خانه آزمون استخدامی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

وزارت آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود علاوه بر جذب مستقیم معلمان از دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، از طریق آزمون استخدامی نیز اقدام به جذب متقاضیان می کند. پس از مشخص شدن زمان ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 1401، متقاضیانی که قصد ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش را دارند به دنبال آگاهی از رشته های مورد نیاز این وزارت خانه برای استخدام می باشند. افراد واجد شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش، بایستی در زمان مشخص شده و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نام نویسی خود را در رشته مورد نظر به انجام برسانند.

داوطلبان مجاز به ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش می بایست رشته تحصیلی خود را با رشته های مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 تطبیق دهند.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

یکی از مهمترین ملاک های وزارت آموزش و پرورش برای جذب داوطلبان در شغل معلمی، منطبق بودن مدرک تحصیلی آنان با رشته اعلام شده در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد. اعلام نیاز این وزارتخانه برای تامین نیروی انسانی خود برای سال 1401 به صورت استانی و بومی انجام می پذیرد و محدودیتی برای انتخاب دانشگاه های وجود ندارد ولی اولویت جذب با داوطلبان بومی است.

برای آشنایی مقدماتی داوطلبان، در ادامه لیست رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی دوره گذشته آورده شده است. لذا در صورت انتشار لیست رشته های آزمون استخدامی این مقاله بروز خواهد شد. پس از اطمینان از داشتن شرایط و مدارک تحصیلی لازم در مقاطع تعریف شده، افراد می توانند به ثبت اطلاعات مورد نیاز در سایت ثبت نام استخدام آموزش و پرورش بپردازند.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
شغلرشته های مورد نیاز
آموزگاری ابتدایی (استثنایی)روانشناسی به جز روانشناسی صنعتی (لیسانس، فوق لیسانس) – روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس)
آموزگاری ابتدایی (ابتدایی)آموزش ابتدایی (لیسانس، فوق لیسانس) – برنامه ریزی درسی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس) – فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس) – مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس) – روانشناسی به جز روانشناسی صنعتی (لیسانس، فوق لیسانس) – سطح دو حوزوی (لیسانس) – سطح سه حوزوی (فوق لیسانس)
دبیر ادبیات فارسیدبیری ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)، زبان و ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس) – سطح دو حوزوی (لیسانس) – سطح سه حوزوی (فوق لیسانس)دبیر ادبیات فارسی
دبیر تربیت بدنیمعلم تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس) – تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس) – روانشناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر ریاضیدبیری ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس) – ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس) – آمار (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر زبان و ادبیات انگلیسیدبیری زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس) – زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر شیمیشیمی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی شیمی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر عربیزبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – دبیری زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس) – ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر علوم اجتماعیجامعه شناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم ارتباطات اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس) – مردم شناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری علوم اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس) – سطح دو حوزوی (لیسانس) – سطح سه حوزوی (فوق لیسانس)
دبیر علوم تجربیزیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – شیمی (لیسانس، فوق لیسانس) – فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیر علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر علوم زیستی و بهداشتیآموزش علوم تجربی  (لیسانس، فوق لیسانس) – زیست شناسی  (لیسانس، فوق لیسانس) – میکروبیولوژی (لیسانس، فوق لیسانس) –  دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر فیزیکفیزیک (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر معارف اسلامی (فلسفه)فلسفه (لیسانس، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس) – سطح دو حوزوی (لیسانس) – سطح سه حوزوی (فوق لیسانس)
دبیری اقتصادبرنامه ریزی سیستم های اقتصادی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم اقتصادی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری تاریختاریخ (لیسانس، فوق لیسانس) – تاریخ انقلاب اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری تاریخ (لیسانس، فوق لیسانس) – سطح دو حوزوی (لیسانس) – سطح سه حوزوی (فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (جغرافیا)دبیری جغرافیا (لیسانس، فوق لیسانس) – جغرافیا (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم زمین شناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – ژئوفیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (زمین شناسی)علوم زمین (لیسانس، فوق لیسانس) – زمین شناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – جغرافیا (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری حرفه و فن

(کار و فناوری)

مهندسی مکانیک (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مواد (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری معارف اسلامی

(معارف اسلامی)

تحصیلات حوزوی سطح 2 (لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 3 (فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس) – دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری هنرارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس) – تصویرسازی (لیسانس، فوق لیسانس) – معماری (لیسانس، فوق لیسانس) – معماری منظر (لیسانس، فوق لیسانس) – نقاشی (لیسانس، فوق لیسانس)
مراقب سلامتبهداشت عمومی (لیسانس، فوق لیسانس) – بهداشت محیط (لیسانس، فوق لیسانس) – بهداشت مدارس (لیسانس، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس، فوق لیسانس) – تغذیه (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم تغذیه (لیسانس، فوق لیسانس) – مامایی (لیسانس، فوق لیسانس)
مربی امور تربیتی مدارسالهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس) – روانشناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – علوم تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم قرآنی (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس)
مشاور واحد آموزشیروانشناسی (لیسانس، فوق لیسانس) – مشاوره (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز (استادکار) چاپکاردانی چاپ (فوق دیپلم)
هنرآموز الکتروتکنیک

(الکتروتکنیک)

مهندسی برق گرایش قدرت (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی برق گرایش کنترل (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و کنترل (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی کنترل (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز الکتروتکنیک

(مکاترونیک)

مهندسی برق (لیسانس، فوق لیسانس) – مکاترونیک (فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز چاپمهندسی چاپ (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز حسابداریحسابداری (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز زراعی و باغیتکنولوژی تولیدات زراعی (لیسانس، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات باغی (لیسانس، فوق لیسانس) – علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی (لیسانس، فوق لیسانس) – علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز ساخت و تولید

(ساخت و تولید)

مهندسی قالب سازی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین ابزار (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز ساختمانمهندسی تکنولوژی گرایش ساختمان (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساختمان (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی عمران گرایش عمران (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی اجرایی عمران (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی معماری و شهرسازی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز سرامیکمهندسی سرامیک کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع چوبچوب شناسی و صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس) – سازه های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس) – صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع چوب گرایش صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس) – کارشناسی سازه های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی سازه های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع فلزیجوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – صنایع فلزی ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی تکنولوژی جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی مواد گرایش جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی فناوری جوش ( لیسانس، فوق لیسانس )
هنرآموز طراحی و دوختطراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس) – طراحی لباس و خیاطی (لیسانس، فوق لیسانس) – طراحی پوشاک (لیسانس، فوق لیسانس) – تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس) – طراحی لباس (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز کامپیوترمهندسی کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز کودکیاریبهداشت عمومی (لیسانس، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمای تحصیلی (لیسانس، فوق لیسانس) – کودکیاری گرایش مربی کودک (لیسانس، فوق لیسانس) – مربی بهداشت (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز گرافیک (انیمیشن)تلویزیون و هنرهای دیجیتالی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز گرافیک (گرافیک)ارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس) – گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری و گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری – گرافیک (آموزش گرافیک) (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز ماشین های کشاورزیتکنولوژی ماشین های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز متالورژیمهندسی متالورژی ریخته گری (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی متالورژی ذوب فلزات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مواد و متالورژی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش متالورژی عمومی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش مواد (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش آهن و فولاد (لیسانس، فوق لیسانس) – انتخاب و شناسایی مواد-مدلسازی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش ذوب فلزات (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز معدنمهندسی معدن (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز مکانیک خودرومکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز مکانیک موتورهای دریاییمکانیک موتورهای دریایی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی دریا گرایش کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی دریا و کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز ناوبریمهندسی دریا گرایش دریانوردی (لیسانس، فوق لیسانس) – ناوبری (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی دریانوردی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز نساجیمهندسی نساجی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز نقاشیدبیری نقاشی (لیسانس، فوق لیسانس) – نقاشی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز نقشه کشی عمومی

(معماری)

علمی کاربردی معماری (لیسانس، فوق لیسانس) – معماری داخلی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی معماری (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی معماری گرایش شهرسازی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک)کاردانی فنی برق قدرت گرایش توزیع، پست، انتقال (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت)کاردانی فنی طراحی و دوخت (فوق دیپلم) – کاردانی فنی طراحی پوشاک (فوق دیپلم) – کاردانی فنی لباس و خیاطی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار کامپیوتر)کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار الکترونیک)الکترونیک ( فوق دیپلم ) – الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون (فوق دیپلم) – برق-الکترونیک و ابزار دقیق (فوق دیپلم) – الکترونیک عمومی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار ساخصنایعتمان)ساختمان گرایش ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش اجرای ساختمان های بتنی (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش نگهداری و مرمت ساختمان (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی (فوق دیپلم) – صنایع فلزی گرایش جوشکاری (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار تاسیسات)کاردانی تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی (فوق دیپلم)
هنرآموز

(استادکارساخت و تولید)

کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار (فوق دیپلم) – کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش قالب سازی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار صنایع چوب)صنایع چوب وکاغذ، سازه های چوبی (فوق دیپلم)
هنرآموز

(استادکارمکانیک خودرو)

کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)
هنرآموز الکترونیکمهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک، مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز تاسیساتمهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (لیسانس، فوق لیسانس) – تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع غذاییمهندسی علوم و صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین های صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)

همچنین شما می توانید به جهت کسب نتایج مورد نظر خود نمونه سوالات آزمون استخدامی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید.

شرایط پذیرش در رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

برای شرکت و انتخاب رشته های آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرایط و ضوابطی در نظر گرفته می شود که لیست آنها در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش تعبیه شده است. توجه داشته باشید که داشتن تمامی این موارد از مهمات بوده و در صورت نبود یکی از آنها داوطلب مجاز به انجام فرآیند نام نویسی نخواهد بود. این شرایط به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود که برای دستیابی راحت شما به این موارد این قسمت از مقاله به نگارش این موضوع پرداخته است.

شرایط عمومی و اختصاصی

 1. دارا بودن تابعیت ایرانی
 2. اعتقاد و التزام به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی
 3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4. گذراندن دوره خدمت
 5. دارا بودن سلامت جسمانی مرتبط با شغل درخواستی
 6. عدم وجود هر گونه مانع که در آزمون استخدامی از جهت مراجع قضایی
 7. داوطلبان نباید بازنشسته و باز خرید باشند
 8. عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
 9. پذیرفته شدگان نباید به عنوان عضو رسمی یا پیمانی یکی از دستگاه های اجرایی باشند.
 10. حداقل 20 سال سن و حداکثر 25 سال تمام برای دارندگان مدرک دیپلم، حداکثر 30 سال برای دارندگان مدرک فوق دیپلم، 36 سال برای دارندگان مدرک کارشناسی، 40 سال برای دارندگان کارشناسی ارشد و 45 سال برای دارندگان مدرک دکتری الزامی می باشد.
 11. نداشتن سابقه حکومت جزایی

شرایط پذیرش در مشاغل آموزش و پرورش

 • مدرک تحصیلی مورد نیاز برای شغل استادکار، فوق دیپلم پیوسته می باشد لذا چنانچه مدرک داوطلب فوق دیپلم ناپیوسته باشد بایستی مدرک دیپلم هنرستان داشته باشد.
 • امکان نقل و انتقال محل خدمت برای داوطلبان پذیرفته شده نهایی وجود نخواهد داشت.
 • متقاضیان بایستی تعهد ده ساله خدمت در محل پذیرفته شده را بدهند.
 • دبیران می بایست قبل از اشتغال سوگند معلمی را به جا آورند.
 • فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم نمی توانند در این ازمون شرکت نمایند.
 • پذیرفته شدگان بایستی در دوره یک ساله آزمون استخدامی اموزش و پرورش شرکت کنند.
 • افراد بایستی نمره قابل قبولی را نیز در دوره مهارت آموزش کسب نمایند.
 • قسمتی از هزینه های اعلامی بر عهده داوطلب بوده و او بایستی در مدت یکساله آموزشی نسبت به دریافت و محاسبه هزینه های مربوطه اقدام نمایند.
 • مکان انجام دوره مهارت آموزی پس از اعلام نتایج قطعی مشخص می شود.
 • داوطلبان بایستی در زمان ثبت نام مدرک icdl و روخوانی و روانخوانی قرآن را از خود ارائه دهند و یا متعهد وند که پس از قبولی این مدارک را ارائه خواهند داد.
 • دانشگاه های محل قبولی هیچ حقی در قبال تهیه مسکن و تغذیه نخواهند داشت.

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

یکی از مهم ترین مواردی که داوطلبان بایستی به آن توجه لازم را داشته باشند دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد. زیرا تمامی شرایط و نکات مربوط به نام نویسی در آن درج شده است. این دفترچه از سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی sanjesh.org منتشر شده و در اختیار علاقه مندان واجد شرایط قرار می گیرد. لذا جهت آگاهی شما لینک مربوط به دفترچه ثبت نام دوره قبل را در این مقاله نیز قرار داده ایم تا با کلیک بر روی آن از محتویات مربوطه آگاه گردید.

بدیهی است که هنوز این دفترچه برای آزمون استخدامی 1401 منتشر نشده است بنابراین بعد از انتشار لینک آن در مقاله درج خواهد شد.

 

 

آیا می توان در رشته های استخدامی آموزش و پرورش 1401 سایر استان ها ثبت نام کرد؟

بنابر شرایط اعلام شده از سوی سازمان آموزش و پرورش، امکان ثبت نام در تمامی رشته ها اعلام شده بدون هیچگونه محدودیتی وجود دارد. به همین منظور داوطلبان می توانند در هر یک از رشته های اعلام شده نام نویسی کنند اما از آن جایی که این آزمون به صورت بومی گزینی می باشد امکان نام نویسی در رشته های مورد نیاز برای دیگر استان ها وجود ندارد که بر اساس یکی از مهترین شرایط بومی بودن در آزمون های استخدامی، داوطلبان تنها بر اساس منطقه 3 سال پایانی تحصیلی مجاز به ثبت نام می باشند.

ظرفیت رشته های استخدامی آموزش و پرورش 1401

داوطلبان شرکت در این رقابت همیشه دلهره محدودیت ظرفیت پذیرش در رشته های خود را دارند. بنابراین می خواهند از حدنصاب تعداد پذیرش مربوط به رشته و نوع جنسیت خود نیز آگاهی لازم را کسب نمایند. به همین منظور می توانند با دانلود فایل ذیل از میزان ظرفیت رشته ها برای آزمون سال گذشته آگاه شوند. به محض اعلام میزان ظرفیت پذیریش آزمون سال جاری، لینک مربوطه فعال می گردد.

 

 

دانلود فایل ظرفیت رشته های استخدامی آموزش و پرورش 1401 (به زودی فعال می شود.)

 

سوالات متداول

1- چگونه می توان از رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 مطلع شد؟

جهت کسب اطلاع از این رشته ها می بایست به دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی مراجعه نمود ولی این دفترچه هنوز منتشر نشده است.

2- آیا لزوما باید مدرک تحصیلی داوطلب با رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 مطابقت داشته باشد؟

بله، یکی از شروط اصلی جذب افراد از طریق آزمون استخدامی این وزارت خانه، منطبق بودن مدرک تحصیلی با رشته اعلام نیاز شده است.

3- داوطلبان به منظور انتخاب کد شغل محل دبیر تربیت بدنی می بایست مدارک خود را در چه رشته هایی ارائه دهند؟

این افراد می توانند با داشتن مدارک تحصیلی مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در رشته های معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی و تربیت بدنی و علوم ورزشی این شغا محل را انتخاب کنند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲,۶۱۵ نظر
 1. سلام باکارشناسی مهندسی پزشکی می تونم در این آزمون شرکت کنم ؟؟؟ خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید

  • با سلام و احترام، مطابق با دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربوط به سال گذشته، رشته مهندسی پزشکی در حوزه رشته های مورد پذیرش برای ابن آزمون نمی باشد.

 2. سلام بنده دارای لیسانس حسابداری ۲۳ ساله هستم ایا فقط میتوانم در رشته هنر اموز حسابداری شرکت کنم؟فقط هنر اموز حسابداری؟سایر رشته ها مجاز نیستم؟

  • با سلام و احترام، مطابق با دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربوط به سال گذشته، با رشته حسابداری شما می توانید تنها برای هتر آموز حسابدی اقدام نمایید.

 3. باسلام من ۳۱ ساله هستم و دارای رشته اب و هواشناسی آیا میتونم من در آزمون ۱۴۰۲ شرکت کنم

 4. با سلام
  بنده با ۴۰ سال سن و لیسانس زبان و ادبیات فارسی
  و ۳ فرزند و۱۰ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی
  میتونم در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنم؟،
  ضمنا پدرم جانباز ۵ درصد است

 5. سلام آیا با کارشناسی علوم آزمایشگاه دامپزشکی میتوانم در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنم؟

  • با سلام و احترام، مطابق شرایط و ضوابط استخدامی مندرج در سامانه ی سنجش، وزارت آموزش و پرورش برای رشته ی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی هیچ کد دبیری یا هنر آموزی معرفی نکرده است.

 6. سلام برای هنراموز کودکیاری دیپلم کودکیاری و کارشناسی اموزش ابتدایی به طور ناپیوسته رو دارم آیا میتونم ازمون هنراموزی کودکیاری بدم؟

  • با سلام مدرک های کارشناسی مربوط برای شرکت در هنر آموز کودکیاری شامل بهداشت عمومی ، پرستاری ، علوم تربیتی گرایش اموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی ، علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی ، علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمای تحصیلی ، کودکیاری گرایش مربی کودک ، مربی بهداشت می باشد.

 7. سلام، من ۲۲ سالمه، با مدرک مهندسی بهره برداری راه آهن از دانشگاه دولتی میتونم برای رشته دبیری ریاضی تو آزمون آموزش و پرورش شرکت کنم؟

  • با سلام و احترام، مطابق با قوانین و مقررات آزمون استخدامی مندرج در سامانه ی سنجش، وزارت آموزش و پرورش برای احراز شغل دبیر ریاضی از هیچ رشته ی مهندسی پذیرش ندارد.

 8. با سلام مدرک من لیسانس آموزش ابتدایی و لیسانس کامپیوتر است با ۳۸ سال سن میتونم تو این استخدام شرکت کنم .

  • با سلام حداکثر سن برای شرکت در آزمون با مدرک کارشناسی ۳۶ سال می باشد. برای متاهل بودن ۱ سال و به ازای هر فرزند ۱ سال و داشتن بیمه مرتبط به شرایط سنی ( حداکثر۵سال) شما اضافه می شود.

 9. سلام با لیسانس حقوق نمیشه هیچکدوم از آزمونها رو شرکت کرد؟

  • با سلام و احترام، مطابق شرایط و ضوابط استخدامی مندرج در سازمان سنجش، وزارت آموزش و پرورش هیچ کد دبیری با رشته ی حقوق در دستگاه های اجرایی قید نکرده است.

 10. سلام من با کاردانی شیمی که مربوط به کارشناسی پیوسته هست می‌تونم تو آزمون شرکت کنم؟

 11. سلام وقت بخیر آیا با مدرک لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی میشه معلم شد؟

  • با سلام و درود ، عنوان رشته تحصیلیتان باید دقیقا در دفترچه این ارگان برای شغل مدنظرتان ذکر شده باشد.

 12. باسلام لیسانس حسابداری دارم اما دیپلم عکاسی امکانش هست هنرآموز گرافیک شرکت کنم ؟

 13. با سلام من دیپلم کارو دانش هنرستان عکاسی دارم اما کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد هست میتونم هنرآموز گرافیگ (عکاسی) برای آموزش پرورش انتخاب کنم یا خیر؟

 14. فاطمه یعقوبخانی

  سلام
  من لیسانس رشته تربیت مربی پیش دبستانی ازدانشگاه علمی کاربردی دارم
  آیامیتونم آزمون استخدامی آموزشوپرورش شرکت کنم؟

  • با سلام و احترام، مطابق با آخرین اطلاعیه ها از سوی آموزش و پرورش، شما می توانید با رشته تحصیلی خود برای عنوان شغلی هنرآموز کودکیاری اقدام نمایید

 15. باسلام من لیسانس مهندسی کامپیوتر وفوق لیسانس روانشناسی تربیتی دارم آیا میتونم در آزمون استخدامی برا رشته آموزش ابتدایی شرکت کنم؟؟؟

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره استخدامی پیج استخدامی