چهارشنبه , ۱ اسفند ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی سراسری 96 – 97

درصد قبولی رشته روان شناسی دولتی 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1165994 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
6 منطقه 1 زن تهران روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
32 منطقه 1 زن تهران روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
55 منطقه 1 زن تهران روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
84 منطقه 1 مرد تبریز روان‌ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
88 منطقه 1 زن مشهد روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
128 منطقه 1 زن کرمان روان‌ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
157 منطقه 1 مشهد روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
270 منطقه 1 زن تهران روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
328 منطقه 1 زن تهران روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
457 منطقه 1 زن بهارستان روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
497 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم کارنامه
594 منطقه 1 زن مشهد روان‌ شناسی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
640 منطقه 1 زن تهران روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
647 منطقه 1 زن تهران روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
974 منطقه 1 زن یزد روان‌ شناسی دانشگاه اردکان روزانه کارنامه
1016 منطقه 1 زن شیراز روان‌ شناسی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1092 منطقه 1 زن اصفهان روان‌ شناسی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1291 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1330 منطقه 1 زن تبریز روان‌ شناسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1520 منطقه 1 زن شیراز روان‌ شناسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1570 منطقه 1 زن بناب روان‌ شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1863 منطقه 1 زن شیراز روان‌ شناسی دانشگاه یاسوج روزانه کارنامه
1890 منطقه 1 زن تهران روان‌ شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر) روزانه کارنامه
1900 منطقه 1 زن تبریز روان‌ شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
2920 منطقه 1 زن شیراز روان‌ شناسی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
2931 منطقه 1 زن شیراز روان‌ شناسی دانشگاه یاسوج روزانه کارنامه
2990 منطقه 1 زن شیراز روان‌ شناسی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
3432 منطقه 1 زن شیراز روان‌ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
3980 منطقه 1 خرم آباد روان‌ شناسی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
11 منطقه 2 مرد شهر ری روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
61 منطقه 2 زن یزد روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
65 منطقه 2 زن آران و بیدگل روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
80 منطقه 2 زن استهبان روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
108 منطقه 2 مرد ارومیه روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
125 منطقه 2 زن اراک روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
138 منطقه 2 زن بندرعباس روان‌ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
161 منطقه 2 زن ملارد روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
189 منطقه 2 مرد سمنان روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
203 منطقه 2 مرد گرگان روان‌ شناسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
211 منطقه 2 مرد گناباد روان‌ شناسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
214 منطقه 2 زن رامسر روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
269 منطقه 2 زن گرگان روان‌ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
275 منطقه 2 زن اصفهان روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
290 منطقه 2 زن کرمان روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
305 منطقه 2 زن زنجان روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
306 منطقه 2 زن زنجان روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
428 منطقه 2 زن دورود روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
436 منطقه 2 زن زارچ روان‌ شناسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
449 منطقه 2 زن مبارکه روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
474 منطقه 2 زن زنجان روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
476 منطقه 2 زن یزد روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
483 منطقه 2 زن بوشهر روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
490 منطقه 2 مرد فولاد شهر روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
493 منطقه 2 زن رودان روان‌ شناسی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
498 منطقه 2 زن بابلسر روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
499 منطقه 2 مرد قم روان‌ شناسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
502 منطقه 2 زن یزد روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
514 منطقه 2 مرد زنجان روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
517 منطقه 2 زن یزد روان‌ شناسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
517 منطقه 2 مرد زنجان روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
570 منطقه 2 زن گلپایگان روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه کارنامه
570 منطقه 2 زن گلپایگان روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
683 منطقه 2 مرد ساری روان‌ شناسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
690 منطقه 2 زن یزد روان‌ شناسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
711 منطقه 2 زن دهاقان روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
725 منطقه 2 مرد سیرجان روان‌ شناسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
744 منطقه 2 زن یزد روان‌ شناسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
750 منطقه 2 زن بندرعباس روان‌ شناسی