پنج شنبه , ۶ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی حسابداری 97 - 98
آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1857839 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 216 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1298 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 1974 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 2192 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه نوبت دوم کارنامه
1397 2894 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه یزد نوبت دوم کارنامه
1397 3074 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی خاتم غیرانتفاعی کارنامه
1397 117 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 137 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 163 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 185 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1397 476 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 526 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1397 599 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1397 780 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 862 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 958 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 1639 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 2000 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 2044 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 2426 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 3043 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1397 3132 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) روزانه کارنامه
1397 3167 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1397 3258 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم کارنامه
1397 3781 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 4033 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان نوبت دوم کارنامه
1397 4069 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه گنبد روزانه کارنامه
1397 4321 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 4508 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) روزانه کارنامه
1397 4712 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم کارنامه
1397 5104 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) غیرانتفاعی کارنامه
1397 7235 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران) غیرانتفاعی کارنامه
1397 7977 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج نوبت دوم کارنامه
1397 8034 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت پیام نور کارنامه
1397 8222 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه ولایت - ایرانشهر روزانه کارنامه
1397 8304 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
1397 8981 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین پیام نور کارنامه
1397 9249 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 9391 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت پیام نور کارنامه
1397 10310 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
1397 10527 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد حسابداری دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد پیام نور کارنامه
1397 390 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 469 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 526 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 622 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 712 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 748 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 878 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 906 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 959 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1397 972 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1397 1005 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 1033 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1397 1071 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1397 1089 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1397 1109 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1397 1523 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1397 1560 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 1614 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 1616 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1397 2008 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 2045 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 2052 منطقه 1 مرد حسابداری