دوشنبه , ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 98
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1580152 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 18 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 28 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 33 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 97 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 98 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 130 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 150 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 196 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 244 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 269 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 298 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 346 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1397 363 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 363 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 392 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 392 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1397 407 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1397 415 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1397 432 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 450 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 501 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1397 501 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1397 538 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1397 589 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1397 606 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1397 606 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 636 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 638 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1397 693 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 746 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 786 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 852 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1397 884 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 898 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1397 917 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 941 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1397 963 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 1015 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 1022 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 1103 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 1154 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 1179 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 1286 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 1310 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 1332 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 1364 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1397 1472 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1397 1532 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1397 1542 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 1562 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1397 1754 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1397 1768 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1397 1778 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1397 1791 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1397 1809 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 1868 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان پیام نور کارنامه
1397 2009 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 2059 منطقه 1 زن حقوق دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) روزانه کارنامه
1397 2148 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه پیام نور تهران - تهران جنوب پیام نور کارنامه
1397 2484 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1397 2591 منطقه 1 زن حقوق دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 2663 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه شهرکرد نوبت دوم کارنامه
1397 2792 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه دامغان روزانه کارنامه
1397 2907 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 3047 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1397 3086 منطقه 1 مرد حقوق دانشگاه پیام نور تهران - تهران جنوب پیام نور کارنامه
1397 3102