تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری 97 - 98
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 3808889 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 686 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 707 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1397 766 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1397 875 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1397 918 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 948 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1004 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 1127 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1213 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 1299 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پردیس خودگردان کارنامه
1397 1350 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 97 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 104 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 173 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1397 239 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1397 257 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1397 263 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 280 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 369 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 380 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1397 389 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1397 395 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1397 542 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1397 1011 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 56 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 78 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 95 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 140 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 157 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 157 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 159 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 164 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 216 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 217 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 221 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 253 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 254 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 294 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1397 309 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1397 315 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 355 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 379 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 405 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 409 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 426 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 435 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 442 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1397 459 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 459 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 484 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1397 523 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1397 532 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 533 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1397 541 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1397 581 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 587 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1397 591 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1397 598 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 626 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1397 631 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1397 650 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1397 669 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 673 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 694 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1397 696 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1397 702 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1397 702 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1397 723 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1397 760 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1397 763 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 773 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1397 874 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1397 877 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1397 878 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 914 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1397 917 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1397 944 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 964 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 969 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 991 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 1024 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1397 1038 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1397 1074 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1397 1074 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 1077 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1084 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1397 1101 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1397 1113 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1397 1143 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه