شنبه , ۱۰ آبان ۱۳۹۹
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / انتخاب رشته کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی شهرسازی 97 - 98
آخرین رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 5594278 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 492 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 713 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 781 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 792 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1397 881 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 978 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1397 1319 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 1322 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1397 1742 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول روزانه کارنامه
1397 2016 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه لرستان - خرم آباد نوبت دوم کارنامه
1397 623 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1133 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1397 2992 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 3020 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 3036 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1397 3536 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی شهرسازی دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 5168 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز روزانه کارنامه
1397 8168 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی - کازرون روزانه کارنامه
1397 8768 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی شهرسازی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 8904 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 9509 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1397 11559 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 1740 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 5295 منطقه 1 مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 5677 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 5780 منطقه 1 مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 5836 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 6620 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 8021 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 9777 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز روزانه کارنامه
1397 9983 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 13800 منطقه 1 مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 14257 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج غیرانتفاعی کارنامه
1397 16230 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی - کازرون روزانه کارنامه
1397 17666 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج غیرانتفاعی کارنامه
1397 17740 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1397 17816 منطقه 1 مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز روزانه کارنامه
1397 17869 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1397 22814 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1397 37982 منطقه 1 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 12974 منطقه 2 زن مهندسی شهرسازی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 15008 منطقه 2 مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز روزانه کارنامه
1397 15269 منطقه 2 مرد مهندسی شهرسازی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 17192 منطقه 2 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1397 24947 منطقه 2 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1397 1419 منطقه 3 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 2111 منطقه 3 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 4508 منطقه 3 مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 6547 منطقه 3 مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1397 6618 منطقه 3 مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1397 7943 منطقه 3 مرد مهندسی شهرسازی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 7965 منطقه 3 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز روزانه کارنامه
1397 8839 منطقه 3 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1397 9111 منطقه 3 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج غیرانتفاعی کارنامه
1397 9235 منطقه 3 زن مهندسی شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول روزانه کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

تخمین رتبه کنکور رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره نتایج نهایی کنکور