پنجشنبه , ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / کارشناسی ارشد / دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد
دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

معمولا داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت می کنند بلافاصله پس از اتمام آزمون، با مشاوران ما در مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس می گیرند و به دنبال یافتن سوالات کنکور کارشناسی ارشد به همراه پاسخنامه آن هستند تا با تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد به رتبه تقریبی خود و یا لااقل درصد پاسخ های صحیح خود دست یابند. گروه دیگری که خواستار مطالعه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد 97 می باشند داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 98 هستند که تمایل دارند با سوالات کنکور کارشناسی ارشد 97 آشنا شونده و آمادگی لازم را جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد 98 کسب نمایند. به همین جهت در این مطلب لینک دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد 97 همه رشته ها را قرار داده ایم.

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد 97

کد رشته امتحانینام رشته امتحانیدانلود دفترچه سوالات 97پاسخنامه کنکور ارشد 97
1101زبان و ادبیات فارسیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان و ادبیات فارسیدانلود پاسخنامه
1102مجموعه علوم جغرافیاییدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه علوم جغرافیاییدانلود پاسخنامه
1103سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییدانلود پاسخنامه
1104مجموعه زبان عربیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه زبان عربیدانلود پاسخنامه
1105علوم اقتصادیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم اقتصادیدانلود پاسخنامه
1106مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 تربیت بدنی و علوم ورزشیدانلود پاسخنامه
1107تاریخدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 تاریخدانلود پاسخنامه
1108مجموعه علوم اجتماعیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم اجتماعیدانلود پاسخنامه
1109زبان های باستانی ایراندفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان های باستانی ایراندانلود پاسخنامه
1110مجموعه زبان شناسیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان شناسیدانلود پاسخنامه
1111مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآنیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم قرآنیدانلود پاسخنامه
1112مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوقدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فقه و حقوقدانلود پاسخنامه
1113مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلامدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فلسفه و کلامدانلود پاسخنامه
1114مجموعه الهیات و معارف اسلامی – ادیاندفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ادیاندانلود پاسخنامه
1115مجموعه الهیات و معارف اسلامی – مخصوص اهل تسنندفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه الهیات و معارف اسلامی – مخصوص اهل تسنندانلود پاسخنامه
1116مجموعه فلسفهدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فلسفهدانلود پاسخنامه
1117مجموعه علوم تربیتیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم تربیتیدانلود پاسخنامه
1119علم اطلاعات و دانش شناسیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علم اطلاعات و دانش شناسیدانلود پاسخنامه
1120مجموعه زبان فرانسهدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان فرانسهدانلود پاسخنامه
1121مجموعه زبان انگلیسیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان انگلیسیدانلود پاسخنامه
1122مجموعه زبان روسیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان روسیدانلود پاسخنامه
1124مجموعه زبان آلمانیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان آلمانیدانلود پاسخنامه
1125مجموعه مدیریت جهانگردیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت جهانگردیدانلود پاسخنامه
1126مجموعه حقوقدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 حقوقدانلود پاسخنامه
1127ایران شناسیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ایران شناسیدانلود پاسخنامه
1128آموزش زبان ژاپنی بخش کتبیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 آموزش زبان ژاپنیدانلود پاسخنامه
1129زبان و ادبیات اردودفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان و ادبیات اردودانلود پاسخنامه
1130مجموعه علوم سیاسی و روابط بین المللدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم سیاسی و روابط بین المللدانلود پاسخنامه
1131مجموعه مطالعات جهاندفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مطالعات جهاندانلود پاسخنامه
1132باستان شناسیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 باستان شناسیدانلود پاسخنامه
1133مجموعه روانشناسیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 روانشناسیدانلود پاسخنامه
1134مجموعه حسابداریدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 حسابداریدانلود پاسخنامه
1137مطالعات زناندفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مطالعات زناندانلود پاسخنامه
1138مجموعه علوم ارتباطات اجتماعیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم ارتباطات اجتماعیدانلود پاسخنامه
1139مددکاری اجتماعیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مددکاری اجتماعیدانلود پاسخنامه
1142مجموعه مدیریتدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریتدانلود پاسخنامه
1143مشاورهدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مشاورهدانلود پاسخنامه
1144مدیریت دریاییدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت دریاییدانلود پاسخنامه
1145مجموعه امور فرهنگیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 امور فرهنگیدانلود پاسخنامه
1146مجموعه محیط زیستدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 محیط زیستدانلود پاسخنامه
1148مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهریدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت کسب و کار و امور شهریدانلود پاسخنامه
1152مدرسی معارف اسلامیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدرسی معارف اسلامیدانلود پاسخنامه
1153مدیریت اطلاعاتیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت اطلاعاتیدانلود پاسخنامه
1156اماددفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 اماددانلود پاسخنامه
1160فرماندهی و مدیریت انتظامیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فرماندهی و مدیریت انتظامیدانلود پاسخنامه
1161مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امیندفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امیندانلود پاسخنامه
1201علوم زمیندفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم زمیندانلود پاسخنامه
1202مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسیدانلود پاسخنامه
1203مجموعه شیمیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 شیمیدانلود پاسخنامه
1204مجموعه فیزیکدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فیزیکدانلود پاسخنامه
1205فوتونیکدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فوتونیکدانلود پاسخنامه
1206مجموعه زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم سلولی و مولکولیدانلود پاسخنامه
1207آماردفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 آماردانلود پاسخنامه
1208مجموعه ریاضیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ریاضیدانلود پاسخنامه
1209مجموعه علوم کامپیوتردفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم کامپیوتردانلود پاسخنامه
1213زیست شناسی گیاهیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زیست شناسی گیاهیدانلود پاسخنامه
1214زیست شناسی علوم جانوریدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زیست شناسی جانوریدانلود پاسخنامه
1215مجموعه علوم محیط زیستدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم محیط زیستدانلود پاسخنامه
1216زیست شناسی دریادفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زیست شناسی دریادانلود پاسخنامه
1217اقیانوس شناسی فیزیکیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 اقیانوس شناسی فیزیکیدانلود پاسخنامه
 1218مجموعه تاریخ و فلسفه علمدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه تاریخ و فلسفه علم دانلود پاسخنامه
 1219 علوم شناختیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم شناختیدانلود پاسخنامه
1220 مجموعه علوم اطلاعاتیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم اطلاعاتی  دانلود پاسخنامه
 1251مجموعه مهندسی برقدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی برق دانلود پاسخنامه
1253مجموعه مهندسی نفتدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی نفت دانلود پاسخنامه
1255مجموعه مهندسی پلیمردفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی پلیمر دانلود پاسخنامه
1256مهندسی معماری کشتیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی معماری کشتی دانلود پاسخنامه
 1257مجموعه مهندسی شیمیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه مهندسی شیمی دانلود پاسخنامه
 1259مهندسی صنایعدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی صنایع دانلود پاسخنامه
 1262مهندسی در سوانح طبیعیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی در سوانح طبیعیدانلود پاسخنامه
 1263مهندسی نقشه برداریدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی نقشه برداری دانلود پاسخنامه
 1264مجموعه مهندسی عمراندفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی عمران دانلود پاسخنامه
1267مجموعه مهندسی مکانیکدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی مکانیکدانلود پاسخنامه
1268مجموعه مهندسی معدندفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی معدندانلود پاسخنامه
1272مجموعه مهندسی مواد و متالورژیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی مواد و متالورژیدانلود پاسخنامه
1273نانو فناوری – نانو مواددفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 نانو فناوری – نانو مواددانلود پاسخنامه
1276مجموعه مهندسی فناوری اطلاعاتدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی فناوری اطلاعاتدانلود پاسخنامه
1277مجموعه مهندسی کامپیوتردفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی کامپیوتردانلود پاسخنامه
1279مجموعه مهندسی هوافضادفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی هوافضادانلود پاسخنامه
1283مهندسی نساجیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی نساجیدانلود پاسخنامه
1285مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازیدانلود پاسخنامه
1286مجموعه مهندسی پلیمر – صنایع رنگدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه مهندسی پلیمر – صنایع رنگدانلود پاسخنامه
1287مهندسی طراحی محیط زیستدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی طراحی محیط زیستدانلود پاسخنامه
1290مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفتدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفتدانلود پاسخنامه
1292مهندسی ایمنی و بازرسی فنیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی ایمنی و بازرسی فنیدانلود پاسخنامه
1293بهداشت – ایمنی و محیط زیست HSEدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بهداشت – ایمنی و محیط زیست HSEدانلود پاسخنامه
1294مجموعه ایمنی صنعتیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ایمنی صنعتیدانلود پاسخنامه
1301مجموعه مرتع و آبخیزداریدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه مرتع و آبخیزداری دانلود پاسخنامه
1302علوم و مهندسی آبدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی آبدانلود پاسخنامه
1303مجموعه زراعت و اصلاح نباتاتدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه زراعت و اصلاح نباتاتدانلود پاسخنامه
1304اقتصاد کشاورزیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 اقتصاد کشاورزیدانلود پاسخنامه
1305علوم و مهندسی باغبانیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی باغبانیدانلود پاسخنامه
1306ترویج و آموزش کشاورزیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ترویج و آموزش کشاورزیدانلود پاسخنامه
1307علوم و مهندسی جنگلدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی جنگل   دانلود پاسخنامه
1308مجموعه مدیریت حاصلخیزی – زیست فناوری و منابع خاکدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه مدیریت حاصلخیزی – زیست فناوری و منابع خاک  دانلود پاسخنامه
1309مجموعه علوم دام و طیوردفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه علوم دام و طیوردانلود پاسخنامه
1311علوم و مهندسی شیلاتدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی شیلاتدانلود پاسخنامه
1312مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانلود پاسخنامه
1313علوم و مهندسی صنایع غذاییدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی صنایع غذاییدانلود پاسخنامه
1314حشره شناسی کشاورزیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 حشره شناسی کشاورزیدانلود پاسخنامه
1315بیماری شناسی گیاهیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بیماری شناسی گیاهیدانلود پاسخنامه
1317علوم و مهندسی محیط زیستدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی محیط زیستدانلود پاسخنامه
1319مهندسی مکانیک بیوسیستمدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی مکانیک بیوسیستمدانلود پاسخنامه
1321مدیریت و کنترل بیاباندفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت و کنترل بیاباندانلود پاسخنامه
1322مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدانلود پاسخنامه
1323اکوهیدرولوژیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 اکوهیدرولوژیدانلود پاسخنامه
1324بیوتکنولوژی کشاورزیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بیوتکنولوژی کشاورزیدانلود پاسخنامه
1325توسعه روستاییدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 توسعه روستایی دانلود پاسخنامه
1327مدیریت کشاورزیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مدیریت کشاورزیدانلود پاسخنامه
1328مهندسی فضای سبزدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مهندسی فضای سبزدانلود پاسخنامه
1350مجموعه برنامه ریزی شهری – منطقه ای و مدیریت شهریدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه برنامه ریزی شهری – منطقه ای و مدیریت شهریدانلود پاسخنامه
1351طراحی شهریدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 طراحی شهریدانلود پاسخنامه
1352مجموعه معماریدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه معماریدانلود پاسخنامه
1353مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخیدانلود پاسخنامه
1356نمایش عروسکیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 نمایش عروسکیدانلود پاسخنامه
1357مجموعه هنرهای نمایشی و سینمادفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه هنرهای نمایشی و سینمادانلود پاسخنامه
1358مجموعه هنرهای تصویری و طراحیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه هنرهای تصویری و طراحیدانلود پاسخنامه
1359مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستیدانلود پاسخنامه
1360مجموعه هنرهای موسیقیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه هنرهای موسیقیدانلود پاسخنامه
1361مجموعه هنرهای ساخت و معماریدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 مجموعه هنرهای ساخت و معماریدانلود پاسخنامه
1362طراحی صنعتیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 طراحی صنعتیدانلود پاسخنامه
1363فرشدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فرشدانلود پاسخنامه
1364طراحی پارچه و لباسدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 طراحی پارچه و لباسدانلود پاسخنامه
1501انگل شناسی دامپزشکیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 انگل شناسی دامپزشکیدانلود پاسخنامه
1502فیزیولوژی دامپزشکیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 فیزیولوژی دامپزشکیدانلود پاسخنامه
1503قارچ شناسی دامپزشکیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 قارچ شناسی دامپزشکیدانلود پاسخنامه
1504بافت شناسی دامپزشکیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بافت شناسی دامپزشکیدانلود پاسخنامه
1505باکتری شناسی دامپزشکیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 باکتری شناسی دامپزشکیدانلود پاسخنامه
1506ایمنی شناسی دامپزشکیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 ایمنی شناسی دامپزشکیدانلود پاسخنامه
1507بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییدانلود پاسخنامه
1509بیوشیمی بالینیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 بیوشیمی بالینیدانلود پاسخنامه
1510سم شناسیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 سم شناسیدانلود پاسخنامه
1117 و 1143زبان فرانسهدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان فرانسهدانلود پاسخنامه
1108 و 1116 و 1130زبان فرانسهدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان فرانسهدانلود پاسخنامه
1108 و 1116 و 1130زبان آلمانیدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان آلمانیدانلود پاسخنامه
1110زبان فرانسهدفترچه سوالات کارشناسی ارشد 97 زبان فرانسهدانلود پاسخنامه

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره