تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / پذیرش بدون کنکور (پەڕە 20)

پذیرش بدون کنکور

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه زابل

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه زابل

هرساله افراد زیادی با هدف دریافت پذیرش در دانشگاه های روزانه و نوبت دوم در کنکور سراسری شرکت می کنند ؛ زیرا همان طور که می دانید این دانشگاه ها از نظر سطح علمی و اعتبار مدرک در رتبه بالاتری نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار دارند. اما آیا تنها با شرکت در کنکور سراسری می …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه صنعتی شاهرود

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه صنعتی شاهرود

هرساله افراد زیادی با هدف دریافت پذیرش در دانشگاه های روزانه و نوبت دوم در کنکور سراسری شرکت می کنند ؛ زیرا همان طور که می دانید این دانشگاه ها از نظر سطح علمی و اعتبار مدرک در رتبه بالاتری نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار دارند. اما آیا تنها با شرکت در کنکور سراسری می …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سمنان

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سمنان

هرساله افراد زیادی با هدف دریافت پذیرش در دانشگاه های روزانه و نوبت دوم در کنکور سراسری شرکت می کنند ؛ زیرا همان طور که می دانید این دانشگاه ها از نظر سطح علمی و اعتبار مدرک در رتبه بالاتری نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار دارند. اما آیا تنها با شرکت در کنکور سراسری می …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دامغان

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دامغان

هرساله افراد زیادی با هدف دریافت پذیرش در دانشگاه های روزانه و نوبت دوم در کنکور سراسری شرکت می کنند ؛ زیرا همان طور که می دانید این دانشگاه ها از نظر سطح علمی و اعتبار مدرک در رتبه بالاتری نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار دارند. اما آیا تنها با شرکت در کنکور سراسری می …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه زنجان

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه زنجان

هرساله افراد زیادی با هدف دریافت پذیرش در دانشگاه های روزانه و نوبت دوم در کنکور سراسری شرکت می کنند ؛ زیرا همان طور که می دانید این دانشگاه ها از نظر سطح علمی و اعتبار مدرک در رتبه بالاتری نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار دارند. اما آیا تنها با شرکت در کنکور سراسری می …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

هرساله افراد زیادی با هدف دریافت پذیرش در دانشگاه های روزانه و نوبت دوم در کنکور سراسری شرکت می کنند ؛ زیرا همان طور که می دانید این دانشگاه ها از نظر سطح علمی و اعتبار مدرک در رتبه بالاتری نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار دارند. اما آیا تنها با شرکت در کنکور سراسری می …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

هرساله افراد زیادی با هدف دریافت پذیرش در دانشگاه های روزانه و نوبت دوم در کنکور سراسری شرکت می کنند ؛ زیرا همان طور که می دانید این دانشگاه ها از نظر سطح علمی و اعتبار مدرک در رتبه بالاتری نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار دارند. اما آیا تنها با شرکت در کنکور سراسری می …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری مراغه

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری مراغه

با توجه به تصمیماتی که از چندین سال پیش در خصوص حذف تدریجی کنکور سراسری گرفته شده ، مسئولین در تلاش هستند تا هرساله با اقداماتی نظیر افزایش تاثیر معدل و سوابق تحصیلی در کنکور سراسری و هم چنین افزایش تعداد رشته محل های بدون کنکور ، به این تصمیم جامه عمل بپوشانند. طبق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

هرساله افراد زیادی با هدف دریافت پذیرش در دانشگاه های روزانه و نوبت دوم در کنکور سراسری شرکت می کنند ؛ زیرا همان طور که می دانید این دانشگاه ها از نظر سطح علمی و اعتبار مدرک در رتبه بالاتری نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار دارند. اما آیا تنها با شرکت در کنکور سراسری می …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه شهید چمران

هرساله افراد زیادی با هدف دریافت پذیرش در دانشگاه های روزانه و نوبت دوم در کنکور سراسری شرکت می کنند ؛ زیرا همان طور که می دانید این دانشگاه ها از نظر سطح علمی و اعتبار مدرک در رتبه بالاتری نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار دارند. اما آیا تنها با شرکت در کنکور سراسری می …

بیشتر بخوانید »
دریافت مشاوره