یکشنبه , ۴ فروردین ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری 97 - 98
آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1274922 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
2610 منطقه 1 زن مشهد مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
3915 منطقه 1 زن تربت حیدریه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
3915 منطقه 1 زن تربت حیدریه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
3919 منطقه 1 زن مشهد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
3951 منطقه 1 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4446 منطقه 1 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4446 منطقه 1 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4551 منطقه 1 زن مشهد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
5132 منطقه 1 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران ظرفیت مازاد کارنامه
5324 منطقه 1 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5530 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
5643 منطقه 1 زن مشهد مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
5902 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
6003 منطقه 1 زن شیراز مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
6414 منطقه 1 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
6820 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان(آران وبیدگل) روزانه کارنامه
7043 منطقه 1 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
7093 منطقه 1 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
7563 منطقه 1 زن خوی مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
7563 منطقه 1 زن تبریز مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
7730 منطقه 1 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
7882 منطقه 1 زن شیراز مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
8285 منطقه 1 زن شهریار مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
8530 منطقه 1 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
8897 منطقه 1 زن بندرعباس مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
9885 منطقه 1 زن شیراز مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه کارنامه
15614 منطقه 1 زن مشهد مامایی دانشگاه بجنورد پردیس خودگردان کارنامه
15683 منطقه 1 مرد تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
15811 منطقه 1 مرد تبریز مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
15977 منطقه 1 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم پردیس خودگردان کارنامه
16055 منطقه 1 مرد تهران مامایی دانشگاه خوارزمی تهران پردیس خودگردان کارنامه
16077 منطقه 1 مرد اهر مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پردیس خودگردان کارنامه
16165 منطقه 1 زن تایباد مامایی دانشکده علوم پزشکی نیشابور پردیس خودگردان کارنامه
16326 منطقه 1 زن تبریز مامایی دانشگاه تبریز پردیس خودگردان کارنامه
2833 منطقه 2 زن سمنان مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
4040 منطقه 2 زن کیار مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
4804 منطقه 2 زن قزوین مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5390 منطقه 2 زن کاشان مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
5769 منطقه 2 زن الوند مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
6151 منطقه 2 زن بم مامایی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
6178 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
6550 منطقه 2 زن کازرون مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
6550 منطقه 2 زن رشت مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
6963 منطقه 2 زن نجف آباد مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
7050 منطقه 2 زن کامیاران مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
7630 منطقه 2 زن سلطانیه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
8002 منطقه 2 زن تهران مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
8027 منطقه 2 زن شهریار مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
8065 منطقه 2 زن شهریار مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
8107 منطقه 2 زن مراغه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
8187 منطقه 2 زن نجف آباد مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
8214 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
8214 منطقه 2 زن آباده مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
8268 منطقه 2 زن محلات مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
8270 منطقه 2 زن قم مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
8312 منطقه 2 زن شهرکرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
8316 منطقه 2 زن شهرکرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
8410 منطقه 2 زن کرمانشاه مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ظرفیت مازاد کارنامه
8428 منطقه 2 زن سرپل ذهاب مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
8918 منطقه 2 زن قوچان مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
8945 منطقه 2 زن رفسنجان مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
8960 منطقه 2 زن نیشابور مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
8984 منطقه 2 زن اصفهان مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
9099 منطقه 2 زن مرند مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
9595 منطقه 2 زن شهر ری مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
9612 منطقه 2 زن کاشمر مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
9629 منطقه 2 زن همدان مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
9935 منطقه 2 زن نجف آباد مامایی