشد سراسری حاوی چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و... می باشد.

3- بررسی کارنامه و رتبه قبولی های سال های قبل چه کمکی به داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور ارشد دارند، می کند؟

مطالعه درصدهای دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته در گرایش های مورد نظر، در روند برنامه ریزی و انتخاب منابع مناسب بسیار تاثیر گذار است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد