تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 96 – 97

نمونه کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری دولتی 96 – 97

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت – 9099071647
تماس از استان تـهران:
تماس از سایر استان ها:
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 10198584 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 1593 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 1959 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 2128 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 2382 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 2555 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 2599 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 2617 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2705 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 2848 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 2940 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 2985 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 3076 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 3114 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 3168 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 3294 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 3364 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 3392 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 4212 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 4460 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1396 4640 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 4897 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 5001 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 5012 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 5029 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 5225 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 5257 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 5277 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1396 5405 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 5413 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 5597 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 5623 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 5811 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1396 5927 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1396 6061 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 6143 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 6143 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 6169 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 6774 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1396 6849 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1396 6860 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل آباده) روزانه کارنامه
1396 7216 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل آباده) روزانه کارنامه
1396 7373 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
1396 8035 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 8245 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل لامرد) روزانه کارنامه
1396 8260 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1396 8289 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
1396 8932 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (محل تحصیل بندرلنگه) روزانه کارنامه
1396 9368 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل لامرد) روزانه کارنامه
1396 9377 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
1396 9607 منطقه 1 مرد پرستاری دانشکده علوم پزشکی سیرجان روزانه کارنامه
1396 10049 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1396 10302 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(محل تحصیل شیروان) روزانه کارنامه
1396 10472 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1396 10624 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 11753 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 14527 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1396 15783 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1396 15783 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1396 72864 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
1396 0 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری(محل تحصیل بهشهر) روزانه کارنامه
1396 1673 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 1939 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 3114 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 3184 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 3240 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 3380 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 3488 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 3690 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 3758 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 3835 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1396 4047 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 4058 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 4085 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 4145 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه