خانه مشاوره تحصیلی فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم

فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم
فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم
دانشجویان برای آن که بتوانند تحصیلات خود را در مقاطع بالاتر ادامه دهند، باید از معتبر بودن مدرک دانشگاه مورد نظر خود اطمینان حاصل نمایند. در واقع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، باید از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور دارای ارزش و اعتبار تحصیلی باشد. فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم از طریق اداره کل امور دانش آموختگان به صورت الکترونیکی در قالب اطلاعیه ای ارائه می شود. در این مقاله قصد داریم اسامی این دانشگاه ها را به اطلاع شما برسانیم.

مدارک دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسساتی که به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم کشور رسیده است، مورد تایید بوده و دارای اعتبار می باشد.

فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخلی مورد تایید وزارت علوم

دانشگاه ها و موسسات عالی به لحاظ دارا بودن تاییدیه وزارت علوم کشور، ارائه کننده مدارک تحصیلی معتبر در سطح داخلی و خارجی هستند. مدارک دانشجویانی که در این دانشگاه ها تحصیل می نمایند، از نظر اعتبار و تایید وزارت علوم، در زمینه اشتغال و یافتن شغل مناسب مشکلی نخواهد داشت.

همچنین برای آن دسته از داوطلبانی که قصد دارند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کنند، در گام اول لازم است معتبر بودن مدرک و دانشگاهی که در آن تحصیلات مقدماتی خود را پشت سر گذاشته اند، را از نظر دانشگاه مقصد بررسی نمایند که این امر در درجه اول مشروط به تایید اعتبار این دانشگاه از سوی وزارت علوم ایران می باشد. اگرچه توجه به این نکته ضروری است که ممکن است تحت شرایطی اعتبار برخی از دانشگاه ها ساقط گردد یا این که تعدادی از دانشگاه ها از نظر شرایط علمی و تجهیزاتی پیشرفت نمایند و در رتبه و جایگاه بهتری قرار بگیرند. در جدول های زیر این دانشگاه ها به تفکیک محل بیان شده اند. همچنین برتای آگاهی از رتبه بندی دانشگاه های جهان، بر لینک مربوطه کلیک کنید.

 اسامی دانشگاه های سراسری (دوره های روزانه و نوبت دوم) مورد تائید وزارت علوم  
دانشگاه ارومیهدانشگاه یزددانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دانشگاه اصفهاندانشگاه صنعتی شاهروددانشگاه فنی و حرفه ای
دانشگاه الزهراءدانشگاه لرستاندانشگاه فرهنگیان
دانشگاه ایلامدانشگاه جامع علمی- کاربردیدانشگاه نیشابور
دانشگاه بوعلی سینا همدانمرکز آموزش عالی کاشمردانشگاه دامغان(علوم و پایه دامغان)
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)دانشگاه اردبیلدانشگاه شهید رجایی
دانشگاه بیرجنددانشگاه زابلدانشگاه گلستان
دانشگاه بجنورددانشگاه قمدانشگاه ولایت(ایرانشهر)
دانشگاه تبریزدانشگاه یاسوجدانشگاه مراغه
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه هنر اصفهاندانشگاه تفرش(مجتمع آموزشی  پژوهشی تفرش)
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(تربیت معلم تبریز)دانشگاه صنعتی سیرجاندانشگاه علوم و فنون شهید ستاری
دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)دانشگاه صنعتی شهدای هویزهدانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) ـ نوشهر
دانشگاه حکیم سبزواری(تربیت معلم سبزوار)دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص)- بهبهاندانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه کاشان(تربیت معلم کاشان)دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه افسری امام علی(ع)
دانشگاه خلیج فارسدانشگاه فسادانشگاه صدا و سیما (دانشکده )
دانشگاه تهراندانشگاه جیرفتدانشگاه علوم انتظامی امین  (دانشکده)
دانشگاه رازیدانشگاه نرجسدانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری- دادگستری
دانشگاه زنجاندانشگاه امیرالمومنین (ایرانشهر سابق)دانشگاه علوم اقتصادی (علوم اقتصادی/امور اقتصادی)

ادغام در دانشگاه خوارزمی

دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
دانشگاه شاهددانشگاه بزرگمهر قایناتپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
دانشگاه شهرکرددانشگاه مذاهب اسلامیپژوهشگاه لیزر
دانشگاه شهید باهنر کرماندانشگاه حضرت معصومه(س)پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه تخصصی و فناوری های نوین آملپژوهشکده مواد و زیست مواد
دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه فناوری های نوین سبزوارپژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی ـ جهاد دانشگاهی
دانشگاه شیرازدانشگاه فناوری های نوین گلبهارپژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی ایران
دانشگاه سمناندانشگاه علم و فناوری مازندرانپژوهشکده توسعه تکنولوژی ـ جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه شهید مطهری(مدرسه عالی شهید مطهری)پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ـ جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی امیرکبیردانشگاه جامع امام حسین(ع)پژوهشکده علوم پایه کاربردی ـ جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی سهنددانشگاه صنعت نفتپژوهشکده گیاهان دارویی ـ جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه عالی دفاع ملیپژوهشکده فرهنگ و هنر معماری ـ جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه صنعتی مالک اشترپژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی شیرازموسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشورپژوهشکده مطالعات واژه گزینی
دانشگاه صنعتی جندی شاپورموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه صنعتی ارومیهموسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جویمرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی (پژوهشکده ساختمان و مسکن)
دانشگاه صنعتی همدانموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)پژوهشکده نهج البلاغه
دانشگاه صنعتی بابلموسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوششپژوهشکده هواشناسی
دانشگاه صنعتی قمموسسه تحقیقات مخابرات ایرانپژوهشکده علوم و صنایع غذایی ـ جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی اراکموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیسازمان مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطباییموسسه توسعه دانش و پژوهش ایرانسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)
بنیاد دانشنامه نگاریموسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفتپژوهشکده بیمه
پژوهشکده تکنولوژی علوم دفاعی ( ادغام در دانشگاه صنعتی مالک اشتر)پژوهشکده سرطان سینه ـ جهاد دانشگاهیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیپژوهشکده تحقیق در عملیاتپژوهشکده علوم و صنایع غذایی ـ جهاد دانشگاهی
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان ـ ساریدانشکده علوم و فنون فارابیپژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی
پژوهشکده اسناددانشکده روابط بین المللپژوهشکده جامعه پژوهشی و برنامه ریزی المیزان
دانشکده صدا و سیما- قمدانشگاه اراک(تربیت معلم اراک)دانشگاه گنبد کاووس
دانشکده آمار و انفورماتیک (آموزشکده کامپیوتر)             عدم فعالیتدانشگاه صنعتی بیرجنددانشگاه آیت ا… بروجردی
دانشگاه بنابدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه جهرمدانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی مفیددانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ـ قم
دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان  (مرکز)دانشکده فرماندهی و ستاد(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)   عدم فعالیت و ادغام در دانشگاه جامع امام حسین(ع)دانشگاه ملایر
دانشکده محیط زیستدانشگاه صنایع و معادن ایراندانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
مجتمع آموزش عالی سراوانمجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوندمرکز آموزش عالی کتابداری
مجتمع آموزش عالی استهبانآموزشکده نقشه برداری(سازمان جغرافیایی)مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
مجتمع آموزش عالی شیروانآموزشکده نقشه برداری (سازمان نقشه برداری)مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی، سیاسی سپاه
مجتمع آموزش عالی گنابادآموزشکده کشاورزیمرکز آموزش عالی بانکداری
مجتمع آموزش عالی زرندمرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور (دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری)مرکز آموزش عالی تعاون
مجتمع آموزش عالی بممرکز آموزش عالی لامردپژوهشگاه مواد و انرژی
دانشگاه علم و صنعت ایرانمرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمرکز تحقیقات سیاست کشورپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ـ جهاد دانشگاهی
دانشگاه فردوسیمرکز غیردولتی ـ غیرانتفاعی تحقیقات بتنپژوهشکده حمل و نقل
دانشگاه کردستانمرکز آموزش عالی اقلیدسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
دانشگاه گیلانمرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک ـ مراغهپژوهشکده جامعه پژوهشی و برنامه ریزی المیزان
دانشگاه پیام نورمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیرازپژوهشکده حوزه و دانشگاه
دانشگاه مازندرانپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریپژوهشکده برق ـ جهاد دانشگاهی
دانشگاه ولی عصر رفسنجانپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانپژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی
دانشگاه هرمزگانپژوهشگاه فضایی ایران(هوا و فضا)پژوهشکده پولی و بانکی
دانشگاه هنرپژوهشگاه علوم و فنون هسته ایدانشگاه سلمان فارسی کازرون
دانشگاه امام صادق(ع)پژوهشگاه علوم زمیندانشگاه صنعتی قوچان (مهندسی فناوری های نوین قوچان)
دانشگاه تربت حیدریهپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهدانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
دانشگاه فرزانگانپژوهشگاه استاندارددانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
دانشگاه هنر شیرازپژوهشگاه صنعت نفتدانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
دانشگاه فرماندهی و ستاد(دافوس- ارتش)    دانشکده سابقپژوهشگاه علوم سلولی و ناباروری رویان ـ جهاد دانشگاهیمرکز آموزش عالی اسفراین
دانشگاه  امام باقر(ع)   (دانشکده سابق)پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)مرکز آموزش عالی فیروزآباد
مرکز ملّی اقیانوس شناسیپژوهشگاه علوم شناختیمرکز آموزش عالی لار
مرکز آموزش عالی بویین زهرامرکز آموزش عالی شهرضامرکز آموزش عالی محلات
اسامی دانشگاه ها و موسسات غیردولتی-غیرانتفاعی مورد تایید وزارت علوم
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی علم و هنر (موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد)دانشکده غیردولتی- غیرانتفاعی اصول الدینموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سیدجمال الدین اسدآبادی
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ادیان و مذاهب (موسسه آموزش عالی)دانشکده غیردولتی- غیرانتفاعی رفاهموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سفیر دانش ایلام
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی علم و فرهنگ (موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ارشادموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سردار جنگل
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی شیخ بهایی (موسسه آموزش عالی شیخ بهایی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نبی اکرم(ص)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی لقمان حکیم
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی صنعتی سجاد (موسسه آموزش عالی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی توسعه و آبادانی روستاهاموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی آباده             عدم فعالیت و ادغام در موسسه زند
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی خیام (موسسه آموزش عالی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی قشمموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی میزان
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی عدالتموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ایمان و اندیشهموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی وحدت
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی سوره (موسسه آموزش عالی )موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی- مجازی ایرانیانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فروغ دانش یاسوج
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی محدث نوری (موسسه آموزش عالی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پالایشموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شمس تبریزی خوی
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی اشرفی اصفهانی (موسسه آموزش عالی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی تمیشانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی علم گستر مهاجران  عدم فعالیت و ادغام در دانشگاه ایوانکی
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی شمال (موسسه آموزش عالی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شهریارانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی جویندگان علم
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی باقرالعلوم-ع  (موسسه آموزش عالی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مولاناموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ثامن           عدم فعالیت و ادغام در موسسه سبحان
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی قرآن و حدیث  (دانشکده علوم حدیث)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی هرازموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی طلوع
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی  (موسسه آموزش عالی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی صالحانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی طلوع مهر
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی شهاب دانش      (موسسه آموزش عالی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی آملموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سبحان
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی البرز(گستره علم البرز) ـ  (موسسه آموزش عالی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رضویهموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اجتهاد
دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی خاتم (موسسه آموزش عالی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نگین جیرفتموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی آل طه
 دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی رجاء (موسسه آموزش عالی)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی هنر شیرازموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی صدرا
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پیروزانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی راغب اصفهانیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی صوفی رازی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی هرمزانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فرهمندموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اروندان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پرتوموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پرندکموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رودکی تنکابن
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی امیر المومنین(ع)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی حکیم جرجانیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دارالعلم یزد
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی علامه نائینیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی حکمت قمموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی لیان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شرق گلستانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی میرعمادموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی صائب تبریزی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی هیرکانیا- بندر گزموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی کارونموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شمس گنبد
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی کارونموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مادموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی کاسپین
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی تجنموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بزرگمهرموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نوآوران
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پیوندموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مهر فارسموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سنا
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نیماموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سراجموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی الوند همدان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی کوثرموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی صفاهانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مازیارموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دانش پژوهانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی طبری بابل
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی میردامادموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نقش جهانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی علامه دهخدا
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مولویموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی چهلستون  عدم فعالیت و ادغام در موسسه نقش جهانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی زرندیه      عدم فعالیت و ادغام در دانشگاه ایوانکی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بصیر آبیکموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی زندموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اندیشه جهرم
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سپاهانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی صنعتی مازندرانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ربع رشیدی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی حافظ شیرازموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بهارموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پیام گلپایگان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی خراسانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی گلستانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی المهدی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مهرگانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شاهرودموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ادیب مازندران
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی آذرآبادگانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اثیرالدین ابهریموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مهر آستان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی جوادموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی خرد بوشهرموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی کومش
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی صنعتی مراغهموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی علامه رفیعیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بجنورد
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دیلمانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بهمنیارموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی خزر محمود آباد
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی جابربن حیان     عدم فعالیت و ادغام در موسسه احرارموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی توسموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی امام جواد(ع)
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی قدرموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مهر پارسوسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی عرفان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی تعالیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی لامع گرگانیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی یاسین بروجرد
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مهر اراک    عدم فعالیت  و ادغام در دانشگاه شهاب دانشموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی تفتانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فخر رازی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اقبال لاهوریموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پیشتازانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی صبح صادق
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رحمانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی تابناک لامردموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فروردین قائمشهر
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی روزبهموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی کاویان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ساریانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاهموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی صبا
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مقدس اردبیلیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمرموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بهاران
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سبلانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی آبا(آبیک قزوین) عدم و فعالیت و ادغام در دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سبزآملموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی رشتموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی آپادانا
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی آرادان              عدم فعالیت و ادغام در دانشگاه ایوانکیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی همدانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اکباتان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سلمانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی کمالموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مفاخر رفسنجان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سپهرموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی کرمانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ارم
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سمنگانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی – مجازی نور طوبیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی آفرینش
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شرقموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مهر البرزموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی صنعتی فولاد
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شفقموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ادیبانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فیض الاسلام
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اندیشمندموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی علامه جعفریموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سلمان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پردیسانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی غزالیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بعثت کرمان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی کمال الملکموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سهروردیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی هدف
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اسرارموسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی علامه قزوینیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نوین اردبیل
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی معراج علم سلماسموسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران  عدم فعالیت و ادغام در موسسه علامه قزوینیموسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی فخر ایرانیان
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی آفاقموسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی تاکستانموسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی اسوه
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی علم و ادب نوین   (عدم فعالیت و ادغام در موسسه حکیمان)دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی علوم اسلامی رضویموسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی علم و فناوری شمس
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی کادوسموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پارسیانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سارویه
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی احرارموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ناصر خسروموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مولانا
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی راهبرد شمالموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ایران زمین(چهل ستون)موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فیض کاشانی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ابرارموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی عطارموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی علم و فن
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی علوم و فناوری آریانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی خاورانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی امین
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پلدخترموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ارسموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رشدیه ـ تبریز
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دارالفنونموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مارلیک ـ  نوشهرموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بهاران
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی جامیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دانشورانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فن و دانش      عدم فعالیت و ادغام در دانشگاه ایوانکی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فرزانگانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رایانه ایموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی گنجنامه
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی کاوشموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اشراقموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی- مجازی  فاران
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی امید نهاوندموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رشد دانشموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی عین القضات
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بیهقیموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی باختر ایلامموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شاندیز
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مهرادوندموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی الغدیرموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بحرالعلوم
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اوج قزوینموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی آیندگانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مهد علم کاشان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی هشت بهشتموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پاسارگاد شیرازموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی معماری و هنر پارس
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رسامموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پارساموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی انرژی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ایرانمهرموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی بینالود مشهدموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رویان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شهریار آستاراموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی روزبهانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دانشستان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی حکیمان بجنوردموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سیناموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی استرآباد   عدم فعالیت و ادغام در موسسه لامعی گرگانی
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی جاویدموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سناییموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مغان
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نجف آبادموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی لامعی گرگانیموسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی فاطمیه (س) شیراز
موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فراز گچسارانموسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نژند             عدم فعالیت و ادغام در موسسه آفاق

نکته: تمام دانشگاه های پیام نور مورد تایید وزارت علوم می باشند.

فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارجی مورد تایید وزارت علوم

اداره کل امور دانش آموختگان هرساله فهرستی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر را اعلام می نماید که براساس نظام رتبه بندی QC، نظام رتبه بندی شانگهای و نظام رتبه بندی تایمز در سه دسته الف (ممتاز)، ب (خوب)، ج (متوسط) غربالگری شده اند.

دانشجویانی که قصد بازگشت به ایران را دارند

آن دسته از دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور سپس بازگشت به ایران را دارند، می بایست در نظر داشته باشند دانشگاه هایی انتخاب نمایند که براساس معیارهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور مورد تایید بوده تا پس از بازگشت به ایران، برای استفاده از آن قادر باشند مدرک تحصیلی خود را معادل سازی نمایند.

xyz-ihs snippet=”related-post1″]

شرایط پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

دانشجویانی که قصد مهاجرت دائمی دارند

اما برای دانشجویانی که تصمیم به مهاجرت دائمی و عدم بازگشت به ایران پس از اتمام تحصیلات خود را دارند، الزامی برای انتخاب دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم نمی باشد. با این حال همواره توصیه می شود از آن جایی که دانشگاه های تایید شده توسط این ارگان از موسسات علمی برتر در دنیا می باشند، و مدرک آن ها در بسیاری از کشورها مورد پذیرش خواهد بود، از بین آن ها دانشگاه موردنظر خود را برگزینند.

نکته مهم: متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ 1 تیر ماه 98 برابر با 22 ژوئن 2019 می بایست صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) که در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل اعلام شده است، ثبت نام رسمی نمایند. توجه داشته باشید که مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

این فهرست در سایت اداره کل امور دانش آموختگان به نشانی grad.saorg.ir اعلام شده و قابل مشاهده می باشد که آخرین لیست تهیه شده از این دانشگاه ها برای بعد از سپتامبر 2022 را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارجی مورد تایید وزارت علوم بعد از سپتامبر 2022

Albania 2020France 2020Oman 2020
Algeria 2020Georgia 2020Pakistan 2020
America 2020Germany 2020Panama 2020
Argentina 2020Ghana 2020Philippines 2020
Armenia 2020Greece 2020Poland 2020
Australia 2020Hong Kong 2020Portugal 2020
Austria 2020Hungary 2020Qatar 2020
Azerbaijan 2020Iceland 2020Romania 2020
Bahrain 2020India 2020Russia 2020
Belarus 2020Indonesia 2020Saudi Arabia 2020
Belgium 2020Iraq 2020Senegal 2020
Bolivia 2020Ireland 2020Serbia 2020
Bosnia and Herzegovina 2020Italy 2020Singapore 2020
Brazil 2020Japan 2020Slovakia 2020
Brunei 2020Jordan 2020Slovenia 2020
Bulgaria 2020Kazakhstan 2020South Africa 2020
Canada 2020Kenya 2020South Korea 2020
Chile 2020Kuwait 2020Spain 2020
China 2020Kyrgyzstan 2020Sri Lanka 2020
Columbia 2020Latvia 2020Sudan 2020
Costa Rica 2020Lebanon 2020Sweden 2020
Croatia 2020Lithuania 2020Switzerland 2020
Cuba 2020Luxemburg 2020Syria 2020
Cyprus 2020Macedonia 2020Taiwan 2020
Czech Republic 2020Malaysia 2020Tajikistan 2020
Denmark 2020Malta 2020Tanzania 2020
Dominican Republic 2020Mexico 2020Thailand 2020
Ecuador 2020Montenegro 2020Tunisia 2020
Egypt 2020Morocco 2020Turkey 2020
England 2020Netherlands 2020Uganda 2020
Estonia 2020New Zealand 2020Ukraine 2020
Ethiopia 2020Nicaragua 2020United Arab Emirates 2020
Fiji 2020Nigeria 2020Uruguay 2020
Finland 2020Norway 2020Venezuela 2020
Vietnam 2020Yemen 2020Zambia 2020

 

سوالات متداول

1- فهرست دانشگاه های داخلی و خارجی مورد تایید وزارت علوم از چه طریقی اعلام می شود؟

این اسامی از طریق سایت اداره کل امور دانش آموختگان به آدرس grad.saorg.ir قابل مشاهده می باشد.

2- آیا می توان در دانشگاه هایی که مورد تایید وزارت علوم نمی باشند، تحصیل کرد؟

در صورتی که مایل به استفاده از مدرک خود برای معادل سازی و اشتغال در داخل کشور باشید الزامی است که در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحصیل نمایید.

3- آیا محدودیتی برای تحصیل مقطع دکتری در انتخاب دانشگاه های خارج از کشور وجود دارد؟

بله، متقاضیان تحصیل این مقطع می بایست صرفا در دانشگاه های گروه الف و ب مدرک خود را اخذ نمایند. در غیراینصورت از نظر وزارت علوم معتبر نحواهد بود.

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
  1. سلام
    دانشگاه راهیان نوین دانش ساری چرا نیست
    غیرانتفاعی

    • با سلام و درود، مطابق دفترچه ثبت نام دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی بهمن ماه ۱۴۰۱ داخل دفترچه صفحه ی ۱۸۰ دقیقاً نام این موسسه ی غیر انتفاعی قید شده است.

دریافت مشاوره پیج کنکور