خانه کاردانی به کارشناسی منابع کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400

کتاب ها و مراجع کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400
منابع کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400

داوطلبانی که در مقطع کاردانی رشته مکانیک تحصیل کرده اند برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی، می توانند در 3 گرایش این رشته شامل: مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی، مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو و مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راه سازی و راهداری تحصیل کنند. این داوطلبان علاوه بر ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی، باید منابع کنکور کاردانی به کارشناسی صحیح، کار آمد و مفید را بشناسند و با مطالعه آن ها خود را برای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی مکانیک آماده کنند. در دو گرایش اول این رشته، داوطلبان علاوه بر دانشگاه های سراسری و موسسات آموزش عالی می توانند در دانشگاه آزاد نیز تحصیل کنند، اما دانشگاه آزاد اسلامی در گرایش سوم این رشته (مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راه سازی و راهداری) دانشجو نمی پذیرد.

آگاهی صحیح از منابع اصلی و کتب امتحانی و همچنین استفاده از منابع کمک آموزشی در کنار یک برنامه ریزی جامع، می تواند زمینه موفقیت شما را در آزمون فراهم کند.

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400

همان طور که اشاره شد، کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک در سه گرایش مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی، مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو و مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راه سازی و راهداری دانشجو می پذیرد. داوطلبان واجد شرایط ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی که قصد شرکت در آزمون ورود به مقطع کارشناسی ناپیوسته این رشته ها را دارند، می بایست با تهیه منابع صحیح امتحانی و مطالعه و تمرین آن ها، خود را برای شرکت در این آزمون آماده کنند. سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی از دو قسمت سوالات عمومی و سوالات اختصاصی تشکیل شده است که در این قسمت به بیان منابع امتحانی برای هر دو قسمت عمومی و اختصاصی می پردازیم.

منابع دروس عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مکانیک
مواد امتحانیضرایبمنابع اصلی آزمونمنابع کنکوری
فرهنگ و معارف اسلامی1اندیشه اسلامی یک انتشارات مقام معظم رهبریدرس و کنکور اندیشه اسلامی یک انتشارات گسترش علوم پایه
معارف اسلامی یک، انتشارات سمت
اندیشه اسلامی یک، انتشارات مدرسان شریف
زبان و ادبیات فارسی1متون و ادب فارسی نوشته جلیل تجلیل (نشر دانشگاهی)ادبیات فارسی ویژه کنکور آزاد، سراسری و علمی کاربردی، انتشارات ساکو
درس و کنکور ادبیات فارسی، انتشارات گسترش علوم پایه
کتاب جامع ادبیات انتشارات مدرسان شریف
زبان خارجی1دروس زبان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی به علاوه متون و گرامر پایهزبان انگلیسی مدرسان شریف
درس و کنکور زبان انگلیسی، انتشارات گسترش علوم پایه
واژگان زبان عمومی تالیف محمدرضا حبیب وند

منابع دروس تخصصی کاردانی به کارشناسی مکانیک

در جدول زیر لیستی از منابع اصلی و منابع کمک آموزشی برای دروس اختصاصی رشته مکانیک را مشاهده می کنید. شما می توانید با تهیه این منابع و برنامه ریزی جهت مطالعه آن ها، با آمادگی کامل در آزمون کاردانی به کارشناسی شرکت کنید. توجه داشته باشید که در جدول زیر منابع کلی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مکانیک را آورده ایم. بدیهی است که ضرایب هر درس در هر یک از 3 گرایش های رشته مکانیک متفاوت است.

در ادامه ضرایب هر یک از دروس را برای هر یک از گرایش ها بیان خواهیم نمود.

منابع دروس اختصاصی کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک
مواد امتحانیمنابع اصلی و کمک آموزشی
ریاضیکتاب ریاضی عمومی 1 و 2 – لیتهلد

کتاب ریاضی 1 و 2، انتشارات مدرسان شریف

ترمودینامیکمبانی ترمودینامیک کلاسیک ون وایلن

ترمودینامیک، انتشارات مدرسان شریف

ترمودینامیک، انتشارات دیباگران

مکانیک سیالاتکتاب سیالات – استریتر

مکانیک سیالات، انتشارات مدرسان شریف

مکانیک سیالات، انتشارات دیباگران

استاتیکاستاتیک – مریام

کتاب تست و نکته، انتشارات دیباگران و انتشارات مدرسان شریف

مقاومت مصالحمقاومت مصالح پوپوف – بیر جانسون

استاتیک و مقاومت مصالح، انتشارات مدرسان شریف

مقاومت مصالح، انتشارات دیباگران

انتقال حرارتکتاب هولمن

انتقال حرارت، انتشارات مدرسان شریف و یا انتسارات دیباگران

حرارت مرکزی با آب و هوای گرمتاسیسات ساختمان – مهندس نائینیان

تاسیسات – مهندس کاشی حصار

تاسیسات – فنی و حرفه ای

سیستم های کنترل تاسیسات – مهندس اعرابیان

تهویه مطبوع تابستانی
سیستم های کنترل تاسیسات
مولد قدرتتکنیک اتومبیل، جلد 1 و 2 انتشارات جهاد دانشگاهی

نیروده اتومبیل – مهندس نبوی، انتشارات علم و صنعت

انتقال قدرتتکنیک اتومبیل، جلد 1 و 2 انتشارات جهاد دانشگاهی

کتاب انتقال قدرت اتوماتیک ترجمه طهمورث سالک

برق خودروتکنیک اتومبیل، جلد 1 و 2 انتشارات جهاد دانشگاهی
سوخت رسانیموتورهای خودرو و سوخت رسانی – دکتر مافی، انتشارات علم و صنعت

سوخت رسانی موتورهای دیزل – مهندس ضیایی

شاسی و بدنهتکنیک اتومبیل، جلد 1 و 2 انتشارات جهاد دانشگاهی

مواد امتحانی و ضرایب دروس در گرایش های کاردانی به کارشناسی رشته مکانیک 1400

مواد امتحانی و ضرایب گرایش مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
ردیفمواد امتحانیضرایب
1ریاضی3
2ترمودینامیک و مکانیک سیالات2
3استاتیک و مقاومت مصالح0
4انتقال حرارت2
5دروس تخصصی تاسیسات حرارتی و برودتی (حرارت مرکزی با آب و هوای گرم، تهویه مطبوع تابستانی، سیستم های کنترل تاسیسات)4
6دروس تخصصی مکانیک خودرو (مولد قدرت، انتقال قدرت، برق خودرو، سوخت رسانی، شاسی و بدنه )0
مواد امتحانی و ضرایب گرایش مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
ردیفمواد امتحانیضرایب
1ریاضی3
2ترمودینامیک و مکانیک سیالات3
3استاتیک و مقاومت مصالح3
4انتقال حرارت0
5دروس تخصصی تاسیسات حرارتی و برودتی (حرارت مرکزی با آب و هوای گرم، تهویه مطبوع تابستانی، سیستم های کنترل تاسیسات)0
6دروس تخصصی مکانیک خودرو (مولد قدرت، انتقال قدرت، برق خودرو، سوخت رسانی، شاسی و بدنه )4
مواد امتحانی و ضرایب گرایش مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداری
ردیفمواد امتحانیضرایب
1ریاضی3
2ترمودینامیک و مکانیک سیالات3
3استاتیک و مقاومت مصالح3
4انتقال حرارت0
5دروس تخصصی تاسیسات حرارتی و برودتی (حرارت مرکزی با آب و هوای گرم، تهویه مطبوع تابستانی، سیستم های کنترل تاسیسات)0
6دروس تخصصی مکانیک خودرو (مولد قدرت، انتقال قدرت، برق خودرو، سوخت رسانی، شاسی و بدنه)4

با انتخاب و تهیه منابع درست و جامع برای آزمون کاردانی به کارشناسی مکانیک و یک برنامه ریزی صحیح می توانید خود را تا زمان برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی، برای داشتن یک آزمون موفق آماده کنید. در صورتی که تمایل دارید تا از به روز ترین اخبار مربوط به اعلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی، تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی و سایر مسائل مربوط به این آزمون مطلع شوید، می توانید روی لینک مربوطه کلیک کنید.

 

سوالات متداول

1- سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک از چه مباحثی طرح می شود؟

این مباحث و درس ها از دو بخش عمومی و تخصصی و پایه تشکلیل شده اند که در این مقاله به طور دقیق به آن ها اشاره شده است.

2- چه منابعی برای کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک 1400 مفید می باشد؟

کتاب ها و منابع زیادی برای شرکت در کنکور کاردانی به کارشناسی در بازار وجود دارد اما برخی از کتاب های مناسب از بین آن ها در مقاله فوق ذکر شده است.

3- مواد امتحانی ترمودینامیک - مکانیک سیالات و انتقال حرارت در کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مکانیک 1400 دارای چه ضرایبی هستند؟

این دو درس در آزمون مذکور به ترتیب دارای ضرایب 3 و 0 می باشند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره