شنبه , ۲۶ آبان ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

درصد و تراز قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305579
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 761984 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1791 منطقه 1 مرد تبریز دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1840 منطقه 1 مرد مشهد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1852 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1852 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1912 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1979 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1979 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1979 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2332 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
2531 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران نوبت دوم کارنامه
2573 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2654 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2658 منطقه 1 مرد مشهد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2778 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران نوبت دوم کارنامه
2803 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
2813 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران نوبت دوم کارنامه
2824 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
2963 منطقه 1 مرد مشهد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3011 منطقه 1 زن تبریز دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
3155 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
3155 منطقه 1 زن اصفهان دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
3230 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3275 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
3308 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
3614 منطقه 1 زن ورامین دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
3662 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه زابل روزانه کارنامه
3671 منطقه 1 زن تبریز دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
3737 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
3737 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
3750 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
3782 منطقه 1 مرد شیراز دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
3802 منطقه 1 مرد شیراز دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
3939 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
3957 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه نوبت دوم کارنامه
4001 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
4052 منطقه 1 زن مشهد دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
4132 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهرکرد نوبت دوم کارنامه
4159 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
4212 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
4223 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
4257 منطقه 1 زن تبریز دامپزشکی- دکتری دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
4325 منطقه 1 مرد شیراز دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
4383 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
4383 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه لرستان - خرم آباد نوبت دوم کارنامه
4471 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
4688 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
4741 منطقه 1 مرد اراک دامپزشکی- دکتری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
4806 منطقه 1 زن تبریز دامپزشکی- دکتری دانشگاه زابل روزانه کارنامه
2395 منطقه 2 زن شاهرود دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
2936 منطقه 2 زن قائم شهر دامپزشکی- دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
2960 منطقه 2 مرد رشت دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
3003 منطقه 2 زن بابل دامپزشکی- دکتری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
3006 منطقه 2 مرد جهرم دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
3199 منطقه 2 زن کرج دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
3212 منطقه 2 زن ارومیه دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
3252 منطقه 2 مرد آمل دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
3402 منطقه 2 مرد بابل دامپزشکی- دکتری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
3878 منطقه 2 مرد شهرکرد دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
3991 منطقه 2 مرد سبزوار دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4003 منطقه 2 زن گرگان دامپزشکی- دکتری دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4047 منطقه 2 مرد تربت حیدریه دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4309 منطقه 2 زن شاهرود دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4350 منطقه 2 مرد کرمانشاه دامپزشکی- دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
4443 منطقه 2 زن یزد دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4487 منطقه 2 مرد رشت دامپزشکی- دکتری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
4714 منطقه 2 زن اهواز دامپزشکی- دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
4719 منطقه 2 زن قم دامپزشکی- دکتری دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
4845 منطقه 2 مرد کرمان دامپزشکی- دکتری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه