تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099072938 - 9099071647
خانه / کارشناسی ارشد / دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد
دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

معمولا داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت می کنند بلافاصله پس از اتمام آزمون، با مشاوران ما در مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس می گیرند و به دنبال یافتن سوالات کنکور کارشناسی ارشد به همراه پاسخنامه آن هستند تا با تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد به رتبه تقریبی خود و یا لااقل درصد پاسخ های صحیح خود دست یابند. گروه دیگری که خواستار مطالعه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد 97 می باشند داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 98 هستند که تمایل دارند با سوالات کنکور کارشناسی ارشد 97 آشنا شونده و آمادگی لازم را جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد 98 کسب نمایند. به همین جهت در این مطلب لینک دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد 97 همه رشته ها را قرار داده ایم.

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد 97

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی دانلود دفترچه سوالات 97 پاسخنامه کنکور ارشد 97
1101 زبان و ادبیات فارسی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان و ادبیات فارسی دانلود پاسخنامه
1102 مجموعه علوم جغرافیایی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه علوم جغرافیایی دانلود پاسخنامه
1103 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانلود پاسخنامه
1104 مجموعه زبان عربی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه زبان عربی دانلود پاسخنامه
1105 علوم اقتصادی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم اقتصادی دانلود پاسخنامه
1106 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 تربیت بدنی و علوم ورزشی دانلود پاسخنامه
1107 تاریخ دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 تاریخ دانلود پاسخنامه
1108 مجموعه علوم اجتماعی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم اجتماعی دانلود پاسخنامه
1109 زبان های باستانی ایران دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان های باستانی ایران دانلود پاسخنامه
1110 مجموعه زبان شناسی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان شناسی دانلود پاسخنامه
1111 مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآنی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم قرآنی دانلود پاسخنامه
1112 مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فقه و حقوق دانلود پاسخنامه
1113 مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فلسفه و کلام دانلود پاسخنامه
1114 مجموعه الهیات و معارف اسلامی – ادیان دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ادیان دانلود پاسخنامه
1115 مجموعه الهیات و معارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه الهیات و معارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن دانلود پاسخنامه
1116 مجموعه فلسفه دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فلسفه دانلود پاسخنامه
1117 مجموعه علوم تربیتی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم تربیتی دانلود پاسخنامه
1119 علم اطلاعات و دانش شناسی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علم اطلاعات و دانش شناسی دانلود پاسخنامه
1120 مجموعه زبان فرانسه دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان فرانسه دانلود پاسخنامه
1121 مجموعه زبان انگلیسی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان انگلیسی دانلود پاسخنامه
1122 مجموعه زبان روسی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان روسی دانلود پاسخنامه
1124 مجموعه زبان آلمانی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان آلمانی دانلود پاسخنامه
1125 مجموعه مدیریت جهانگردی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت جهانگردی دانلود پاسخنامه
1126 مجموعه حقوق دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 حقوق دانلود پاسخنامه
1127 ایران شناسی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ایران شناسی دانلود پاسخنامه
1128 آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 آموزش زبان ژاپنی دانلود پاسخنامه
1129 زبان و ادبیات اردو دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان و ادبیات اردو دانلود پاسخنامه
1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم سیاسی و روابط بین الملل دانلود پاسخنامه
1131 مجموعه مطالعات جهان دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مطالعات جهان دانلود پاسخنامه
1132 باستان شناسی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 باستان شناسی دانلود پاسخنامه
1133 مجموعه روانشناسی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 روانشناسی دانلود پاسخنامه
1134 مجموعه حسابداری دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 حسابداری دانلود پاسخنامه
1137 مطالعات زنان دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مطالعات زنان دانلود پاسخنامه
1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم ارتباطات اجتماعی دانلود پاسخنامه
1139 مددکاری اجتماعی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مددکاری اجتماعی دانلود پاسخنامه
1142 مجموعه مدیریت دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت دانلود پاسخنامه
1143 مشاوره دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مشاوره دانلود پاسخنامه
1144 مدیریت دریایی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت دریایی دانلود پاسخنامه
1145 مجموعه امور فرهنگی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 امور فرهنگی دانلود پاسخنامه
1146 مجموعه محیط زیست دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 محیط زیست دانلود پاسخنامه
1148 مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت کسب و کار و امور شهری دانلود پاسخنامه
1152 مدرسی معارف اسلامی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدرسی معارف اسلامی دانلود پاسخنامه
1153 مدیریت اطلاعاتی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت اطلاعاتی دانلود پاسخنامه
1156 اماد دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 اماد دانلود پاسخنامه
1160 فرماندهی و مدیریت انتظامی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فرماندهی و مدیریت انتظامی دانلود پاسخنامه
1161 مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین دانلود پاسخنامه
1201 علوم زمین دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم زمین دانلود پاسخنامه
1202 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی دانلود پاسخنامه
1203 مجموعه شیمی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 شیمی دانلود پاسخنامه
1204 مجموعه فیزیک دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فیزیک دانلود پاسخنامه
1205 فوتونیک دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فوتونیک دانلود پاسخنامه
1206 مجموعه زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم سلولی و مولکولی دانلود پاسخنامه
1207 آمار دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 آمار دانلود پاسخنامه
1208 مجموعه ریاضی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ریاضی دانلود پاسخنامه
1209 مجموعه علوم کامپیوتر دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم کامپیوتر دانلود پاسخنامه
1213 زیست شناسی گیاهی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زیست شناسی گیاهی دانلود پاسخنامه
1214 زیست شناسی علوم جانوری دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زیست شناسی جانوری دانلود پاسخنامه
1215 مجموعه علوم محیط زیست دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم محیط زیست دانلود پاسخنامه
1216 زیست شناسی دریا دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زیست شناسی دریا دانلود پاسخنامه
1217 اقیانوس شناسی فیزیکی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 اقیانوس شناسی فیزیکی دانلود پاسخنامه
 1218 مجموعه تاریخ و فلسفه علم دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه تاریخ و فلسفه علم  دانلود پاسخنامه
 1219  علوم شناختی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم شناختی دانلود پاسخنامه
1220  مجموعه علوم اطلاعاتی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم اطلاعاتی   دانلود پاسخنامه
 1251 مجموعه مهندسی برق دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی برق  دانلود پاسخنامه
1253 مجموعه مهندسی نفت دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی نفت  دانلود پاسخنامه
1255 مجموعه مهندسی پلیمر دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی پلیمر  دانلود پاسخنامه
1256 مهندسی معماری کشتی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی معماری کشتی  دانلود پاسخنامه
 1257 مجموعه مهندسی شیمی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه مهندسی شیمی  دانلود پاسخنامه
 1259 مهندسی صنایع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی صنایع  دانلود پاسخنامه
 1262 مهندسی در سوانح طبیعی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی در سوانح طبیعی دانلود پاسخنامه
 1263 مهندسی نقشه برداری دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی نقشه برداری  دانلود پاسخنامه
 1264 مجموعه مهندسی عمران دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی عمران  دانلود پاسخنامه
1267 مجموعه مهندسی مکانیک دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی مکانیک دانلود پاسخنامه
1268 مجموعه مهندسی معدن دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی معدن دانلود پاسخنامه
1272 مجموعه مهندسی مواد و متالورژی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی مواد و متالورژی دانلود پاسخنامه
1273 نانو فناوری – نانو مواد دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 نانو فناوری – نانو مواد دانلود پاسخنامه
1276 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی فناوری اطلاعات دانلود پاسخنامه
1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی کامپیوتر دانلود پاسخنامه
1279 مجموعه مهندسی هوافضا دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی هوافضا دانلود پاسخنامه
1283 مهندسی نساجی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی نساجی دانلود پاسخنامه
1285 مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی دانلود پاسخنامه
1286 مجموعه مهندسی پلیمر – صنایع رنگ دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه مهندسی پلیمر – صنایع رنگ دانلود پاسخنامه
1287 مهندسی طراحی محیط زیست دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی طراحی محیط زیست دانلود پاسخنامه
1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت دانلود پاسخنامه
1292 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانلود پاسخنامه
1293 بهداشت – ایمنی و محیط زیست HSE دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بهداشت – ایمنی و محیط زیست HSE دانلود پاسخنامه
1294 مجموعه ایمنی صنعتی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ایمنی صنعتی دانلود پاسخنامه
1301 مجموعه مرتع و آبخیزداری دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه مرتع و آبخیزداری  دانلود پاسخنامه
1302 علوم و مهندسی آب دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی آب دانلود پاسخنامه
1303 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات دانلود پاسخنامه
1304 اقتصاد کشاورزی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 اقتصاد کشاورزی دانلود پاسخنامه
1305 علوم و مهندسی باغبانی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی باغبانی دانلود پاسخنامه
1306 ترویج و آموزش کشاورزی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ترویج و آموزش کشاورزی دانلود پاسخنامه
1307 علوم و مهندسی جنگل دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی جنگل    دانلود پاسخنامه
1308 مجموعه مدیریت حاصلخیزی – زیست فناوری و منابع خاک دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه مدیریت حاصلخیزی – زیست فناوری و منابع خاک   دانلود پاسخنامه
1309 مجموعه علوم دام و طیور دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه علوم دام و طیور دانلود پاسخنامه
1311 علوم و مهندسی شیلات دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی شیلات دانلود پاسخنامه
1312 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دانلود پاسخنامه
1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی صنایع غذایی دانلود پاسخنامه
1314 حشره شناسی کشاورزی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 حشره شناسی کشاورزی دانلود پاسخنامه
1315 بیماری شناسی گیاهی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بیماری شناسی گیاهی دانلود پاسخنامه
1317 علوم و مهندسی محیط زیست دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی محیط زیست دانلود پاسخنامه
1319 مهندسی مکانیک بیوسیستم دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی مکانیک بیوسیستم دانلود پاسخنامه
1321 مدیریت و کنترل بیابان دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت و کنترل بیابان دانلود پاسخنامه
1322 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانلود پاسخنامه
1323 اکوهیدرولوژی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 اکوهیدرولوژی دانلود پاسخنامه
1324 بیوتکنولوژی کشاورزی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بیوتکنولوژی کشاورزی دانلود پاسخنامه
1325 توسعه روستایی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 توسعه روستایی  دانلود پاسخنامه
1327 مدیریت کشاورزی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت کشاورزی دانلود پاسخنامه
1328 مهندسی فضای سبز دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی فضای سبز دانلود پاسخنامه
1350 مجموعه برنامه ریزی شهری – منطقه ای و مدیریت شهری دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه برنامه ریزی شهری – منطقه ای و مدیریت شهری دانلود پاسخنامه
1351 طراحی شهری دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 طراحی شهری دانلود پاسخنامه
1352 مجموعه معماری دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه معماری دانلود پاسخنامه
1353 مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دانلود پاسخنامه
1356 نمایش عروسکی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 نمایش عروسکی دانلود پاسخنامه
1357 مجموعه هنرهای نمایشی و سینما دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه هنرهای نمایشی و سینما دانلود پاسخنامه
1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی دانلود پاسخنامه
1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی دانلود پاسخنامه
1360 مجموعه هنرهای موسیقی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه هنرهای موسیقی دانلود پاسخنامه
1361 مجموعه هنرهای ساخت و معماری دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه هنرهای ساخت و معماری دانلود پاسخنامه
1362 طراحی صنعتی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 طراحی صنعتی دانلود پاسخنامه
1363 فرش دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فرش دانلود پاسخنامه
1364 طراحی پارچه و لباس دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 طراحی پارچه و لباس دانلود پاسخنامه
1501 انگل شناسی دامپزشکی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 انگل شناسی دامپزشکی دانلود پاسخنامه
1502 فیزیولوژی دامپزشکی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فیزیولوژی دامپزشکی دانلود پاسخنامه
1503 قارچ شناسی دامپزشکی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 قارچ شناسی دامپزشکی دانلود پاسخنامه
1504 بافت شناسی دامپزشکی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بافت شناسی دامپزشکی دانلود پاسخنامه
1505 باکتری شناسی دامپزشکی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 باکتری شناسی دامپزشکی دانلود پاسخنامه
1506 ایمنی شناسی دامپزشکی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ایمنی شناسی دامپزشکی دانلود پاسخنامه
1507 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانلود پاسخنامه
1509 بیوشیمی بالینی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بیوشیمی بالینی دانلود پاسخنامه
1510 سم شناسی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 سم شناسی دانلود پاسخنامه
1117 و 1143 زبان فرانسه دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان فرانسه دانلود پاسخنامه
1108 و 1116 و 1130 زبان فرانسه دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان فرانسه دانلود پاسخنامه
1108 و 1116 و 1130 زبان آلمانی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان آلمانی دانلود پاسخنامه
1110 زبان فرانسه دفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان فرانسه دانلود پاسخنامه

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره