تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی مهندسی سیستم های انرژی ارشد سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

هر ساله پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور زمانی را برای انتخاب رشته تعیین می کند تا داوطلبان بتوانند نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود اقدام نمایند. از آن جایی که انتخاب رشته فرآیندی حساس و نیاز به دارا بودن دانش و اطلاعاتی در این زمینه است، معمولا به شرکت کنندگان توصیه می شود که از مشاوره انتخاب رشته ارشد استفاده کنند. داوطلبان برای این که یک الگو در انتخاب رشته ارشد داشته باشند، از روش های مختلفی مثل بررسی نمونه کارنامه های متقاضیان پذیرفته شده در سال های پیشین بهره می برند. به طوری که با مقایسه جزئیات این کارنامه ها مثل رتبه و تراز، می توانند شانس قبولی خود را در رشته محلی خاص تخمین بزنند.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان سال های گذشته، این امکان را به شما می دهد تا انتخاب رشته کارآمد و اصولی را در پیش داشته باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بررسی مندرجات کارنامه های داوطلبان سال گذشته در رشته مشابه، کمک شایانی به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهد کرد. لذا این امر باعث می شود تا داوطلب پس از استخراج کدهای مربوط به هر رشته از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد در اولویت بندی و سازماندهی آن ها نهایت دقت را به کار گیرد. در این مقاله، از میان لیست رشته های ارشد سراسری چند نمونه کارنامه مهندسی سیستم های انرژی گنجانده شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تکنولوژی انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: آمل دوره قبولی: روزانه تراز: 5614
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 58
سیستم های کنترل خطی 29
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 25
الکترومغناطیس 7
ریاضیات 32
مدارهای الکتریکی 1 و 2 38
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تکنولوژی انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: روزانه تراز: 5316
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 45
سیستم های کنترل خطی 16
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 19
الکترومغناطیس 11
ریاضیات 29
مدارهای الکتریکی 1 و 2 28
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تکنولوژی انرژی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 205
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشان شهر داوطلب: خمین دوره قبولی: روزانه تراز: 3957
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 36
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 18
مدارهای الکتریکی 1 و 2 41
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تکنولوژی انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشان شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 4360
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 51
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 1-
الکترومغناطیس 13
ریاضیات 25
مدارهای الکتریکی 1 و 2 42
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تکنولوژی انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 265
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشان شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: شبانه تراز: 3260
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 29
سیستم های کنترل خطی 2-
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 14
الکترومغناطیس 26
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 35
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: انرژی و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه:  25 درصد رتبه: 31
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: خلخال دوره قبولی: روزانه تراز: 3650
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 37
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 25
مدارهای الکتریکی 1 و 2 31
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: انرژی و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: نوشهر دوره قبولی: روزانه تراز: 5211
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 52
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 26
الکترومغناطیس 14
ریاضیات 23
مدارهای الکتریکی 1 و 2 35
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: انرژی و محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 153
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4860
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 44
سیستم های کنترل خطی 10
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 32
ریاضیات 11
مدارهای الکتریکی 1 و 2 28
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 63
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5721
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 41
سیستم های کنترل خطی 12
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 53
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 38
مدارهای الکتریکی 1 و 2 26
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: بجنورد دوره قبولی: شبانه تراز: 5106
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 51
سیستم های کنترل خطی 16
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 11
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 23
مدارهای الکتریکی 1 و 2 16
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 159
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: شبانه تراز: 4630
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 49
سیستم های کنترل خطی 16
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 1-
الکترومغناطیس 11
ریاضیات 28
مدارهای الکتریکی 1 و 2 51
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 224
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4217
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 25
سیستم های کنترل خطی 1-
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 12
الکترومغناطیس 11
ریاضیات 1-
مدارهای الکتریکی 1 و 2 47
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های انرژی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 274
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل شهر داوطلب: آمل دوره قبولی: روزانه تراز: 3211
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 36
سیستم های کنترل خطی 12
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 2-
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 15
مدارهای الکتریکی 1 و 2 31
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 16

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان پذیرفته شده کنکور ارشد سال پیش چه فایده ای دارد؟

کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته راهنمای خوبی برای تخمین رتبه و محل قبولی است.

2- تاثیر نوع سهمیه در کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری چیست؟

سهمیه داوطلبان تنها در رتبه قبولی آن ها موثر خواهد بود.

3- کارنامه قبولی ارشد دانشگاه سراسری چه اطلاعاتی را شامل می شود؟

در این کارنامه اطلاعاتی نظیر تراز، رتبه، درصد دروس و... درج شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد