خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی روانشناسی عمومی ارشد سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 – 99

طبق روال هر سال پس ازاعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری، داوطلبان به این فکر می افتند که با توجه به رتبه، تراز و درصد های دروس خود، امکان پذیرش در چه رشته و در چه دانشگاهی برای آن ها وجود خواهد داشت. در این راستا مطالعه ی دقیق توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد و همچنین استفاده از مزایای مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد بسیار مفید خواهند بود.

اما در کنار آن، ما در این مقاله سعی بر این داشته ایم از میان لیست رشته های کارشناسی ارشد سراسری چندین نمونه از کارنامه هایی شامل تراز و رتبه و درصد دروس داوطلبان سال های گذشته در رشته روانشناسی عمومی را در اختیار متقاضیان قرار دهیم تا کمکی در جهت رفع ابهامات آن ها مبنی بر پذیرش قرار گیرد.

مشاهده کارنامه ها و رتبه های پذیرفته شدگان سال های گذشته کارشناسی ارشد سراسری، داوطلبان این مقطع را جهت یک انتخاب درست و به جا هدایت خواهد کرد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

نظر به این که نتیجه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بر اساس تراز و رتبه فرد متقاضی تعیین می شود، لذا بررسی کارنامه های داوطلبان سال های گذشته در چینش کد های رشته وی تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. داوطلب می بایست کد رشته های مورد نظر خود را از دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد استخراج کرده و به ترتیب اولویت های خود، در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به ثبت برساند. در میان این ترتیب بندی، مشاهده کارنامه های سال های پیشین مفید خواهد بود؛ بنابراین چند نمونه از کارنامه های پذیرفته شدگان رشته روانشناسی عمومی در ذیل آورده شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت:  زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 46تراز: 7760
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی)45
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی70
آمار و روش تحقیق41
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی39
روانشناسی رشد75
روانشناسی عمومی23
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 82تراز: 7385
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی)41
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی59
آمار و روش تحقیق57
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی52
روانشناسی رشد60
روانشناسی عمومی20
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 223تراز: 6675
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهدوره قبولی:  روزانه
نام درسدرصد
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی)30
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی51
آمار و روش تحقیق25
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی61
روانشناسی رشد56
روانشناسی عمومی0
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 277تراز: 3280
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرماندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی)0
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی20
آمار و روش تحقیق5
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی25
روانشناسی رشد8
روانشناسی عمومی12
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 312تراز:4285
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی)0
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی4-
آمار و روش تحقیق23
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی30
روانشناسی رشد40
روانشناسی عمومی20
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 377تراز: 6221
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان – رشتدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی)65
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی10
آمار و روش تحقیق28
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی30
روانشناسی رشد32
روانشناسی عمومی35
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 568تراز: 5880
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهددوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی)45
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی55
آمار و روش تحقیق25
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی34
روانشناسی رشد62
روانشناسی عمومی0
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 800تراز: 5570
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی)33
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی40
آمار و روش تحقیق37
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی32
روانشناسی رشد38
روانشناسی عمومی64
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 1000تراز: 5335
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرجدوره قبولی: پیام نور
نام درسدرصد
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی)15
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی0
آمار و روش تحقیق7
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی45
روانشناسی رشد33
روانشناسی عمومی30
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 1150تراز: 5185
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر اصفهاندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی)2-
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی33
آمار و روش تحقیق10
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی35
روانشناسی رشد51
روانشناسی عمومی35
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان6

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد