تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت شهری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98

انتخاب رشته کارشناسی ارشد مرحله مهم و سرنوشت سازی است که هر یک از پذیرفته شدگان این آزمون می بایست با کسب آگاهی لازم از نکات مربوطه و حتی المقدور بهره مندی از مزایای مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد، دست به انتخاب زده و کد رشته محل های مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود در دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد انتخاب نمایند. تعداد زیادی از داوطلبان هنگامی که پا به مرحله انتخاب رشته می گذارند، اطلاعات چندانی درباره نحوه اولویت بندی های خود ندارند و نمی دانند با تراز و رتبه ای که کسب کرده اند، برای قبولی در چه رشته و دانشگاهی شانس بیشتری دارند.

علی رغم این که عواملی مانند تغییر در ظرفیت دانشگاه ها، سهمیه داوطلبان، تعداد شرکت کنندگان و… مانع از پیش بینی دقیق رشته و دانشگاه محل قبولی متقاضیان با در نظر گرفتن توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد آن ها می شود، اما بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان آزمون سال گذشته می تواند در این مسیر بسیار کمک کننده باشد.

گزینش نهایی در تمامی رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد بر اساس 80 درصد نمره آزمون با توجه به مندرجات کارنامه داوطلبان و 20 درصد معدل تراز شده، صورت می گیرد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98

در این مقاله قصد داریم از میان لیست رشته های آزمون کارشناسی ارشد، به رتبه و تراز قبولی در رشته مدیریت شهری بپردازیم. پیش از این آن که بخواهید کد رشته های مورد نظر خود را اولویت بندی کرده و در سایت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد به ثبت برسانید، توصیه می کنیم بررسی کارنامه های زیر را از دست ندهید، چرا که این امر موجب می شود با آگاهی بیشتری دست به انتخاب بزنید و کمتر دچار اشتباه شوید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 17 تراز: 5600
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 60
مباحث عمومی شهرسازی ایران 69
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 68
تاریخ شهر و شهرسازی 50
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 70
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 20 تراز: 5024
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 70
مباحث عمومی شهرسازی ایران 81
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 75
تاریخ شهر و شهرسازی 59
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 79
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 22 تراز: 6521
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
مباحث عمومی شهرسازی ایران 54
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 40
تاریخ شهر و شهرسازی 36
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 67
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه در سهمیه: 25 تراز: 6421
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: دوره دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 18
مباحث عمومی شهرسازی ایران 47
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 50
تاریخ شهر و شهرسازی 52
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 64
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 31 تراز: 5120
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
مباحث عمومی شهرسازی ایران 70
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 34
تاریخ شهر و شهرسازی 61
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 52
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 47 تراز: 6011
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
مباحث عمومی شهرسازی ایران 70
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 34
تاریخ شهر و شهرسازی 61
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 52
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 101 تراز: 5054
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی کمال الملک نوشهر دوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
مباحث عمومی شهرسازی ایران 8/33
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 9
تاریخ شهر و شهرسازی 12
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 0
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 137 تراز: 5376
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی بینالود مشهد دوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
مباحث عمومی شهرسازی ایران 25
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 50
تاریخ شهر و شهرسازی 24
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 15
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 174 تراز: 4821
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی بینالود مشهد دوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
مباحث عمومی شهرسازی ایران 7/24
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 10
تاریخ شهر و شهرسازی 12
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 6
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 386 تراز: 3816
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس تهران دوره قبولی: غیرانتفاعی – مجازی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
مباحث عمومی شهرسازی ایران 10
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 7
تاریخ شهر و شهرسازی 15/33
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 30
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 850 تراز: 3229
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی بینالود مشهد دوره قبولی: غیرانتفاعی – مجازی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 3/3
مباحث عمومی شهرسازی ایران 21
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 10
تاریخ شهر و شهرسازی 5-
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 6
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 1740 تراز: 2541
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی بینالود مشهد دوره قبولی: غیرانتفاعی – مجازی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
مباحث عمومی شهرسازی ایران 5
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 3
تاریخ شهر و شهرسازی 16
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 7
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 1956 تراز: 2326
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی کمال الملک نوشهر دوره قبولی: غیرانتفاعی – مجازی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 2-
مباحث عمومی شهرسازی ایران 21
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 16
تاریخ شهر و شهرسازی 11/3
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 7/3
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 2239 تراز: 1821
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی تهران دوره قبولی: غیرانتفاعی – مجازی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
مباحث عمومی شهرسازی ایران 12
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 3
تاریخ شهر و شهرسازی 12
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 4
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 2253 تراز: 1700
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی تهران دوره قبولی: غیرانتفاعی – مجازی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 6
مباحث عمومی شهرسازی ایران 10-
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 2
تاریخ شهر و شهرسازی 10
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 1-
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 2448 تراز: 1420
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی تهران دوره قبولی: غیرانتفاعی – مجازی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
مباحث عمومی شهرسازی ایران 7/7
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 12/3
تاریخ شهر و شهرسازی 1/3
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 2/6-
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 2596 تراز: 1201
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی تهران دوره قبولی: غیرانتفاعی – مجازی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
مباحث عمومی شهرسازی ایران 1/1
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 10
تاریخ شهر و شهرسازی 1/3
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 0
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 2819 تراز: 1022
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی تهران دوره قبولی: غیرانتفاعی – مجازی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
مباحث عمومی شهرسازی ایران 2
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 13/23
تاریخ شهر و شهرسازی 11
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی 4-
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد