تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / کاردانی به کارشناسی / منابع کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400

کتاب ها و مراجع کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400
منابع کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400

داوطلبانی که در مقطع کاردانی رشته مکانیک تحصیل کرده اند برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی، می توانند در 3 گرایش این رشته شامل: مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی، مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو و مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راه سازی و راهداری تحصیل کنند. این داوطلبان علاوه بر ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی، باید منابع کنکور کاردانی به کارشناسی صحیح، کار آمد و مفید را بشناسند و با مطالعه آن ها خود را برای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی مکانیک آماده کنند. در دو گرایش اول این رشته، داوطلبان علاوه بر دانشگاه های سراسری و موسسات آموزش عالی می توانند در دانشگاه آزاد نیز تحصیل کنند، اما دانشگاه آزاد اسلامی در گرایش سوم این رشته (مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راه سازی و راهداری) دانشجو نمی پذیرد.

آگاهی صحیح از منابع اصلی و کتب امتحانی و همچنین استفاده از منابع کمک آموزشی در کنار یک برنامه ریزی جامع، می تواند زمینه موفقیت شما را در آزمون فراهم کند.

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400

همان طور که اشاره شد، کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک در سه گرایش مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی، مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو و مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راه سازی و راهداری دانشجو می پذیرد. داوطلبان واجد شرایط ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی که قصد شرکت در آزمون ورود به مقطع کارشناسی ناپیوسته این رشته ها را دارند، می بایست با تهیه منابع صحیح امتحانی و مطالعه و تمرین آن ها، خود را برای شرکت در این آزمون آماده کنند. سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی از دو قسمت سوالات عمومی و سوالات اختصاصی تشکیل شده است که در این قسمت به بیان منابع امتحانی برای هر دو قسمت عمومی و اختصاصی می پردازیم.

منابع دروس عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مکانیک
مواد امتحانی ضرایب منابع اصلی آزمون منابع کنکوری
فرهنگ و معارف اسلامی 1 اندیشه اسلامی یک انتشارات مقام معظم رهبری درس و کنکور اندیشه اسلامی یک انتشارات گسترش علوم پایه
معارف اسلامی یک، انتشارات سمت
اندیشه اسلامی یک، انتشارات مدرسان شریف
زبان و ادبیات فارسی 1 متون و ادب فارسی نوشته جلیل تجلیل (نشر دانشگاهی) ادبیات فارسی ویژه کنکور آزاد، سراسری و علمی کاربردی، انتشارات ساکو
درس و کنکور ادبیات فارسی، انتشارات گسترش علوم پایه
کتاب جامع ادبیات انتشارات مدرسان شریف
زبان خارجی 1 دروس زبان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی به علاوه متون و گرامر پایه زبان انگلیسی مدرسان شریف
درس و کنکور زبان انگلیسی، انتشارات گسترش علوم پایه
واژگان زبان عمومی تالیف محمدرضا حبیب وند

منابع دروس تخصصی کاردانی به کارشناسی مکانیک

در جدول زیر لیستی از منابع اصلی و منابع کمک آموزشی برای دروس اختصاصی رشته مکانیک را مشاهده می کنید. شما می توانید با تهیه این منابع و برنامه ریزی جهت مطالعه آن ها، با آمادگی کامل در آزمون کاردانی به کارشناسی شرکت کنید. توجه داشته باشید که در جدول زیر منابع کلی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مکانیک را آورده ایم. بدیهی است که ضرایب هر درس در هر یک از 3 گرایش های رشته مکانیک متفاوت است.

در ادامه ضرایب هر یک از دروس را برای هر یک از گرایش ها بیان خواهیم نمود.

منابع دروس اختصاصی کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک
مواد امتحانی منابع اصلی و کمک آموزشی
ریاضی کتاب ریاضی عمومی 1 و 2 – لیتهلد

کتاب ریاضی 1 و 2، انتشارات مدرسان شریف

ترمودینامیک مبانی ترمودینامیک کلاسیک ون وایلن

ترمودینامیک، انتشارات مدرسان شریف

ترمودینامیک، انتشارات دیباگران

مکانیک سیالات کتاب سیالات – استریتر

مکانیک سیالات، انتشارات مدرسان شریف

مکانیک سیالات، انتشارات دیباگران

استاتیک استاتیک – مریام

کتاب تست و نکته، انتشارات دیباگران و انتشارات مدرسان شریف

مقاومت مصالح مقاومت مصالح پوپوف – بیر جانسون

استاتیک و مقاومت مصالح، انتشارات مدرسان شریف

مقاومت مصالح، انتشارات دیباگران

انتقال حرارت کتاب هولمن

انتقال حرارت، انتشارات مدرسان شریف و یا انتسارات دیباگران

حرارت مرکزی با آب و هوای گرم تاسیسات ساختمان – مهندس نائینیان

تاسیسات – مهندس کاشی حصار

تاسیسات – فنی و حرفه ای

سیستم های کنترل تاسیسات – مهندس اعرابیان

تهویه مطبوع تابستانی
سیستم های کنترل تاسیسات
مولد قدرت تکنیک اتومبیل، جلد 1 و 2 انتشارات جهاد دانشگاهی

نیروده اتومبیل – مهندس نبوی، انتشارات علم و صنعت

انتقال قدرت تکنیک اتومبیل، جلد 1 و 2 انتشارات جهاد دانشگاهی

کتاب انتقال قدرت اتوماتیک ترجمه طهمورث سالک

برق خودرو تکنیک اتومبیل، جلد 1 و 2 انتشارات جهاد دانشگاهی
سوخت رسانی موتورهای خودرو و سوخت رسانی – دکتر مافی، انتشارات علم و صنعت

سوخت رسانی موتورهای دیزل – مهندس ضیایی

شاسی و بدنه تکنیک اتومبیل، جلد 1 و 2 انتشارات جهاد دانشگاهی

مواد امتحانی و ضرایب دروس در گرایش های کاردانی به کارشناسی رشته مکانیک 1400

مواد امتحانی و ضرایب گرایش مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
ردیف مواد امتحانی ضرایب
1 ریاضی 3
2 ترمودینامیک و مکانیک سیالات 2
3 استاتیک و مقاومت مصالح 0
4 انتقال حرارت 2
5 دروس تخصصی تاسیسات حرارتی و برودتی (حرارت مرکزی با آب و هوای گرم، تهویه مطبوع تابستانی، سیستم های کنترل تاسیسات) 4
6 دروس تخصصی مکانیک خودرو (مولد قدرت، انتقال قدرت، برق خودرو، سوخت رسانی، شاسی و بدنه ) 0
مواد امتحانی و ضرایب گرایش مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
ردیف مواد امتحانی ضرایب
1 ریاضی 3
2 ترمودینامیک و مکانیک سیالات 3
3 استاتیک و مقاومت مصالح 3
4 انتقال حرارت 0
5 دروس تخصصی تاسیسات حرارتی و برودتی (حرارت مرکزی با آب و هوای گرم، تهویه مطبوع تابستانی، سیستم های کنترل تاسیسات) 0
6 دروس تخصصی مکانیک خودرو (مولد قدرت، انتقال قدرت، برق خودرو، سوخت رسانی، شاسی و بدنه ) 4
مواد امتحانی و ضرایب گرایش مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداری
ردیف مواد امتحانی ضرایب
1 ریاضی 3
2 ترمودینامیک و مکانیک سیالات 3
3 استاتیک و مقاومت مصالح 3
4 انتقال حرارت 0
5 دروس تخصصی تاسیسات حرارتی و برودتی (حرارت مرکزی با آب و هوای گرم، تهویه مطبوع تابستانی، سیستم های کنترل تاسیسات) 0
6 دروس تخصصی مکانیک خودرو (مولد قدرت، انتقال قدرت، برق خودرو، سوخت رسانی، شاسی و بدنه) 4

با انتخاب و تهیه منابع درست و جامع برای آزمون کاردانی به کارشناسی مکانیک و یک برنامه ریزی صحیح می توانید خود را تا زمان برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی، برای داشتن یک آزمون موفق آماده کنید. در صورتی که تمایل دارید تا از به روز ترین اخبار مربوط به اعلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی، تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی و سایر مسائل مربوط به این آزمون مطلع شوید، می توانید روی لینک مربوطه کلیک کنید.

 

سوالات متداول

1- سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک از چه مباحثی طرح می شود؟

این مباحث و درس ها از دو بخش عمومی و تخصصی و پایه تشکلیل شده اند که در این مقاله به طور دقیق به آن ها اشاره شده است.

2- چه منابعی برای کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400 مفید می باشد؟

کتاب ها و منابع زیادی برای شرکت در کنکور کاردانی به کارشناسی در بازار وجود دارد اما برخی از کتاب های مناسب از بین آن ها در مقاله فوق ذکر شده است.

3- مواد امتحانی ترمودینامیک - مکانیک سیالات و انتقال حرارت در کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مکانیک 1400 دارای چه ضرایبی هستند؟

این دو درس در آزمون مذکور به ترتیب دارای ضرایب 3 و 0 می باشند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره