خانه آزمون استخدامی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود علاوه بر جذب مستقیم معلمان از دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، از طریق آزمون استخدامی نیز اقدام به جذب متقاضیان می کند. پس از مشخص شدن زمان ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، متقاضیانی که قصد ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش را دارند به دنبال آگاهی از رشته های مورد نیاز این وزارت خانه برای استخدام می باشند. افراد واجد شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش، بایستی در زمان مشخص شده و از طریق سایت مربوطه نام نویسی خود را در رشته مورد نظر به انجام برسانند.

داوطلبان مجاز به ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش می بایست رشته تحصیلی خود را با رشته های مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 تطبیق دهند.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

یکی از مهم ترین ملاک های وزارت آموزش و پرورش برای جذب داوطلبان در شغل معلمی، منطبق بودن مدرک تحصیلی آنان با رشته اعلام شده در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد. اعلام نیاز این وزارتخانه برای تامین نیروی انسانی خود در سال ۱۴۰۲ به صورت استانی و بومی انجام می پذیرد.

پس از اطمینان از داشتن شرایط و مدارک تحصیلی لازم در مقاطع تعریف شده، افراد می توانند به ثبت اطلاعات مورد نیاز در سایت ثبت نام استخدام آموزش و پرورش بپردازند. در ادامه متن مقاله، لیست رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای عناوین شغلی مرتبط با  آزمون دبیری آموزش و پرورش و همچنین آزمون استخدام هنر آموز و آموزگار ابتدایی و کودکان استثنائی را ذکر کرده ایم.

رشته های مورد نیاز استخدام آموزگار ابتدایی و کودکان استثنائی

آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1402 برای عنوان شغلی آموزگاری ابتدایی و کودکان استثنائی برگزار شد. لیست رشته های مورد نیاز این آزمون از طریق دفترچه ثبت نام آن در دسترس داوطلبانی قرار گرفت. همچنین با مشاهده جدول زیر می توانید از لیست رشته های ارائه شده مطلع شوید.

رشته های مورد نیاز کارشناسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲
علوم تربیتی(تمامی گرایش ها)علوم تربیتی تکنولوژی آموزشیعلوم تربیتی گرایش آموزش ابتداییعلوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی
علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشیعلوم تربیتی گرایش مدیریت و  برنامه ریزی آموزشیآموزش و پرورش ابتداییآموزش ابتدایی
آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیآموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی امور تربیتی، امور تربیتی و مشاوره گرایش امور تربیتیامور تربیتی و مشاوره گرایش مشاوره
تربیت مربی امور تربیتی گرایش عمومیآموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهمعارف اسلامی و علوم تربیتیرشد و پرورش کودکان پیش دبستانی
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادیرشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژهمربی پیش دبستانیروانشناسی
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییروانشناسی اصلاح و تربیتروانشناسی
گرایش بالینی
روانشناسی گرایش عمومی
روانشناسی گرایش کودکان
استثنایی
آموزش کودکان استثناییعلوم
تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی اموزشی
مشاوره
راهنمایی و مشاورهراهنمایی و مشاوره گرایش مشاورهراهنمایی و مشاوره گرایش
فعالیتهای پرورشی
مشاوره و راهنمایی
آموزش راهنمایی و
مشاوره
آموزش علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجامعه شناسی
مطالعات
اجتماعی
مطالعات خانوادهآموزش زبان و ادبیات
فارسی
آموزش کار و فناوری
آموزش ریاضیریاضیات و کاربردهاریاضی (تمامی گرایش ها)آموزش فیزیک
فیزیک (تمامی گرایش ها)شیمیآموزش شیمیشیمی کاربردی
شیمی محضآموزش زیست شناسیزیست شناسی (تمامی گرایش ها)آموزش علوم تجربی
الهیات و معارف اسلامیدبیری الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی (تمامی گرایش ها)فقه و حقوق اسلامی
ادیان و عرفانتاریختاریخ و تمدن ملل اسلامیآموزش الهیات
فقه و مبانی حقوق اسلامیفلسفهفلسفه و کلام اسلامیعلوم اسلامی و روانشناسی عمومی
معارف اسلامی و روانشناسیتاریخ اسلامعلوم اسلامی و تاریخ اسلامعلوم اسلام و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
معارف اسلامی و
تاریخ و گواهینامه سطح 2 علوم/ دروس حوزوی
زبان و ادبیات فارسی
رشته های مورد نیاز کارشناسی ارشد آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402
علوم تربیتی (تمامی گرایش ها)علوم تربیتی تکنولوژی آموزشیارزشیابی آموزشیبرنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسیروانشناسی شخصیتروانشناسی عمومیروان شناسی اجتماعی
روان شناسی سلامتروانشناسی اسلامیروانشناسی تربیتیروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
روان شناسی بالینیروانشناسی بالینی کودک و نوجوانروانشناسی بالینی گرایش خانواده،روانشناسی عمومی
روان شناسی گرایش روانشناسی دینسنجش و اندازه گیری(روانسنجی)تکنولوژی آموزشیمدیریت آموزشی
جامعه شناسیمردم شناسیمشاوره(مشاوره توانبخشی)مشاوره خانواده
مشاوره شغلیمشاوره مدرسهمشاوره و راهنماییعلوم شناختی (توانبخشی شناختی، روان شناسی شناختی، ذهن، مغز و تربیت) مدیریت آموزشگاهی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشتحقیقات آموزشیاسلام و روانشناسی اجتماعیروانشناسی اسلام گرایش روانشناسی مثبت گرا
زبان و ادبیات فارسی (ادبیات تطبیقی)آموزش زبان فارسیادبیات پایداریادبیات روایی
ادبیات عامهادبیات کودک و نوجوانادبیات معاصرنظریه و نقد ادبی
ویرایش و نگارشزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی ویژه غیرفارسی زبانانعلوم اسلامی (زبان وادبیات فارسی)
علوم اجتماعی گرایش دبیری علوم
اجتماعی
جامعه شناسی انقلاب اسلامیمطالعات فرهنگیمطالعات فرهنگی و رسانه
ریاضیات و کاربردها (تمامی گرایش ها)تاریختاریخ انقلاب اسلامیتاریخ معاصر جهان اسلام
الهیات و معارف اسلامی و ارشاد( تمامی گرایش ها)الهیات و معارف اسلامی ( تمامی گرایش ها)معارف اسلامی و تبلیغتاریخ تمدن اسلامی
تاریخ و تمدن ملل اسلامیحکمت و کلام شیعیعلوم اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیعلوم قرآن و حدیث
فقه و مبانی حقوق اسلامیفلسفهفلسفه و کلام اسلامیکلامک تطبیقی
مدرسی اخلاق اسلامیمدرسی انقلاب اسلامیمدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیمدرسی مبانی نظری اسلام
مدرسی معارف قرآن و حدیثمنطق فهم دین و گواهینامه سطح 3 علوم/دروس حوزوی

فارغ التحصیلان کارشناسی، ارشد و دکتری تخصصی که عنوان رشته تحصیلی آن ها با رشته های جدول فوق مغایرت دارد، در صورت دارا بودن شرایط، با مدرک تحصیلی ذکر شده در فایل زیر می توانند در آزمون شرکت نمایند.

رشته های مورد نیاز استخدام دبیری و هنرآموزی

جدول زیر گویای برخی از رشته های مورد نظر وزارت آموزش و پرورش برای جذب دبیر و هنرآموز بوده که بر اساس دفترچه سال جاری بروز رسانی شده است. بدیهی است که تمام رشته های مورد نیاز محدود به اسامی زیر نمی باشد و شما برای یافتن اطلاعات دقیق از گرایش های هر رشته و عنوان شغلی مورد نظر لازم است از لینک موجود در پایین جدول کمک بگیرید.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش – کارشناسی و کارشناسی ارشد
شیمی انواع گرایش هامهندسی صنایعجوشکاریمهندسی کشاورزی / ماشین های کشاورزی
ادبیات فارسیتربیت بدنیریاضیآموزش / زبان انگلیسی
سطح 2 و 3 حوزویزبان/ ادبیات عربمعارف اسلامیمهندسی عمران
تکنولوژی ساختمانمهندسسی ساختمانصنایع چوب / مبلمانطراحی و دوخت
مهندسی کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتدریانوردیمهندسی دریا
مهندسی کشتیناوبریمهندسی تکنولوژی مکانیک خودرومهندسی مکانیک
آموزش حرفه و فنعلوم خاکمهندسی برقمهندسی تولیدات دامی
مهندسی موادبهداشت عمومیعلوم تربیتی (کلیه گرایش ها)روانشناسی
دامپروریتکنولوژیب تولیدات زراعی و گیاهیبهداشت مواد غذایینانوبیومیمتیک
زیست شناسیمیکروبیولوژینانو فناوریمهندسی متالوژی و مواد
ارتباط تصویریمطالعات فرهنگیجامعه شناسیعکاسی
گرافیکآموزش علوم اجتماعینقاشیمجسمه سازی
دبیری فیزیکآموزش شیمیمربی پیش دبستانی / مهد کودکصنایع فلزی

برای مشاهده سایر رشته های آزمون استخدامی آموزش و پرورش عنوان شغلی دبیری و هنرآموزی می توانید فایل زیر را دانلود نمایید که با توجه به لیست رشته های موجود در دفترچه استخدامی سال 1402 بروزرسانی شده است.

رشته های مورد نیاز استخدام مربی امور آموزش معلولین

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی مربی آموزش امور آموزش معلولین 1402
عنوان شغلی رشته های مورد پذیرش
مربی امور آموزش معلولینکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری کاردانی و گفتار درمانی 

همچنین شما می توانید به جهت کسب نتایج مورد نظر خود نمونه سوالات آزمون استخدامی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید.

شرایط پذیرش در رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402

برای شرکت و انتخاب رشته های آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرایط و ضوابطی در نظر گرفته می شود که لیست آنها در دفترچه ثبت نام این آزمون تعبیه شده است. توجه داشته باشید که داشتن تمامی این موارد از مهمات بوده و در صورت نبود یکی از آنها داوطلب مجاز به انجام فرآیند نام نویسی نخواهد بود. این شرایط به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود که برای دستیابی راحت شما به این موارد این قسمت از مقاله به نگارش این موضوع پرداخته است.

شرایط عمومی و اختصاصی

 • دارا بودن تابعیت ایرانی
 • اعتقاد و التزام به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • گذراندن دوره خدمت
 • دارا بودن سلامت جسمانی مرتبط با شغل درخواستی
 • عدم وجود هر گونه مانع که در آزمون استخدامی از جهت مراجع قضایی
 • داوطلبان نباید بازنشسته و باز خرید باشند
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
 • پذیرفته شدگان نباید به عنوان عضو رسمی یا پیمانی یکی از دستگاه های اجرایی باشند.
 • داشتن حداقل 20 سال تمام و حداکثر 40 سال تمام فارغ از مقاطع کارشناسی و ارشد (دکتری در استخدامی امور آموزش معلولین)
 • سن حداکثر 45 سال برای فارغ التحصیلان مقطع دکتری (در صورت جذب از این مقطع به غیر از مربی آموزش امور معلولین)
 • نداشتن سابقه حکومت جزایی

شرایط پذیرش در مشاغل آموزش و پرورش

 • امکان نقل و انتقال محل خدمت برای داوطلبان پذیرفته شده نهایی وجود نخواهد داشت.
 • فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم نمی توانند در این ازمون شرکت نمایند.
 • پذیرفته شدگان بایستی در دوره یک ساله آزمون استخدامی اموزش و پرورش شرکت کنند.
 • مدت دوره یکساله مهارت آموزی جزو سنوات خدمتی محسوب نشده و تنها به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش است.
 • تغییر محل مهارت آموزی، تنها در صورت وجود شغل، با رعایت جنسیت از طریق سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار می گیرد.
 • پذیرفته شدگان شغل محل های آموزش و پرورش عشایری دارای چند منطقه، پس از طی کردن دوره های مهارت آموزش بر اساس نیاز منطقه می توانند مشغول به کار می شوند.
 • پذیرفته شدگان نهایی می بایست در دوره های ضمن خدمت موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت معلمی شوند. گذراندن حداقل 120 ساعت ضمن خدمت پذیرفته شدگان رشته های غیر امورتربیتی در سال اول استخدام الزامی است.
 • گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی طبق نیاز مناطق بومی خواهد بود که جذب به صورت استانی صورت می گیرد. بنابراین بعد از طی فرآیند استخدامی، خارج شدن فرد پذیرفته شده از بوم خدمت استانی به منزله انصراف و قطع استخدام وی خواهد بود.
 • عدم شرکت در کلاس های درسی و امتحانات دوره مهارت آموزی و همچنین آزمون جامع، به منزله انصراف داوطلب محسوب می شود.
 • افراد بایستی نمره قابل قبولی را نیز در دوره مهارت آموزش کسب نمایند.
 • قسمتی از هزینه های اعلامی بر عهده داوطلب بوده و او بایستی در مدت یکساله آموزشی نسبت به دریافت و محاسبه هزینه های مربوطه اقدام نمایند.
 • مکان انجام دوره مهارت آموزی پس از اعلام نتایج قطعی مشخص می شود.
 • داوطلبان بایستی در زمان ثبت نام مدرک icdl و روخوانی و روانخوانی قرآن را از خود ارائه دهند و یا متعهد وند که پس از قبولی این مدارک را ارائه خواهند داد.
 • دانشگاه های محل قبولی هیچ حقی در قبال تهیه مسکن و تغذیه نخواهند داشت.
 • داوطلبانی که جزو پذیرفته شدگان نهایی عنوان شغلی هنرآموز هستند، می بایست برای اطلاع از نحوه ثبت نام و شرکت در دوره مهارت آموزی استخدامی آموزش و پرورش به سایت دانشگاه فرهنگیان به نشانی cfu.ac.ir رجوع نمایند.
 • هرگونه تغییر سمت این نیروها به سایر مشاغل گروه معلمی و یا انتقال آن ها به سایر دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد اما در موارد خاص که پس از بررسی مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری با تغییر سمت موافقت می گردد.

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

یکی از مهم ترین مواردی که داوطلبان بایستی به آن توجه لازم را داشته باشند دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد. زیرا تمامی شرایط و نکات مربوط به نام نویسی در آن درج شده است. این دفترچه از سایت سازمان سنجش به نشانی اینترنتی sanjesh.org منتشر شده و در اختیار علاقه مندان واجد شرایط قرار می گیرد.

توجه داشته باشید دفترچه استخدامی مربی امور آموزش معلوین از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی منتشر شد که از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

دانلود دفترچه آزمون استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش 1402 (به زودی فعال می گردد)

آیا می توان در رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 سایر استان ها ثبت نام کرد؟

بنابر شرایط اعلام شده از سوی سازمان آموزش و پرورش، امکان ثبت نام در تمامی رشته ها اعلام شده بدون هیچگونه محدودیتی وجود دارد. به همین منظور داوطلبان می توانند در هر یک از رشته های اعلام شده نام نویسی کنند اما از آن جایی که این آزمون به صورت بومی گزینی می باشد، امکان نام نویسی در رشته های مورد نیاز برای دیگر استان ها وجود ندارد.

بر اساس یکی از مهترین شرایط بومی بودن در آزمون های استخدامی، داوطلبان تنها بر اساس منطقه 3 سال پایانی تحصیلی مجاز به ثبت نام می باشند.

ظرفیت رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

داوطلبان شرکت در این رقابت همیشه دلهره محدودیت ظرفیت پذیرش در رشته های خود را دارند. بنابراین می خواهند از حدنصاب تعداد پذیرش مربوط به رشته و نوع جنسیت خود نیز آگاهی لازم را کسب نمایند. به همین منظور می توانند با دانلود فایل ذیل از میزان ظرفیت رشته ها برای آزمون سال گذشته آگاه شوند. به محض اعلام میزان ظرفیت پذیریش آزمون سال جاری، لینک مربوطه فعال می گردد.

توجه داشته باشید که پذیرش در عنوان شغلی مربی آموزش معلولین از فارغ التحصیلان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های گفتار درمانی و کار درمانی می پذیرد.

تقویم زمانی آزمون استخدامی دبیری آموزش و پرورش 1402

 • زمان ثبت نام آزمون : 27 تا 31 خرداد 1402
 • تمدید مهلت ثبت نام آزمون (دبیری و هنرآموزی) : تا 3 تیر 1402
 • دریافت کارت ورد به جلسه : 9 مرداد 1402
 • برگزاری آزمون : 12 مرداد 1402
 • اعلام نتایج اولیه : نیمه اول شهریور 1402
 • زمان مصاحبه : احتمالا اواسط شهریور 1402
 • اعلام نتایج نهایی : احتمالا اواخر مهر 1402
نکات مهم ⭐
 • در آزمون استخدامی سال 1401 که قرار است در 8 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار شود، صرفا پذیرش در رشته های آموزش ابتدایی و “آموزش کودکان استثنایی” صورت می گیرد.
 • شرط معدل از شرایط پذیرش در رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش حذف گردیده است.
 • شرط سنی برای ثبت نام در این آزمون حداقل 20 سال تمام و حداکثر 40 سال برای مقطع کارشناسی و ارشد و همچنین برای دکتری حداکثر 45 سال است.
 • این آزمون به صورت بومی گزینی می باشد لذا امکان نام نویسی در رشته های مورد نیاز برای دیگر استان ها وجود ندارد.
 • مواد امتحانی آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سه دسته عمومی، اختصاصی و تخصصی طبقه بندی می شود.
 • رشته های مورد نیاز این آزمون در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش و همین مطلب قرار دارد.

 

سوالات متداول

1- چگونه می توان از رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ مطلع شد؟

جهت کسب اطلاع از این رشته ها می بایست به دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی و همچنین مطلب فوق مراجعه نمایید.

2- آیا لزوما باید مدرک تحصیلی داوطلب با رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ مطابقت داشته باشد؟

بله، یکی از شروط اصلی جذب افراد از طریق آزمون استخدامی این وزارتخانه، منطبق بودن مدرک تحصیلی با رشته اعلام نیاز شده است.

3- آیا امکان ثبت نام در رشته های استخدامی سایر استان ها نیز وجود دارد؟

خیر، پذیرش و جذب این آزمون تنها به صورت بومی گزینی می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۳,۲۳۴ نظر
 1. نب

  سلام
  آیا با رشته معماری میتونم تو ازمون مربی پرورشی شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود تابدین لحظه اطلاعیه دقیقی درباره نحوه پذیرش منتشر نشده است.

 2. محدثه

  سلام من لیسانس مدیریت مالی دارم میشه بگین میتونم تو آزمون استخدامی آموزش پرورش شرکت کنم یا نه؟ چون دو سری میخواستم اقدام کنم رشته من داخل دفترچه نبود ممنون میشم جواب بدید

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، آزمون استخدامی آموزش و پرورش معمولا از رشته ی مدیریت مالی پذیرش نیرو ندارد.

 3. مهدی

  سلام.با رشته مهندسی شیمی میشه ثبت نام کرد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، بله، آزمون استخدامی آموزش و پرورش از رشته ی مهندسی شیمی پذیرش نیرو دارد.

 4. شادی

  با سلام و خسته نباشید
  بنده لیسانس هنرهای صناعی گرایش سفال دارم که با دانشجویان صنایع دستی و هنرهای اسلامی و مابقی رشته های هنری هم کلاس بودم و واحدهای یکی داشتم بنظر شما از کدام رشته برای دبیر هنر میتوانم اقدام کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای عنوان شغلی دبیر فرهنگ و هنر، از رشته های گرافیک، صنایع دستی، عکاسی و سایر رشته های مرتبط پذیرش نیرو دارد

 5. فاطمه

  سلام. از رشته زمین‌شناسی هم میشه ازمون رو شرکت کرد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، در صورت رعایت شرایط احراز تحصیلی و شغلی کد شغل محل مدنظرتان ، مشکلی نخواهید داشت.

 6. سجاد

  سلام رشته حسابداری چرا تو آزمونها نیست ،این همه معلم ریاضی و آمار و مربوط به حسابداری کم هست اونوقت چرا تو آزمونا نیست ،ظلم آشکار

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، هر ساله از این رشته پذیرش بوده و احتمالا در آزمون بعدی نیز پذیرش از این رشته داشته باشیم.

 7. زهرا

  سلام وقتتون بخیر. من مدیریت صنعتی خوندم. این رشته هیچ کجای این کشور جایی نداره؟؟ میشه بگید چهارسال زحمت کشیدن ودرس خوندن تو این رشته چه فایده ای داره؟؟؟ حتما برای استخدام اموزش و پرورشم نمیشه

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   استفاده از نرم افزار های کاریابی را به شما پیشنهاد می دهیم و همچنین استخدامی دستگاه های اجرایی و بانک ها می تواند برایتان مفید باشد.

 8. الهام

  سلام اوقات به کام. رشته کارشناسی ریاضی می‌تواند آزمون پرورشی شرکت کند؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود شما باید منتظر دفترچه باشید تا منتشر شود و رشته های مورد پذیرش اعلام شود.

 9. امید

  سلام خسته نباشید با مدرم کارشناسی حقوق میشه برا آزمونی ثبت نام کرد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، آزمون استخدامی آموزش و پرورش معمولا از رشته ی حقوق پذیرش نیرو ندارد.

  • خسرو

   سلام خداقوت
   رشته های برق میتونن در مربی پرورشی شرکت کنن؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، معمولا آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای عنوان شغلی مربی پرورشی از رشته ی مهندسی برق پذیرش نیرو ندارد.

 10. فاطمه

  من با رشته روانشناسی از دانشگاه دولتی میتونم ازمون استخدامی آموزش و پروش بدهم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، آزمون استخدامی آموزش و پرورش معمولا از رشته ی روان شناسی پذیرش نیرو دارد.

 11. کیوان مرادی

  سلام وقتتون بخیر من رشتم کارشناسی علوم سیاسی هستش و در جدول انظباق رشته فکر کردم میتونم با عنوان رشته جغرافیا شرکت کنم آیا اشتباه کرده ام؟
  کلا علوم سیاسی برای چه رشته ای میتونست شرکت کنه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، از این رشته در هیچکدام از عنوان شغلی ها پذیرشی نبوده است.

 12. samane

  سلام برای آزمون استخدامی آموزش پرورش .حتمابایدلیسانس داشته باشیم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، بله، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش الزامی می باشد.

 13. N

  سلام خسته نباشید
  با رشته بهداشت مواد غذایی میشه تو ازمون دبیری و اموزگاری شرکت کرد؟!
  ثبت نامش چه وقتیه

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   بر اساس آخرین اطلاعیه ها و تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دبیری، داوطلبان می توانند با مدرک کارشناسی ارشد این رشته جذب آموزش و پرورش شوند.

 14. سحر

  سلام لطفاً میشه جواب سوالم رو بدین ممنون میشم
  من رشته ام اموزش زبان انگلیسی هست دانشگاه آزاد خوندم و بدون کنکور این رشته رفتم بنظرتون میتونم آزمون استخدامی فرهنگیان شرکت کنم یا اگر ارشد یه دانشگاه دولتی قبول بشم بعدش چی میتونم شرکت کنم ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، بله شما میتوانید با لیسانس رشته آموزش زبان انگلیسی از طریق آزمون استخدامی در آموزش پرورش استخدام شوید.

 15. فاطمه علیزاده

  با سلام وقت بخیر
  اگر رشته لیسانسم معماری میتونیم رشته های معماری امتحان ندیم رشته دیگه شرکت کنیم مثل تاریخ یا اجتماعی

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، خیر، شما لازم است در زمان ثبت نام عنوان و کد رشته ی تحصیلی فارغ التحصیلی خود را مشخص کنید. مواد آزمون عمومی و اختصاصی عناوین شغلی یکی و مواد آزمون تخصصی متفاوت می باشد.

 16. فاطمه قربان تبار عمرانی

  سلام.وقتتون بخیر
  من رشته تحصیلیم مدیریت گردشگری است.آیا میتوانم در آزمون استخدامی برای سال آینده شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، متاسفانه در دوره ی قبل آزمون دبیری از این رشته پذیرشی نداشتیم.

 17. فرشته جودکی

  با سلام و وقت بخیر
  ایا با رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات میشه در آزمون آموزگاری یا مربی پرورشی شرکت کرد
  تو یکی از کانالهای استخدامی ایتا خونده بودم فرزندان ایثارگر ۲۵و‌۵درصد میتونن شرکت کنن آیا رشته غیرمرتبط باشه میشه شرکت کرد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   با رشته شما می توان در آزمون شرکت کرد اما این موضوع برای هر سال باید کنترل شود و فرزندان ایثار گران شرایط معافیت از رشته را ندارند و صرفا سهمیه مخصوص برای قبولی را دارا هستند.

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره استخدامی پیج استخدامی