خانه پذیرش بدون کنکور

پذیرش بدون کنکور

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور آذر شهر 1401

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 1401

دانشگاه پیام نور در سال جاری نسبت به پذیرش بدون کنکور دانشجویان در مقطع کارشناسی اقدام کرده است. این دانشگاه در دو نوبت مهر و بهمن ماه با انتشار دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور، داوطلبان را از شرایط، مدارک، زمان بندی و نحوه نام نویسی، لیست رشته ها، ظرفیت پذیرش و… مطلع می کند. البته ثبت نام …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور شربیان 1401

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 1401

دانشگاه پیام نور در سال جاری نسبت به پذیرش بدون کنکور دانشجویان در مقطع کارشناسی اقدام کرده است. این دانشگاه در دو نوبت مهر و بهمن ماه با انتشار دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور، داوطلبان را از شرایط، مدارک، زمان بندی و نحوه نام نویسی، لیست رشته ها، ظرفیت پذیرش و… مطلع می کند. البته ثبت نام …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور کلیبر 1401

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 1401

دانشگاه پیام نور در سال جاری نسبت به پذیرش بدون کنکور دانشجویان در مقطع کارشناسی اقدام کرده است. این دانشگاه در دو نوبت مهر و بهمن ماه با انتشار دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور، داوطلبان را از شرایط، مدارک، زمان بندی و نحوه نام نویسی، لیست رشته ها، ظرفیت پذیرش و… مطلع می کند. البته ثبت نام …

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور واحد بستان آباد 1401

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور در سال جاری نسبت به پذیرش بدون کنکور دانشجویان در مقطع کارشناسی اقدام کرده است. این دانشگاه در دو نوبت مهر و بهمن ماه با انتشار دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور، داوطلبان را از شرایط، مدارک، زمان بندی و نحوه نام نویسی، لیست رشته ها، ظرفیت پذیرش و… مطلع می کند. البته ثبت نام …

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور ایرانشهر 1401

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور

ممکن است بسیاری از افراد دارای مشغله، علاقه مند به تحصیل در دانشگاه باشند اما با وجود رقابت کنکور سراسری و نداشتن زمان کافی برای آن، از ورود به دانشگاه باز بمانند. خوشبختانه بسیاری از دانشگاه ها، مانند دانشگاه های پیام نور، به صورت بدون کنکور نیز دانشجو می پذیرند و به این ترتیب با داشتن دیپلم و بدون شرکت …

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور کوهبنان 1401

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور

ممکن است بسیاری از افراد دارای مشغله، علاقه مند به تحصیل در دانشگاه باشند اما با وجود رقابت کنکور سراسری و نداشتن زمان کافی برای آن، از ورود به دانشگاه باز بمانند. خوشبختانه بسیاری از دانشگاه ها، مانند دانشگاه های پیام نور، به صورت بدون کنکور نیز دانشجو می پذیرند و به این ترتیب با داشتن دیپلم و بدون شرکت …

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور منوجان 1401

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور

ممکن است بسیاری از افراد دارای مشغله، علاقه مند به تحصیل در دانشگاه باشند اما با وجود رقابت کنکور سراسری و نداشتن زمان کافی برای آن، از ورود به دانشگاه باز بمانند. خوشبختانه بسیاری از دانشگاه ها، مانند دانشگاه های پیام نور، به صورت بدون کنکور نیز دانشجو می پذیرند و به این ترتیب با داشتن دیپلم و بدون شرکت …

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور کرند غرب 1401

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور

ممکن است بسیاری از افراد دارای مشغله، علاقه مند به تحصیل در دانشگاه باشند اما با وجود رقابت کنکور سراسری و نداشتن زمان کافی برای آن، از ورود به دانشگاه باز بمانند. خوشبختانه بسیاری از دانشگاه ها، مانند دانشگاه های پیام نور، به صورت بدون کنکور نیز دانشجو می پذیرند و به این ترتیب با داشتن دیپلم و بدون شرکت …

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور قصر شیرین 1401

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور

ممکن است بسیاری از افراد دارای مشغله، علاقه مند به تحصیل در دانشگاه باشند اما با وجود رقابت کنکور سراسری و نداشتن زمان کافی برای آن، از ورود به دانشگاه باز بمانند. خوشبختانه بسیاری از دانشگاه ها، مانند دانشگاه های پیام نور، به صورت بدون کنکور نیز دانشجو می پذیرند و به این ترتیب با داشتن دیپلم و بدون شرکت …

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بیضا 1401

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور

همانطور که می دانید موفقیت در کنکور سراسری، تلاش و پشتکار زیادی را می طلبد؛ اما به هر حال ممکن است داوطلبان علی رغم زحماتی که کشیده اند بازهم نتوانند در سر جلسه آزمون نتیجه دلخواه را کسب نمایند. خوشبختانه برای رفع این مشکل دانشگاه های متعددی به صورت بدون کنکور نیز دانشجو می پذیرند؛ از جمله دانشگاه پیام نور. …

بیشتر بخوانید »
دریافت مشاوره