یکشنبه , ۴ فروردین ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1274924 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
257 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
774 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
802 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
844 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1080 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
2750 منطقه 1 مرد قرچک مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم کارنامه
2876 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2876 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3060 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3067 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3145 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
3450 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3451 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
3456 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
4184 منطقه 1 زن تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5060 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامه
5632 منطقه 1 زن تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
5726 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
5972 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5972 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
6119 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
6303 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
8173 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز نوبت دوم کارنامه
8697 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
10059 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
12533 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
12940 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نوبت دوم کارنامه
13030 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نوبت دوم کارنامه
13584 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
13861 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
14553 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
14573 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
16096 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
16776 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
18686 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
18865 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
19653 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
19974 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
21105 منطقه 1 زن مشهد مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
21624 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
21941 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
22869 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
23020 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی غیرانتفاعی کارنامه
23713 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان غیرانتفاعی کارنامه
28285 منطقه 1 مرد تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
31204 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
33164 منطقه 1 مرد تهرانسر مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
34525 منطقه 1 زن تهران مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین غیرانتفاعی کارنامه
258 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
326 منطقه 2 مرد ابهر مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
329 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
388 منطقه 2 مرد لاهیجان مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
394 منطقه 2 مرد ارومیه مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
529 منطقه 2 زن قم مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
599 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1073 منطقه 2 مرد خنج مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1073 منطقه 2 مرد خنج مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1129 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1252 منطقه 2 زن کرج مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1348 منطقه 2 زن زنجان مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1675 منطقه 2 زن بابل مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1823 منطقه 2 مرد جهرم مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1845 منطقه 2 زن کرمانشاه مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1920 منطقه 2 زن اسلام شهر مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2190 منطقه 2 زن شهرکرد مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2195 منطقه 2 زن شهرکرد مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2523 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
2600 منطقه 2