خانه کنکور بودجه بندی فیزیک کنکور 1401

بودجه بندی فیزیک کنکور 1401

تعداد سوالات فیزیک کنکور ریاضی و تجربی 1401
بودجه بندی فیزیک کنکور 1401

درس فیزیک برای داوطلبان دو رشته ریاضی و فیزیک جزو دروس اختصاصی با ضریب بالا در کنکور سراسری می باشد که سهم تاثیر آن برای متقاضیان گروه آزمایشی ریاضی بیشتر است. یکی از راه های مناسب برای برنامه ریزی هدفمند و کسب نتیجه مطلوب اطلاع از بودجه بندی کنکور و نحوه طراحی سوالات از هر مبحث می باشد. با توجه به اهمیت درس فیزیک، آگاهی از شیوه بودجه بندی سوالات آزمون به ویژه برای متقاضیانی که زمان کمتری برای مطالعه تمام مباحث دارند، کمک شایانی در جهت کسب بهترین نتیجه ممکن خواهد بود. چرا که می توانند در این صورت با مدیریت زمان خود روی پر اهمیت ترین مباحث، حداکثر نمره لازم را کسب نمایند.

بودجه بندی درس فیزیک برای هر دو رشته ریاضی و تجربی در سال های اخیر ثابت نبوده و تقریبا هر ساله تعداد تست های هر مبحث افزایش یا کاهش داشته است.

بودجه بندی فیزیک کنکور 1401

آگاهی از بودجه بندی به همراه ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری همواره به داوطلبانی که فرصت کافی برای تسلط و مطالعه تمام مباحث و دروس را ندارند، کمک می کند تا به نتیجه مورد نظر خود تا حد زیادی نزدیک شوند. به علاوه اطلاع سایر متقاضیان از پر اهمیت ترین مباحث آن ها را در کسب بهترین نتیجه یاری خواهد کرد.

سوالات درس فیزیک برای متقاضیان رشته ریاضی به عنوان دومین و در دفترچه سوالات تجربی چهارمین ماده امتحانی است که با توجه به متفاوت بودن تعداد سوالات برای هر گروه آزمایشی، جزئیات نحوه طراحی سوالات کنکور نیز با تفاوت هایی همراه است. در ادامه ضریب این درس با توجه به رشته و زیرگروه آزمون به همراه جزئیات مرتبط با سوالات این درس در هر رشته عنوان شده است.

ضرایب فیزیک در زیرگروه های رشته تجربی

  • زیر گروه یک: 2
  • زیرگروه دو: 2
  • زیرگروه سه: 2
  • زیرگروه چهار: 3
  • زیرگروه پنج: 2

ضرایب فیزیک در زیرگروه های رشته ریاضی

  • زیرگروه یک: 3
  • زیرگروه دو: 3
  • زیرگروه سه: 2
جزئیات سوالات درس فیزیک در کنکور سراسری 1401 رشته تجربی
تعداد سوالاتمدت زمان پاسخگوییشماره سوالات در دفترچه اختصاصیتعداد سوالات از هر پایه
30 سوال37 دقیقه (میانگین هر سوال 72 ثانیه)206 تا 235پایه دهم: 8 سوال (27 درصد سوالات)
پایه یازدهم: 9 سوال (30 درصد سوالات)
پایه دوازدهم: 13 سوال (43 درصد سوالات)
جزئیات سوالات درس فیزیک در کنکور سراسری 1401 رشته ریاضی
تعداد سوالاتمدت زمان پاسخگوییشماره سوالات در دفترچه اختصاصیتعداد سوالات از هر پایه
45 سوال55 دقیقه (میانگین هر سوال 72 ثانیه)156 تا 200پایه دهم: 10 سوال (27 درصد سوالات)
پایه یازدهم: 14 سوال (30 درصد سوالات)
پایه دوازدهم: 21 سوال (43 درصد سوالات)

در ادامه بودجه بندی مرتبط به تعداد سوالات هر مبحث در کنکور سال های 98، 99 و 1400 برای مقایسه و آگاهی جهت برنامه ریزی درسی مناسب داوطلبان کنکور سراسری 1401 جمع آوری شده است. از آن جایی که تعداد سوالات و ضرایب درس فیزیک در زیرگروه های رشته های تجربی و ریاضی متفاوت است، بودجه بندی مربوطه نیز یکسان نیست.

 بودجه بندی سوالات فیزیک رشته ریاضی کنکور سراسری 1401
پایهمبحثکنکور 98کنکور 99کنکور 1400
پایه دهمفیزیک و اندازه گیری010
کار، انرژی و توان223
ویژگی های مواد332
دما و گرما433
ترمودینامیک334
پایه یازدهمالکتریسیته ساکنساکن: 4

خازن: 1

ساکن: 3

خازن: 1

5
جریان الکتریکی454
مغناطیس222
القای مغناطیسی222
پایه دوازدهمحرکت بر خط راست454
دینامیک656
نوسان و موج454
برهم کنش های موج232
آشنایی با فیزیک اتمی222
آشنایی با فیزیک هسته ای2حذفی2
 بودجه بندی سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور سراسری 1401
 مبحثکنکور 98کنکور 991400
پایه دهمفیزیک و اندازه گیری111
کار، انرژی و توان211
ویژگی های فیزیکی مواد232
دما و گرما322
پایه یازدهمالکتریسیته ساکن334
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم344
مغناطیس و القای مغناطیسی322
پایه دوازدهمحرکت بر خط راست334
دینامیک323
نوسان و موج464
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای323

حذفیات درس فیزیک کنکور 1401

با کسب اطلاعات کافی در خصوص بودجه بندی کنکور و  نحوه طراحی سوالات کنکور اقدام بعدی برای داشتن بهترین برنامه ریزی و بالاترین بازدهی، آگاهی از حذفیات کنکور سراسری می باشد. لیست حذفیات که با هدف کاهش حجم دروس مطالعاتی متقاضیان انجام می گیرد، توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با فاصله چندین ماه تا تاریخ برگزاری کنکور سراسری منتشر می گردد و در سایت این سازمان قابل دریافت است. جهت دسترسی بهتر فهرست مباحث و بخش های حذف شده درس فیزیک در هر سه پایه آورده شده است.

فهرست حذفیات درس فیزیک کنکور 1401 رشته تجربی
نام کتابکد کتاب – سال چاپقسمت های حذفی
فیزیک 1

پایه دهم

 110214 – 98تاریخ علم ها

پانویس ها

خوب است بدانید ها

نتیجه فعالیت های تحقیقی

جدول ها

پیوست ها، واژه نامه ها

محدودیت درطراحی سوالات از مباحثی همچون بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، (مباحثی که جزو اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.)
اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند
داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.

فیزیک 2

پایه یازدهم

111244 – 99تاریخ علم ها

پانویس ها

خوب است بدانید ها

نتیجه فعالیت های تحقیقی

جدول ها

پیوست ها، واژه نامه ها

اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند
داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
محدودیت درطراحی سوالات از مباحثی همچون بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی (مباحثی که جزو اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.)
فصل 1بخش های 9 و 11 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها
فصل 2بخش 3 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن
فصل 3بخش های 6 و 10 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها

فیزیک 3

پایه دوازدهم

112244 – 1400تاریخ علم ها

پانویس ها

خوب است بدانید ها

نتیجه فعالیت های تحقیقی

جدول ها

پیوست ها، واژه نامه ها

اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند
داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
محدودیت درطراحی سوالات از مباحثی همچون بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است (مباحثی که جزو اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.)
فهرست حذفیات درس فیزیک کنکور 1401 رشته ریاضی
نام کتابکد کتاب – سال چاپقسمت های حذفی
فیزیک 1

پایه دهم

110209 – 98تاریخ علم ها

پانویس ها

خوب است بدانید ها

نتیجه فعالیت های تحقیقی

جدول ها

پیوست ها، واژه نامه ها

محدودیت درطراحی سوالات از مباحثی همچون ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـه ی ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، (مباحثی که جزو اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.)
اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند
داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.

فیزیک 2

پایه یازدهم

111209 – 99تاریخ علم ها

پانویس ها

خوب است بدانید ها

نتیجه فعالیت های تحقیقی

جدول ها

پیوست ها، واژه نامه ها

اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند
داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
محدودیت درطراحی سوالات از مباحثی همچون بررﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑـﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻮازی (مباحثی که جزو اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.)
فصل 1چگالی سطحی بار الکتریکی، از صفحه 29 تا 32 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها
فصل 2تغییر مقاومت ویژه با دما، از صفحه 52 تا ابتدای بخش 4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها
فصل 3بخش 6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن
فصل 4بخش 4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن

فیزیک 3

پایه دوازدهم

112209 – 1400تاریخ علم ها

پانویس ها

خوب است بدانید ها

نتیجه فعالیت های تحقیقی

جدول ها

پیوست ها، واژه نامه ها

اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند
داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
محدودیت درطراحی سوالات از مباحثی همچون ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ (مباحثی که جزو اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.)

متقاضیان کنکور سراسری 1401 می توانند با مطالعه بهترین منابع کنکور ریاضی و تجربی، کسب مهارت های تست زنی در کنار آگاهی از بودجه بندی سایر دروس رشته های ریاضی و تجربی به کسب بهترین نتیجه ممکن، نزدیک تر شوند. برنامه ریزی کنکور مناسب به همراه تلاش بالا برای تقویت نقاط قوت از جمله راه های موفقیت در آزمون سراسری خواهد بود.

 

سوالات متداول

1- اطلاع از بودجه بندی فیزیک کنکور ۱۴۰۱ چه فایده ای دارد؟

با توجه به بالا بودن ضریب این درس در کنکور، آگاهی از مباحث پر اهمیت به زمان بندی و برنامه ریزی مناسب داوطلبان کمک شایانی خواهد کرد.

2- بودجه بندی فیزیک کنکور ۱۴۰۱ چگونه است؟

بودجه بندی این درس برای رشته های ریاضی و تجربی متفاوت است و جزئیات آن در متن همین مقاله عنوان شده است.

3- درس فیزیک در کنکور ۱۴۰۱ چند سوال دارد؟

در کنکور ریاضی 45 سوال و در کنکور تجربی 30 سوال از دفترچه اختصاصی به این رشته اختصاص یافته است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کنکور پیج کنکور