تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی نقشه برداری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
اگر شما جزو داوطلبانی هستید که در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری شرکت کرده اید و با مطالعه کافی، قصد ادامه تحصیل در این رشته را دارید، باید به چند نکته توجه کنید. در واقع علی رغم این که انتخاب رشته کارشناسی ارشد، تفاوت هایی با تعیین رشته کنکور سراسری دارد اما عدم توجه به نکاتی همچون رتبه و تراز، معدل، ضرایب دروس مختلف در هر زیرگروه و موارد ذکر شده در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد، موجب وارد شدن ضررهای جبران ناپذیری به فرآیند انتخاب رشته و از بین رفتن تمام تلاش های شما خواهد شد.
برای جلوگیری از این امر، در ادامه این مقاله تعدادی از کارنامه های داوطلبان کنکور سال گذشته آورده شده است تا بدین ترتیب با بررسی دقیق رتبه و سهمیه های خود و همچنین در نظر گرفتن علاقه به رشته مورد نظر، انتخاب رشته آگاهانه و درست تری داشته باشید.

پس از بررسی دقیق کارنامه پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانید با آگاهی بیشتری نسبت به اولویت بندی کد رشته محل های مورد نظر خود بپردازید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فتوگرامتری جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 61
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3416
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 6/5
ریاضیات 0
فتوگرامتری 12/5
ژئودزی 18
نقشه برداری 30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فتوگرامتری جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 89
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3927
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 23
ریاضیات 20
فتوگرامتری 25
ژئودزی 10/5
نقشه برداری 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فتوگرامتری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 82
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تفرش شهر داوطلب: تفرش دوره قبولی: روزانه تراز: 4429
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 10/3
ریاضیات 19
فتوگرامتری 21
ژئودزی 21
نقشه برداری 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فتوگرامتری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4219
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 25
ریاضیات 10
فتوگرامتری 17/5
ژئودزی 25
نقشه برداری 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فتوگرامتری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 368
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فناوری آریان- امیرکلا بابل شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3881
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 11
فتوگرامتری 5/6
ژئودزی 10/4
نقشه برداری 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئودزی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 21
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: شهریار دوره قبولی: روزانه تراز: 3614
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 3/2
ریاضیات 0
فتوگرامتری 10/2
ژئودزی 19
نقشه برداری 5.5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئودزی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 3919
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 12
ریاضیات 5/6
فتوگرامتری 10/4
ژئودزی 22
نقشه برداری 26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئودزی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: نجف آباد دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4376
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 10
فتوگرامتری 15/5
ژئودزی 32
نقشه برداری 8/5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئودزی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 173
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجان شهر داوطلب: ابهر دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4126
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 5/5
فتوگرامتری 17/3
ژئودزی 9/6
نقشه برداری 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئودزی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 521
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یاسین- بروجرد شهر داوطلب: بروجرد دوره قبولی: غیر انتفاعی تراز: 3571
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 0
فتوگرامتری -1
ژئودزی 5
نقشه برداری 4/8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سنجش از دور جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 67
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 3561
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 0
فتوگرامتری 14
ژئودزی 5
نقشه برداری 3/3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سنجش از دور جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 91
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 4017
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 3/6
فتوگرامتری 25
ژئودزی 23
نقشه برداری 6/9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سنجش از دور جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 120
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان شهر داوطلب: کبودرآهنگ دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4526
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 12/5
ریاضیات 0
فتوگرامتری 20
ژئودزی 32
نقشه برداری 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سنجش از دور جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 149
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان سنندج شهر داوطلب: سنندج دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4416
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 25
فتوگرامتری 21
ژئودزی 0
نقشه برداری 6/3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سنجش از دور جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 526
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه حکمت-قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3524
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 13
فتوگرامتری 5/4
ژئودزی 3/2
نقشه برداری 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سیستم های اطلاعاتی مکانی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه:21
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: اسلامشهر دوره قبولی: روزانه تراز: 3481
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 2/3
ریاضیات 0
فتوگرامتری 12/6
ژئودزی 10
نقشه برداری 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سیستم های اطلاعاتی مکانی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: روزانه تراز: 3942
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 21
فتوگرامتری 3/6
ژئودزی 19/2
نقشه برداری 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سیستم های اطلاعاتی مکانی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 19
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیر طوسی شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4875
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 21
فتوگرامتری 5/2
ژئودزی 12
نقشه برداری 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سیستم های اطلاعاتی مکانی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: خوراسگان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4531
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 12/3
ریاضیات 0
فتوگرامتری 5.6
ژئودزی 21
نقشه برداری 12/8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سیستم های اطلاعاتی مکانی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 586
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه عمران و توسعه همدان شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3301
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 0
فتوگرامتری 2/3
ژئودزی -2
نقشه برداری 6/5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: هیدروگرافی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 24
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: رباط کریم دوره قبولی: روزانه تراز: 3717
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 11
فتوگرامتری 10/3
ژئودزی 10
نقشه برداری 5/6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: هیدروگرافی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 35
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4616
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
ریاضیات 12.5
فتوگرامتری 6/3
ژئودزی 32
نقشه برداری 21

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد رشته نقشه برداری سال گذشته چه فایده ای دارد؟

این امر موجب می شود که بتوانید با مقایسه تراز، درصد و رتبه مکتسبه خود، انتخاب رشته ای درست و اصولی داشته باشید.

2- مطالعه و بررسی کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد سال 99 چه اطلاعاتی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد؟

این کارنامه ها شامل اطلاعاتی همچون سهمیه، رتبه قبولی، جنسیت، تراز، نوع دوره و دانشگاه محل پذیرش می باشد.

3- برای قبولی در رشته نقشه برداری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سالی 1400 باید چه رتبه ای کسب کرد؟

شما می توانید با بررسی دقیق جزئیات کارنامه های ارائه شده در این مقاله در این زمینه اطلاعات دقیقی کسب کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد