خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی معماری کشتی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

بعد از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1400 داوطلبان منتظر اعلام نتایج کنکور ارشد 1400 و کارنامه خود هستند که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود. این کارنامه حاوی اطلاعاتی همچون رتبه، تراز، درصد های دروس و… می باشد که متقاضیان پس از مشاهده آن می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد، بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال های گذشته، در زمان مشخص انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به صورت آگاهانه و اصولی انجام دهند.

تجربه ثابت کرده است که مقایسه کارنامه خود با کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در کنکور ارشد سال قبل باعث می شود به تخمین خوبی از رتبه و قبولی خود در دانشگاه مورد نظر دست پیدا کنید. از همین رو، در ادامه همین مقاله چند نمونه از کارنامه ها و رتبه قبولی های رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 را را ارائه نموده ایم.

مزیت بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته این است که می توانید با شناخت بیشتری نسبت به رتبه و تراز خود، فرآیند انتخاب رشته را به انجام برسانید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: سازه کشتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 23
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 6819
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی52
ریاضیات39
مکانیک سیالات47
مکانیک جامدات23
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)19
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)28
ساختمان کشتی17
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: سازه کشتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 15
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 6903
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی40
ریاضیات33
مکانیک سیالات38
مکانیک جامدات53
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)42
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)46
ساختمان کشتی58
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: سازه کشتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 57
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه نوشیروانی بابلشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: نوبت دومتراز: 6538
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی45
ریاضیات36
مکانیک سیالات42
مکانیک جامدات19
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)23
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)31
ساختمان کشتی16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: سازه کشتیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 111
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیرشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3915
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی21
ریاضیات16
مکانیک سیالات3
مکانیک جامدات0
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)9
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)5
ساختمان کشتی7
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: سازه کشتیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 129
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خلیج فارس – بوشهرشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 3012
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی16
ریاضیات10
مکانیک سیالات13
مکانیک جامدات5
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)3
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)0
ساختمان کشتی6
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدرومکانیک کشتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خلیج فارس – بوشهرشهر داوطلب: قشمدوره قبولی: روزانهتراز: 6243
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی32
ریاضیات27
مکانیک سیالات29
مکانیک جامدات13
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)15
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)3
ساختمان کشتی7
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدرومکانیک کشتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه دریانوردی و علوم  دریایی چابهارشهر داوطلب: بندرعباسدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5912
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی29
ریاضیات31
مکانیک سیالات26
مکانیک جامدات15
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)17
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)23
ساختمان کشتی11
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدرومکانیک کشتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 145
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 5728
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی21
ریاضیات15
مکانیک سیالات13
مکانیک جامدات8
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)3
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)19
ساختمان کشتی28
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدرومکانیک کشتیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 68
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خلیج فارس – بوشهرشهر داوطلب: خرم آباددوره قبولی: روزانهتراز: 4015
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی21
ریاضیات17
مکانیک سیالات23
مکانیک جامدات5
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)11
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)9
ساختمان کشتی0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدرومکانیک کشتیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 94
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3821
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی18
ریاضیات23
مکانیک سیالات10
مکانیک جامدات2
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)0
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)9
ساختمان کشتی4
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ساخت در صنایع دریاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (محل تحصیل بندرعباس)شهر داوطلب: بندرعباسدوره قبولی: روزانهتراز: 5943
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی42
ریاضیات37
مکانیک سیالات50
مکانیک جامدات27
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)14
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)18
ساختمان کشتی29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری کشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ساخت در صنایع دریاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (محل تحصیل بندرعباس)شهر داوطلب: بوشهردوره قبولی: نوبت دومتراز: 5412
عنوان درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی31
ریاضیات27
مکانیک سیالات33
مکانیک جامدات14
آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)10
آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)8
ساختمان کشتی0

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد