شنبه , ۱۰ آبان ۱۳۹۹
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی پلیمر 97 - 98
آخرین رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 5594320 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 1010 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه تهران (محل تحصیل رضوانشهر گیلان) روزانه کارنامه
1397 1356 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1397 439 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پلیمر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 466 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 598 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 671 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 698 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 704 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 709 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 724 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 792 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 800 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1452 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پلیمر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 1813 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پلیمر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 2033 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2117 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2596 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 2629 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 7280 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 7925 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند - تبریز نوبت دوم کارنامه
1397 8238 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پلیمر دانشگاه یاسوج (محل تحصیل گچساران) روزانه کارنامه
1397 8574 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 9308 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پلیمر دانشگاه بناب روزانه کارنامه
1397 320 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1522 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1676 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1789 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1805 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1987 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 2000 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 2057 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 2721 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 2809 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 3298 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 3670 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3712 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4599 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 5611 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 6425 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 7485 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه تهران (محل تحصیل رضوانشهر گیلان) روزانه کارنامه
1397 8159 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 8206 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1397 8238 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1397 9325 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1397 9483 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1397 11999 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 14302 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند - تبریز نوبت دوم کارنامه
1397 15187 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 17780 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 18099 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان - گرگان نوبت دوم کارنامه
1397 19618 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 20240 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 23808 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 23889 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه بناب روزانه کارنامه
1397 25916 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه بناب روزانه کارنامه
1397 26226 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه بناب روزانه کارنامه
1397 26526 منطقه 1 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه یاسوج (محل تحصیل گچساران) روزانه کارنامه
1397 28266 منطقه 1 زن مهندسی پلیمر دانشگاه بناب روزانه کارنامه
1397 381 منطقه 2 زن مهندسی پلیمر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 782 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 823 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 896 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1030 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1060 منطقه 2 زن مهندسی پلیمر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1070 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1130 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1144 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 2838 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 3612 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 3775 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 4213 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1397 4601 منطقه 2 زن مهندسی پلیمر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 4644 منطقه 2 زن مهندسی پلیمر دانشگاه تهران (محل تحصیل رضوانشهر گیلان) روزانه کارنامه
1397 6198 منطقه 2 زن مهندسی پلیمر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 7008 منطقه 2 زن مهندسی پلیمر دانشگاه تهران (محل تحصیل رضوانشهر گیلان) روزانه کارنامه
1397 8058 منطقه 2 زن مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 8733 منطقه 2 مرد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 9600 منطقه 2