خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی 1402

منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی 1402

بهترین منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی 1402
منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی 1402

یکی از رشته های پرمتقاضی گروه آزمایشی دامپزشکی، رشته جراحی دامپزشکی می باشد که شما می توانید با وارد شدن به این رشته آینده شغلی خود را تضمین کنید. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون دکتری این رشته می باشند که مدرک دکتری عمومی دامپزشکی خود را دریافت نموده باشند.

متقاضیانی که علاقمند به تحصیل در مقطع دکتری رشته جراحی دامپزشکی می باشند، می توانند در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون دکتری 1402 این رشته اقدام کنند که برای موفقیت در این آزمون افراد باید از منابع آزمون دکتری این رشته آگاهی کامل داشته باشند. به همین منظور، مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی ارائه نموده ایم.

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون دکتری این رشته می باشند که مدرک دکتری عمومی دامپزشکی خود را دریافت نموده باشند.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون دکتری جراحی دامپزشکی 1402

ممکن است این سوال برای بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری رشته جراحی دامپزشکی مطرح گردد که فارغ التحصیلان کدام رشته ها می توانند در آزمون دکتری این رشته شرکت نمایند؟ برای پاسخ به این سوال داوطلبان جدولی را در این خصوص ارائه نموده ایم.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

جراحی دامپزشکی (دستیاری)دکتری عمومی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی 1402

منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی – اصول جراحی و هوشبری
(دروس سطح دکتری عمومی)
کتاب اصول جراحی و هوشبری دامپزشکی، تالیف داود شریفی و جلال بختیاری، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب اصول جراحی دامپزشکی، تالیف فرج الله ادیب هاشمی و محسن وهار، انتشارات نوربخش
جزوه اصول جراحی و هوشبری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه اصول جراحی و هوشبری دانشگاه شیراز – جزوه اصول جراحی و هوشبری دانشگاه تهران – جزوه اصول جراحی و هوشبری دانشگاه شهید باهنر کرمان
منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی – جراحی عمومی دام های بزرگ
(دروس سطح دکتری عمومی)
کتاب جراحی عمومی و تخصصی دامپزشکی: دام های بزرگ، تالیف حسن اوحدی نیا، انتشارات علم و قلم
کتاب تکنیک های جراحی دام های بزرگ، تالیف دین آ. هندریکسون، ترجمه فرج الله ادیب هاشمی، انتشارات نوربخش
جزوه جراحی عمومی دام های بزرگ دانشگاه شیراز – جزوه جراحی عمومی دام های بزرگ دانشگاه تهران – جزوه جراحی عمومی دام های بزرگ دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه جراحی عمومی دام های بزرگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی – جراحی عمومی دام های کوچک
(دروس سطح دکتری عمومی)
کتاب تکنیک های جراحی در دام های کوچک، تالیف مهدی مرجانی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
کتاب جراحی گوشتخواران، تالیف مهدی مرجانی، انتشارات تورج
جزوه جراحی عمومی دام های کوچک دانشگاه شیراز – جزوه جراحی عمومی دام های کوچک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه جراحی عمومی دام های کوچک دانشگاه تهران – جزوه جراحی عمومی دام های کوچک دانشگاه شهید باهنر کرمان
منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی – بیماری های اندام های حرکتی
(دروس سطح دکتری عمومی)
کتاب آناتومی مقایسه ای اندام های حرکتی در حیوانات اهلی، تالیف ابوالقاسم نبی پور و احمدعلی محمدپور، انتشارات دانشگاه فردوسی (مشهد)
کتاب تشخیص و درمان بیماریهای اندامهای حرکتی در حیوانات کوچک، تالیف داود شریفی، محمد اشرف زاده تخت فولادی و کامبیز ولیی، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب بیماریهای اندامهای حرکتی گاو، تالیف پی آر گرینف، اف جی مالک کالوم و اد ویور، ترجمه پرویز حکمتی، انتشارات سازمان دامپزشکی کشور
جزوه بیماری های اندام های حرکتی دانشگاه شهید باهنر کرمان –  جزوه بیماری های اندام های حرکتی دانشگاه شیراز – جزوه بیماری های اندام های حرکتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه بیماری های اندام های حرکتی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی – رادیولوژی و سونوگرافی
(دروس سطح دکتری عمومی)
کتاب رادی‍وگ‍راف‍ی و س‍ون‍وگ‍راف‍ی دام‍پ‍زش‍ک‍ی : اص‍ول، روش ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ا، ت‍ال‍ی‍ف راگ‍ون‍ات ک‍وه‍ل‍ی، ترجمه م‍س‍ع‍ود ق‍رب‍ان‍پ‍ور و م‍ن‍ص‍ور م‍ی‍اح‍ی، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
کتاب رادیوگرافی و تشخیص بیماری های حیوانات خانگی، تالیف عبدالواحد معربی و میلاد عامری، انتشارات کردگار
جزوه رادی‍ولوژی و سونوگرافی دام‍پ‍زش‍ک‍ی دانشگاه شیراز – جزوه رادی‍وگ‍راف‍ی دام‍پ‍زش‍ک‍ی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه رادی‍ولوژی و سونوگرافی دام‍پ‍زش‍ک‍ی دانشگاه شهید باهنر کرمان – جزوه رادی‍ولوژی دام‍پ‍زش‍ک‍ی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی – استعداد تحصیلی
(دروس عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی –  زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

داوطلبان کنکور دکتری می توانند برای عملکرد بهتر بعد از مطالعه منابع اصلی از کتاب های کمک آموزشی استفاده کنندتا در صورت کسب رتبه قابل قبول و موفقیت در فرآیند انتخاب رشته، مجاز به حضور در مرحله مصاحبه دکتری 1402 شوند. لازم به ذکر است که شرکت در آزمون های زبان انگلیسی داخلی و دریافت مدرک آن می تواند برای موفقیت در این مرحله بسیار مفید واقع گردد.

 

سوالات متداول

1- فرآیند ثبت نام در آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی چگونه انجام می شود؟

نام نویسی در آزمون دکتری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org انجام می شود.

2- در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی چه مواردی ذکر شده است؟

در این دفترچه مواد کنکور، ضرایب و اسامی دروس امتحانی ذکر شده است.

3- آیا منابع کنکور دکتری رشته جراحی دامپزشکی برای دانشگاه های سراسری و آزاد یکسان می باشد؟

بله، با توجه به ادغام آزمون دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد، منابع آزمون دکتری یکسان می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج کنکور