خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه قبولی رشته روانشناسی ورزشی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. بر همین اساس، داوطلبان قادر خواهند بود با مطالعه دقیق این دفترچه و راهنما قرار دادن آن، به انتخاب رشته کارشناسی ارشد و محل های مورد نظر خود بپردازند. بسیاری از شرکت کنندگان با این سوال مواجه هستند که با رتبه و تراز اکتسابی خود تا چه میزان شانس قبولی خواهند داشت و به چه ترتیب می توانند انتخاب رشته صحیحی داشته باشند تا احتمال پذیرش آن ها در رشته و دانشگاه مد نظر بالاتر برود. یکی از راه های پیشنهادی، تحلیل کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته و مقایسه وضعیت خود با رتبه و تراز پذیرفته شدگان این آزمون است.

ابتدا داوطلبان باید وضعیت خود را از جهت مجاز بودن یا نبودن در دوره های مورد نظر بررسی کرده و سپس نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مطابق با مندرجات دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

بررسی کارنامه های داوطلبان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته می تواند در دستیابی به یک انتخاب رشته مطلوب و با شانس پذیرش بالا، راه گشا باشد. این امر، با هدف آشنایی بیشتر و بالا بردن آگاهی در زمینه انتخاب رشته اصولی انجام می گیرد. زیرا این احتمال وجود دارد که برخی از پذیرفته شدگان حتی با دست یافتن به حدنصاب نمره لازم و رتبه و تراز مناسب، به دلایلی از جمله عدم اطلاع از شیوه های صحیح فرآیند انتخاب رشته، موفق به قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود نشوند.

در ادامه مطلب، چندین نمونه کارنامه رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد ارائه شده است. در صورتی که در این زمینه نیاز به مشاوره انتخاب رشته ارشد داشته باشید، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 41
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 7153
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)45
فیزیولوژی و تغذیه ورزش8
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی77
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی16
رشد و یادگیری حرکتی56
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی25
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 30
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 7198
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش9
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی79
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی6
رشد و یادگیری حرکتی65
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی45
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 22
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: روزانهتراز: 7350
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)45
فیزیولوژی و تغذیه ورزش23
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی55
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی20
رشد و یادگیری حرکتی76
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی34
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی64
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 16
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: روزانهتراز: 7431
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)50
فیزیولوژی و تغذیه ورزش40
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی75
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی22
رشد و یادگیری حرکتی65
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی30
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 118
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسردوره قبولی: روزانهتراز: 6893
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)36
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی50
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی70
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی56
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: نوبت دومرتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 6945
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی45
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی22
رشد و یادگیری حرکتی65
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی23
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 490
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکیدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 5651
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی15
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی75
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی62
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 40
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 6510
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی29
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی40
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی23
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی36
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه: 21
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: نوبت دومتراز: 6659
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)45
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی41
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی26
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی16
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5897
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش20
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی13
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی8
رشد و یادگیری حرکتی15
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی19
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی9

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد