خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی کرمان 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی کرمان 95 – 96

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمان 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی کرمان 95 – 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی کرمان 95 – 96
در رابطه با رشته ی دامپزشکی عموم مردم تصورات نادرستی نسبت به آن دارند و فعالیت های این رشته را بسیار محدود می پندارند در حالی که در تعریف این رشته بایستی بگوییم که به شناخت ، درمان ، پیشگیری بیماری های حیوان به غیر از انسان می پردازد همچنین به بیماری های مشترک بین انسان و حیوان می پردازد. در ادامه به منظور آشنایی شما مرکز ایران مشاوره  ،  کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96  استان کرمان را برایتان فراهم نموده اند.

 

 رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمان – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4378 رتبه کشوری : 14308
نام درسدرصد
ادبیات فارسی45%
عربی10%
معارف57%
زبان57%
زمین شناسی0%
ریاضیات31%
زیست شناسی59%
فیزیک30%
شیمی43%

نمونه کارنامه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمان  – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5196 رتبه کشوری : 17301
نام درسدرصد
ادبیات فارسی37%
عربی40%
معارف68%
زبان20%
زمین شناسی0%
ریاضیات40%
زیست شناسی50%
فیزیک3%
شیمی34%

رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمان  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2031 رتبه کشوری : 4195
نام درسدرصد
ادبیات فارسی80%
عربی61%
معارف73%
زبان68%
زمین شناسی30%
ریاضیات42%
زیست شناسی30%
فیزیک37%
شیمی43%

 رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3857 رتبه کشوری : 8060
نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی46%
معارف73%
زبان68%
زمین شناسی-1%
ریاضیات40%
زیست شناسی56%
فیزیک43%
شیمی37%

نمونه کارنامه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمان  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5327 رتبه کشوری : 11211
نام درسدرصد
ادبیات فارسی50%
عربی61%
معارف74%
زبان61%
زمین شناسی0%
ریاضیات51%
زیست شناسی47%
فیزیک40%
شیمی31%

رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمان  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2851 رتبه کشوری : 13807
نام درسدرصد
ادبیات فارسی45%
عربی57%
معارف49%
زبان37%
زمین شناسی4%
ریاضیات53%
زیست شناسی36%
فیزیک38%
شیمی42%

 رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمان – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3523 رتبه کشوری : 16635
نام درسدرصد
ادبیات فارسی56%
عربی40%
معارف64%
زبان16%
زمین شناسی4%
ریاضیات23%
زیست شناسی53%
فیزیک26%
شیمی39%

نمونه کارنامه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمان  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3581 رتبه کشوری : 16868
نام درسدرصد
ادبیات فارسی45%
عربی48%
معارف58%
زبان37%
زمین شناسی0%
ریاضیات46%
زیست شناسی40%
فیزیک42%
شیمی34%

رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمان  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7367 رتبه کشوری : 31030
نام درسدرصد
ادبیات فارسی42%
عربی32%
معارف54%
زبان34%
زمین شناسی6%
ریاضیات26%
زیست شناسی34%
فیزیک26%
شیمی23%

 رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری کرمان – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3838 رتبه کشوری : 17870
نام درسدرصد
ادبیات فارسی57%
عربی25%
معارف61%
زبان13%
زمین شناسی0%
ریاضیات56%
زیست شناسی30%
فیزیک32%
شیمی41%

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور