تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی 97 - 98
آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 4508472 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 1989 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 2596 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1397 2731 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1397 3056 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3134 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 3761 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 4315 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 1618 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 1975 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 2160 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1397 2488 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1397 3271 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1397 3422 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 2641 منطقه 1 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 2844 منطقه 1 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 3198 منطقه 1 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 3571 منطقه 1 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 3924 منطقه 1 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 4720 منطقه 1 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1397 5535 منطقه 1 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1397 6078 منطقه 1 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه) روزانه کارنامه
1397 6518 منطقه 1 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1397 7197 منطقه 1 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده علوم پزشکی بهبهان روزانه کارنامه
1397 7374 منطقه 1 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 8212 منطقه 1 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1397 10374 منطقه 1 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده علوم پزشکی بهبهان روزانه کارنامه
1397 4511 منطقه 2 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 4683 منطقه 2 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 5725 منطقه 2 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1397 6013 منطقه 2 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1397 6251 منطقه 2 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 6980 منطقه 2 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1397 7722 منطقه 2 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1397 8194 منطقه 2 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 8328 منطقه 2 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 8674 منطقه 2 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1397 9319 منطقه 2 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1397 9538 منطقه 2 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1397 10284 منطقه 2 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه) روزانه کارنامه
1397 12378 منطقه 2 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 12618 منطقه 2 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 3227 منطقه 3 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 3333 منطقه 3 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 3660 منطقه 3 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 4424 منطقه 3 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 5419 منطقه 3 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) روزانه کارنامه
1397 6050 منطقه 3 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1397 6310 منطقه 3 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 6889 منطقه 3 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده علوم پزشکی بهبهان روزانه کارنامه
1397 7293 منطقه 3 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 7564 منطقه 3 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه کارنامه
1397 7858 منطقه 3 زن تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 8938 منطقه 3 مرد تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

رتبه قبولی تکنولوژی پرتو شناسی پردیس خودگردان

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پشتیبانی کنکور 99