تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری

آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری

کارنامه و رتبه قبولی مامایی سراسری 97 - 98
آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 3769400 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 1991 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 2238 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 2266 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 2426 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1397 2533 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه کارنامه
1397 2578 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 2857 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 3420 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1397 3519 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 3615 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 3672 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 3758 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1397 3828 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1397 4047 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 4088 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1397 4240 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1397 4599 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1397 4649 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه کارنامه
1397 4693 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 4815 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 4819 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 5077 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت پردیس خودگردان کارنامه
1397 5299 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1397 5333 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1397 5621 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1397 5954 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1397 3482 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 4003 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1397 4689 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1397 5083 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 5287 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1397 5469 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1397 5755 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 5864 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1397 5974 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6076 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 6076 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان کارنامه
1397 6292 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 6490 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 6613 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1397 6974 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد روزانه کارنامه
1397 2652 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 3563 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 5180 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1397 5258 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1397 6234 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6234 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1397 6234 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6375 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6824 منطقه 1 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6902 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 7215 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 7873 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1397 8115 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 8150 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 8338 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1397 8441 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 8791 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 9217 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 9382 منطقه 1 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 9382 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 9382 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 9486 منطقه 1 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 9515 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1397 9936 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه کارنامه
1397 9992 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد روزانه کارنامه
1397 10111 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 10400 منطقه 1 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 14629 منطقه 1 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1397 14629 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1397 8632 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 10314 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 11300 منطقه 2 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 11317 منطقه 2 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 11470 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1397 12250 منطقه 2 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 12480 منطقه 2 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 12747 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1397 13210 منطقه 2 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1397 13363 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 13540 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 13547 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 13547 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 13790 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 14417 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1397 14647 منطقه 2 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 14657 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 14681 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 14721 منطقه 2 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1397 15250 منطقه 2