خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی ۱۴۰۲

منابع آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی ۱۴۰۲

منابع دکتری رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی 1402
منابع آزمون دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی 1402

یکی از رشته های گروه آزمایشی هنر که در حفظ آثار تاریخی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی می باشد. در واقع این رشته در طول تحصیل خود به شیوه های مختلف حفظ و یا بازسازی اشیای تاریخی و فرهنگی با ارزش می پردازد. این رشته در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته چرا که فارغ التحصیلان این رشته می توانند گام های بسیار موثری در جهت استقلال و شکوفایی فرهنگی، تاریخی و اقتصادی بردارند. داوطلبانی که علاقمند به تحصیل در مقطع دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی می باشند، در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد می توانند در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون دکتری این رشته اقدام کنند، برای موفقیت در این آزمون افراد باید از منابع آزمون دکتری این رشته آگاهی کامل داشته باشند به همین منظور ، مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی ارائه نموده ایم.

فارغ التحصیلان تمام رشته های مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی، مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، معماری، شهرسازی، طراحی شهری، عمران، صنایع دستی می توانند در آزمون دکتری این رشته شرکت کنند.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی 1402

ممکن است این سوال برای بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی مطرح گردد که فارغ التحصیلان کدام رشته ها می توانند در آزمون دکتری این رشته شرکت نمایند؟ برای پاسخ به این سوال داوطلبان جدولی را در این خصوص ارائه نموده ایم.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی، مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، معماری، شهرسازی، طراحی شهری، عمران، صنایع دستی

منابع آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی 1402

منابع آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی – تاریخ معماری و هنر ایران و جهان
(دروس سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد)
کتاب مبانی و مفاهیم معماری معاصر غرب، تالیف وحید قبادیان، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
کتاب معماری ایرانی، تالیف غلامحسین معماریان و محمدعلی رنجبر کرمانی، انتشارات سروش دانش.
کتاب سبک شناسی معماری ایرانی، تالیف محمدکریم پیرنیا و غلامحسین معماریان، انتشارات پژوهنده.
کتاب تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، تالیف محمدیوسف کیانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
کتاب آشنایی با معماری جهان، تالیف ابراهیم زارعی، انتشارات فن آوران.
کتاب معماری غرب ریشه ها و مفاهیم، تالیف امیر بانی مسعود، انتشارات هنر معماری قرن.
کتاب مبانی نظری معماری، تالیف عبدالحمید نقره کار، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران، تالیف محمدکریم پیرنیا، انتشارات سروش دانش.
کتاب معماری و شهرسازی در ایران در گذر زمان، تالیف محمدرضا تقوی نژاددیلمی، انتشارات فرهنگسرای یساولی.
کتاب تجدید حیات و هنر در ایران باستان، تالیف جرجینا هرمان، ترجمه مهرداد وحدتی، مرکز نشر دانشگاهی.
کتاب پارادایم های پردیس: درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی، تالیف آزاده شاهچراغی، انتشاات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
کتاب تاریخ معماری معاصر ایران، تالیف امیر بانی مسعود، انتشارات هنر معماری قرن.
کتاب مبانی نظری معماری غرب، دیوید اسمیت کیپن، عل یاران، انتشارات شهیدی.
جزوه تاریخ معماری و هنر ایران و جهان دانشگاه تهران – جزوه تاریخ معماری و هنر ایران و جهان دانشگاه شهیدبهشتی – جزوه تاریخ معماری و هنر ایران و جهان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی – مبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه و بافتهای واجد شرایط
(دروس سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد)
کتاب تجارب مرمت شهری: از ونیز تا شیراز، تالیف محمدمنصور فلامکی، نشر فضا.
کتاب منشور آتن، تالیف محمدمنصور فلامکی، نشر فضا.
کتاب مرمت شهری: تعاریف، نظریه ها، تجارب، منشورها و قطع نامه های جهانی، روش ها و اقدامات شهری، تالیف محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب رهنمودهایی برای بازآفرینی شهری در منطقه مدیترانه، تالیف آیدین جوانی دیزجی، انتشارات گنج هنر.
جزوه مبانی نظری و عملی مرمت بافت، دکتر جدی، دانشگاه شهید بهشتی – جزوه مبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه و بافتهای واجد شرایط دانشگاه آزاد – جزوه مبانی نظری مرمت، دکتر خوشنویس، دانشگاه میراث فرهنگی – جزوه مبانی نظری مرمت، دکتر رضازاده، دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی – فناوریهای نوین در حفاظت و مرمت
(دروس سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد)
کتاب معماری ایران: مصالح شناسی سنتی، تالیف حسین زمرشیدی، انتشارات زمرد.
کتاب معماری ایران: اجرای ساختمان با مصالح سنتی، تالیف حسین زمرشیدی، انتشارات زمرد.
کتاب مقدمه ای بر تکنیکهای ویژه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، تالیف سیامک علیزاده و حسنیه نیکبخت، انتشارات سمیرا.
کتاب طاق و قوس در معماری ایران، آندره گودار، انتشارات مدیران امروز.
جزوه آسیب شناسی بناهای تاریخی ایران، دکتر جدی، دانشگاه شهید بهشتی – جزوه آسیب شناسی بناهای تاریخی، دکتر محمدمرادی، دانشگاه علم و صنعت – جزوه فناوریهای نوین در حفاظت و مرمت دانشگاه آزاد اسلامی – جزوه فناوریهای نوین در حفاظت و مرمت دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی – استعداد تحصیلی
(دروس عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی –  زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

مشاوره تحصیلی دکتری 1402 یکی از عواملی است که می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه مطالعاتی کمک نماید. پس از تدوین یک برنامه جامع و با رعایت تمامی نکات و زمان بندی ها، نوبت به مطالعه منابع آزمون دکتری اصلی و استفاده از منابع کمک آموزشی معتبر و مفید می رسد. برای این که بتوانید در این رقابت با موفقیت ظاهر شوید و نتیجه مطلوبی کسب نمایید می بایست به صورت هدفمند مطالعه کنید. برنامه ریزی آزمون دکتری 1402 یکی از اقدامات مهمی است که باید در این راستا انجام دهید تا در اختصاص زمان به خواندن مباحث مختلف دچار اشتباه و سردرگمی نشوید. اما توجه کنید که برنامه شما نباید رویایی و دور از واقعیت باشد و لازم است که ساعاتی را برای جبران عقب افتادگی های خود از برنامه در نظر بگیرید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری