یکشنبه , ۵ خرداد ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی سراسری 96 – 97

درصد قبولی رشته روان شناسی دولتی 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1629668 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 6 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 32 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 55 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 84 منطقه 1 مرد روان‌ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 88 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 128 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1396 157 منطقه 1 روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 270 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
1396 328 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
1396 457 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 497 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم کارنامه
1396 594 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 640 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
1396 647 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 974 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1396 1016 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 1092 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 1291 منطقه 1 مرد روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1330 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 1520 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1570 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1396 1863 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه یاسوج روزانه کارنامه
1396 1890 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر) روزانه کارنامه
1396 1900 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1396 2920 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1396 2931 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه یاسوج روزانه کارنامه
1396 2990 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1396 3432 منطقه 1 زن روان‌ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 3980 منطقه 1 روان‌ شناسی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 11 منطقه 2 مرد روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 61 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 65 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 80 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 108 منطقه 2 مرد روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 125 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 138 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 161 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
1396 189 منطقه 2 مرد روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 203 منطقه 2 مرد روان‌ شناسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 211 منطقه 2 مرد روان‌ شناسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 214 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 269 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 275 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 290 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 305 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
1396 306 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 428 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 436 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 449 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 474 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
1396 476 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 483 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 490 منطقه 2 مرد روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 493 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 498 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 499 منطقه 2 مرد روان‌ شناسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 502 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 514 منطقه 2 مرد روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 517 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 517 منطقه 2 مرد روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
1396 570 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
1396 570 منطقه 2 زن روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 683 منطقه 2 مرد روان‌ شناسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 690 منطقه 2 زن روان‌ شناسی