خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته معماری و انرژی کارشناسی ارشد سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شوند، می توانند لیست رشته های انتخابی خود را در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد وارد کنند. بیشترین دغدغه متقاضیان برای انتخاب رشته ارشد برگزیدن کد رشته محلی است که شانس قبولی بیشتری در آن دارند. برای تخمین رتبه حدودی در آزمون کارشناسی ارشد سراسری، بهترین راه برای داوطلبان این است که کارنامه های دوره های گذشته رشته مورد نظر خود را بررسی کنند و با رتبه و تراز خود مطابقت دهند. کارنامه هایی که شباهت بیشتری با شرایط متقاضیان داشته باشند، مناسب ترین موارد برای آن ها هستند. در ادامه، نمونه کارنامه رتبه های قبولی سال گذشته در رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد قرار داده شده اند.

علاقه مندان به تحصیل در رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

داوطلبان می توانند کد رشته محل های انتخابی خود را از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد استخراج نمایند و در سامانه مربوطه درج کنند. برای کسب موفقیت در مرحله اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد سراسری رشته معماری و انرژی، می توانید علاوه بر بهره مندی از مزایای مشاوره انتخاب رشته ارشد، کارنامه های موجود در ادامه مقاله که حاوی جزئیات قبولی داوطلبان در آزمون سال گذشته می باشد را بررسی نمایید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 34تراز: 5680
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی50
ایستایی و فن ساختمان58
طراحی فنی و اجزاء ساختمان74
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان59
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 38تراز: 5516
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی79
ایستایی و فن ساختمان64
طراحی فنی و اجزاء ساختمان53
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 45تراز: 5417
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی58
ایستایی و فن ساختمان50
طراحی فنی و اجزاء ساختمان49
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 48تراز: 5300
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی17
ایستایی و فن ساختمان8
طراحی فنی و اجزاء ساختمان5
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 53تراز: 5220
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی37
ایستایی و فن ساختمان42
طراحی فنی و اجزاء ساختمان66
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 66تراز: 5002
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنرهای اسلامی تبریزدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی61
ایستایی و فن ساختمان55
طراحی فنی و اجزاء ساختمان24
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 73تراز: 4822
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی70
ایستایی و فن ساختمان34
طراحی فنی و اجزاء ساختمان51
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 95تراز: 4519
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزویندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی51
ایستایی و فن ساختمان32
طراحی فنی و اجزاء ساختمان31
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 114تراز: 4403
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلامدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی40
ایستایی و فن ساختمان24
طراحی فنی و اجزاء ساختمان34
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 117تراز: 4450
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه حکیم سبزواریدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی39
ایستایی و فن ساختمان22
طراحی فنی و اجزاء ساختمان30
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 125تراز: 4377
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلامدوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی29
ایستایی و فن ساختمان45
طراحی فنی و اجزاء ساختمان39
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 150تراز: 4199
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکیدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی17
ایستایی و فن ساختمان38
طراحی فنی و اجزاء ساختمان49
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 178تراز: 3840
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس تهراندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی32
ایستایی و فن ساختمان20
طراحی فنی و اجزاء ساختمان24
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 219تراز: 3425
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی رسام کرجدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
ایستایی و فن ساختمان10
طراحی فنی و اجزاء ساختمان40
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 238تراز: 3229
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی کمال الملک نوشهردوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
ایستایی و فن ساختمان19
طراحی فنی و اجزاء ساختمان24
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 289تراز: 3016
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهاندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی22
ایستایی و فن ساختمان25
طراحی فنی و اجزاء ساختمان7
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 315تراز: 2724
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیکدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی7
ایستایی و فن ساختمان0
طراحی فنی و اجزاء ساختمان30
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 349تراز: 2576
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی انرژی ساوهدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
ایستایی و فن ساختمان14
طراحی فنی و اجزاء ساختمان8
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان3-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته معماری و انرژی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 401تراز: 1722
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگاندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی4
ایستایی و فن ساختمان0
طراحی فنی و اجزاء ساختمان2-
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان7

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کنکور