خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل 1402

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل 1402

بهترین منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل 1402
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل 1402

رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل یکی از رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. در واقع این رشته همواره در تلاش است راهکارهایی را در جهت مدیریت صحیح جنگلداری، ساختن جاده های جنگلی، جنگل کاری و نحوه بهره برداری درست از منابع جنگل ارائه دهد.

داوطلبانی که مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت نموده اند و علاقمند به تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل می باشند، می بایست در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون دکتری 1402 این رشته اقدام کنند، برای موفقیت در این آزمون افراد باید از منابع آزمون دکتری این رشته آگاهی کامل داشته باشند به همین منظور تیم تخصصی ایران مشاوره، مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل ارائه نموده ایم.

یکی از مزایای رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل این است که فارغ التحصیلان تمام رشته ها می توانند در آزمون دکتری این رشته شرکت کنند.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون دکتری علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل 1402

ممکن است این سوال برای بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل مطرح گردد که فارغ التحصیلان کدام رشته ها می توانند در آزمون دکتری این رشته شرکت نمایند؟ برای پاسخ به این سوال داوطلبان جدولی را در این خصوص ارائه نموده ایم.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

علوم و مهندسی جنگل علوم زیستی

تمامی رشته ها

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل 1402

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل – اکولوژی جنگل
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب اکولوژی عمومی، تالیف محمدرضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب اکولوژی جنگل (بوم شناسی جنگل)، تالیف احمد مصدق، انتشارات علم کشاورزی ایران
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
جزوه اکولوژی جنگل دکتر پوربابایی و دکتر رحمانی دانشگاه گیلان – جزوه اکولوژی جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه اکولوژی جنگل خسرو ثابت طالبی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل – جنگل شناسی
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب جنگل شناسی و پرورش جنگل، تالیف محمدرضا مروی مهاجر، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب جنگل شناسی، تالیف احمد مصدق، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب جنگل شناسی عمومی (رشته منابع طبیعی و محیط زیست)، تالیف قربان شهریاری، انتشارات دانشگاه پیام نور
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
جزوه جنگل شناسی دانشگاه تهران – جزوه جنگل شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل – جنگلداری
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
کتاب مبانی جنگلداری، تالیف ایرج حسن زادناورودی، انتشارات حق شناس
کتاب مبادی جنگلداری، تالیف پوهنوال انجینر، مترجم غلام نقشبند ناصری، انتشارات سمت
کتاب جنگلداری مقدماتی، تالیف بی. مک مانوس کولینز، فرد ام. وایت، مترجم محمد حسینی، انتشارات دانشگاه مازندران
کتاب مبانی جنگلداری شهری، تالیف سارا زارع، حسین شعبانعلی فمی، منوچهر نمیرانیان و سمیه کرمی، انتشارات پلک
کتاب جنگل داری شهری، تالیف کامبیز طاهری آبکنار، انتشارات حق شناس
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
جزوه جنگلداری دکتر نمیرانیان دانشگاه تهران – جزوه جنگلداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات –  جزوه جنگلداری دانشگاه گیلان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل – جنگلداری
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
کتاب مبانی جنگلداری، تالیف ایرج حسن زادناورودی، انتشارات حق شناس
کتاب مبادی جنگلداری، تالیف پوهنوال انجینر، مترجم غلام نقشبند ناصری، انتشارات سمت
کتاب جنگلداری مقدماتی، تالیف بی. مک مانوس کولینز، فرد ام. وایت، مترجم محمد حسینی، انتشارات دانشگاه مازندران
کتاب مبانی جنگلداری شهری، تالیف سارا زارع، حسین شعبانعلی فمی، منوچهر نمیرانیان و سمیه کرمی، انتشارات پلک
کتاب جنگل داری شهری، تالیف کامبیز طاهری آبکنار، انتشارات حق شناس
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
جزوه جنگلداری دکتر نمیرانیان دانشگاه تهران – جزوه جنگلداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات –  جزوه جنگلداری دانشگاه گیلان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل – آمار و اندازه گیری جنگل
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب آماربرداری در جنگل (اندازه گیری درخت و جنگل)، تالیف محمود زبیری، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب اندازه گیری درخت و زیست سنجی جنگل، تالیف منوچهر نمیرانیان دانشگاه تهران
کتاب روش های نمونه برداری فاصله ای در آماربرداری جنگل، تالیف رضا حسین حیدری، انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه)
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
جزوه آماربرداری در جنگل، تالیف محمود زبیری، دانشگاه تهران – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – جزوه آماربرداری در جنگل حمید طلالشی و رضا بصیری دانشگاه بهبهان – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشکده منابع طبیعی گیلان – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل – جنگل کاری و نهالستان های جنگلی
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی، تالیف احمد مصدق، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب اصول علمی جنگل کاری، تالیف فیلیپ دبلیو وست، ترجمه طه مجیدی، انتشارات سروا
کتاب جنگلکاری در خشک بوم، تالیف محمدحسین جزیره ای، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب جنگل، جنگلکاری و توسعه فضای سبز، تالیف یوسف یوسفی و نصرت اله اکبری، انتشارات فخرالاسلام
کتاب جنگلکاری در مناطق خشک، تالیف هاشم کنشلو، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کتاب میکوریزی: کشاورزی و جنگل کاری پایدار، تالیف زکی اتور سیدیکویی، ترجمه حسینعلی علیخانی و مهدی قورچیانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
کتاب جنگل کاری، تالیف محمدحسین ایران نژادپاریزی، انتشارات شقایق روستا
کتاب اصول علمی جنگل کاری، تالیف فیلیپ دبلیو وست، ترجمه طه مجیدی، انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی
جزوه جنگل کاری و نهالستان های جنگلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی تهران – جزوه جنگل کاری و نهالستان های جنگلی دانشکده منابع طبیعی گیلان – جزوه جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشتهعلوم و مهندسی علوم زیستی جنگل – جامعه شناسی گیاهی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب جامعه شناسی گیاهی، تالیف یونس عصری، انتشارات دانشگاه پیام نور
کتاب اطلاعات پایه ی تجربی درباره ی جامعه شناسی گیاهی (زیگماتیستی)، تالیف سیدمحمد فخرطباطبایی، انتشارات رامند
کتاب بوم شناسی مرتع، تالیف محمدعلی زارع چاهوکی، حسین آذرنیوند، انتشارات دانشگاه تهران
جزوه جامعه شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی تهران – جزوه جامعه شناسی گیاهی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه جامعه شناسی گیاهی دانشکده منابع طبیعی گیلان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل – ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، تالیف بخش ژنتیک و فیزیولوژی و بخش بانک ژن، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کتاب اصلاح نژاد درختان جنگلی، تالیف احمد مصدق، انتشارات علم کشاورزی ایران
جزوه ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی تهران – جزوه ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی دانشکده منابع طبیعی گیلان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل – حاصلخیزی خاک های جنگلی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب اکولوژی خاک های جنگلی، تالیف زیبا نعلبندی قره قیه، انتشارات علم کشاورزی ایران
کتاب بوم شناسی و مدیریت خاک های جنگلی، تالیف دن بینکلی، ترجمه محمدکیا کیانیان، انتشارات دانشگاه سمنان
کتاب خاک های جنگلی: ویژگی ها و مدیریت، تالیف خان توحید عثمان، ترجمه نیلوفر صدری، انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی
جزوه حاصلخیزی خاک های جنگلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی تهران – جزوه حاصلخیزی خاک های جنگلی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه حاصلخیزی خاک های جنگلی دانشکده منابع طبیعی گیلان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل – استعداد تحصیلی
(دروس عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی علوم زیستی جنگل –  زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

علاقه مندانی که می خواهند فرآیند ثبت نام آزمون دکتری 1402 خود را در زمان مشخص به انجام برسانند، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری از هزینه ثبت نام آزمون دکتری 1402، شرایط ثبت نام آزمون دکتری و سهمیه های آزمون باخبر شوند. همچنین لازم به ذکر است که در صورت کسب رتبه قابل قبول در کارنامه دکتری، امکان انجام فرآیند انتخاب رشته دکتری برای فرد پذیرفته شده فراهم می شود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج کنکور