خانه معرفی رشته ها رشته بهداشت عمومی

رشته بهداشت عمومی

معرفی رشته بهداشت عمومی
رشته بهداشت عمومی

رشته بهداشت عمومی شاخه اساسی از علوم بهداشتی است که هرساله زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور ارائه می شود. این رشته جزو دروس زیرگروه دوم زیرگروه های رشته تجربی است و در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور پذیرش می شود.

امکان ادامه تحصیل در رشته بهداشت عمومی تا مقطع دکتری وجود دارد.

رشته بهداشت عمومی

دانشجویان و دانش آموختگان رشته بهداشت عمومی، وظیفه حفاظت سلامت و بهداشت را در کل جامعه بر عهده دارند. به عبارتی رشته بهداشت عمومی بیانگر مجموعه‌ اقداماتی است که برای ارتقا وضعیت سلامت جامعه انجام می گیرد و کسانی که در این رشته به تحصیل می پردازند، سلامت افراد جامعه را تضمین می نمایند. این افراد متعهد می شوند از بروز هر گونه اتفاقی که منجر به تهدید سلامت آن ها یا خدشه وارد کردن به بهداشت جمعی می شود، پیشگیری به عمل آورند.

برخلاف متخصصان بالینی مانند پزشکان و پرستاران، که در درجه اول تمرکز آن‌ها بر روی درمان افراد پس از بیمار شدن یا آسیب دیدگی است، متخصصان بهداشت عمومی با اجرای برنامه‌های آموزشی، اجرای خدمات و انجام تحقیقات و پژوهش های مرتبط از بروز مشکلات مکرر جلوگیری می کنند. همچنین تلاش خود را به کار می گیرند تا حتی الامکان برابری های دسترسی به امکانات بهداشتی را میسر کنند و باعث ارتقاء حقوق، کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی شوند.

اهمیت این رشته آنجا مشخص می‌شود که فقدان آن، باعث بروز انواع بیماری‌ها، مسائل پزشکی و مشکلات عمومی در جامعه می‌گردد، تا جایی که امروزه رشته بهداشت عمومی را می توان پایه اصلی رشته هایی از قبیل موارد زیر دانست:

دروس دانشگاهی رشته بهداشت عمومی

دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو می پذیرد. بدهی است که دانشجویان با توجه به مقطع پذیرفته شده تعداد واحد و دروس متفاوتی را می گذرانند که در ادامه این مطلب به بررسی آن ها می پردازیم.

دروس مقطع کاردانی

رشته بهداشت عمومی در مقطع کاردانی سال ۱۴۰۲ با دو گرایش بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها، ارائه می شود.

تعداد واحد های ارائه شده در این مقطع در مجموع 71 واحد است اما جزئیات واحدهای در نظر گرفته شده برای این مقطع، در دو گرایش متفاوت خواهد بود که در جدول زیر به آن اشاره می کنیم:

دروس ارائه شده در مقطع کاردانی رشته بهداشت عمومی 1402

نوع درس

مجموع واحد

عناوین دروس

دروس عمومی15 واحدفارسی عمومی – زبان خارجه – تربیت بدنی(1) – اخلاق کاربردی (آیین زندگی) – اندیشه اسلامی(1) – وصایای امام – آشنایی با قرآن – تنظیم خانواده و جمعیت
دروس پایه10 واحدفیزیک عمومی – شیمی عمومی – تشریح و فیزیولوژی – اصول و مبانی جامعه شناسی – روانشناسی و بهداشت روان – آمار حیاتی مقدماتی
دروس اصلیبهداشت خانواده: 14 واحد

مبارزه با بیماری ها: 16 واحد

کلیات پزشکی و بهداشت – کمک های اولیه – اصول تغذیه – فارماکولوژی – مصون سازی – اصول و کلیات خدمات بهداشتی – میکروبیولوژی
دروس اختصاصیبهداشت خانواده: 20 واحد

مبارزه با بیماری ها: 18 واحد

اصول و کلیات اپیدمیولوژی – اصول بهداشت محیط – آموزش بهداشت و ارتباطات – برنامه ملی مبارزه با بیماری ها – اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری – مدیریت و نظارت مراکز بهداشتی – تکنولوژی آموزشی – اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران – حشره شناسی پزشکی – بهداشت مواد غذایی – بهداشت حرفه ای
کارآموزی در عرصه12 واحد

عناوین درسی مختلف در مقطع کاردانی به شیوه نظری و عملی، ارائه می شوند و ممکن است در دو گرایش مختلف با تعداد واحد های متفاوتی ارائه شوند. دانشجویان پذیرفته شده در این مقطع جهت دریافت مدرک کارشناسی، می بایست به مطالعه منابع کنکور کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی 1402 اقدام کرده و در آزمون کاردانی به کارشناسی که هر ساله زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور برگزار می شود، شرکت نمایند.

دروس مقطع کارشناسی

رشته عمومی در مقطع کارشناسی پیوسته ۱۴۰۲ بدون گرایش ارائه می شود. دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی پیوسته ملزم به گذراندن 132 واحد درسی هستند که این تعداد، به شرح 24 واحد دروس عمومی، 32 واحد دروس پایه و اصلی، 60 واحد دروس اختصاصی اجباری و 16 واحد کارآموزی در عرصه خواهد بود که لیست کلیه دروس ارائه شده به شرح زیر خواهد بود:

دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی پیوسته رشته بهداشت عمومی ۱۴۰۲

نوع درس

عناوین دروس

دروس عمومی

(24 واحد)

مبانی نظری اسلام – اخلاق کاربردی (آیین زندگی) – انقلاب اسلامی – تاریخ و تمدن اسلامی – آشنایی با منابع اسلامی – فارسی عمومی – زبان خارجه – تربیت بدنی (1 و 2) – اندیشه اسلامی (1 و 2)
دروس اصلی و پایه

(32 واحد)

بیوفیزیک – بیوشیمی – تشریح و فیزیولوژی – اصول و مبانی جامعه شناسی – آمار حیاتی (1 و 2) – اصول و کلیات اپیدمیولوژی – اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل – توانبخشی و رفاه اجتماعی – کلیات پزشکی و بهداشت – اصول تغذیه – فارماکولوژی – مصون سازی فعال و انفعالی – اصول و کلیات خدمات بهداشتی – میکروب شناسی 1 (قارچ شناسی و انگل شناسی) – میکروب شناسی 2 (باکتری شناسی و ویروس شناسی)
دروس اختصاصی 

(60 واحد)

روانشناسی و بهداشت روان – بهداشت دهان و دندان – اقتصاد بهداشت – بهداشت دانش آموزان و مدارس – کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی – نظام های سلامتی در ایران و جهان – بهداشت سالمندان – مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی – تکنولوژی آموزشی – اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران – حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین سموم آفت کش ها و کاربرد آن ها – برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر – بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن – برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر و اپیدمیولوژی آن ها – بهداشت محیط 1 (آب) – بهداشت محیط 2 (فاضلاب و زباله) – بهداشت محیط 3 (مواد غذایی، مسکن، هوا و پرتوها) – بهداشت حرفه ای – اصول مدیریت در خدمات بهداشتی – بهداشت روانی و اعتیاد – تغذیه کاربردی – بهداشت مادران و کودکان – بهداشت باروری – اصول برنامه ریزی بهداشتی – آموزش بهداشت و ارتباطات – بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی – پاتولوژی جغرافیایی ایران (معرفی بیماری های شایع) – روش تحقیق در علوم بهداشتی – زبان تخصصی – بهداشت مواد غذایی – اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری
کارآموزی در عرصه

(12 واحد)

شایان توجه است با توجه به تعریف طرح نیروی انسانی برای بسیاری از رشته های وزارت بهداشت، رشته بهداشت عمومی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود، لذا دانشجویان این رشته، مستلزم گذراندن واحد های کار آموزی در نیمسال تحصیل خود می باشند.

رشته بهداشت عمومی یکی از رشته هایی است که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به رشته ها و گرایش های زیادی راه پیدا می کند که به ترتیب در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ذکر می شود. از این رو گزارش دروس ارائه شده در هریک از این رشته ها، در این مقاله نمی گنجد.

مهارت ها و توانایی های لازم در رشته بهداشت عمومی

دانشجویان رشته بهداشت عمومی می بایست از لحاظ آموزشی، در دروس پایه مثل ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی توانمند بوده و برای داشتن موقعیت خوب در ایران رشته باید هم در علوم ریاضی و هم در علوم تجربی، پایه قوی داشته باشند. اما مهارت های لازم برای تحصیل در این رشته، تنها به توانایی های آموزشی ختم نمی شود. در این راستا، احراز مواردی چون:

 • مهارت های ارتباطی مناسب
 • آشنایی کامل با دانش، قوانین و مباحث بهداشتی
 • مسئولیت پذیری
 • دقت و توجه به جزئیات
 • توان تصمیم گیری درست و به موقع
 • توانایی خوب در حل مساله و مشکلات
 • توان و استقامت بدنی مناسب
 • توان آموزش موارد بهداشتی به افراد
 • روحیه قوی در هنگام برخورد با مشکلات
 • حس کمک به همنوع و انسان دوستی فراوان

برای فعالیت در رده های شغلی مرتبط با رشته بهداشت عمومی، لازم اند و علاقه مندان به این رشته باید در خود تقویت کنند. به علاوه، داشتن مهارت های زیر برای فعالیت در این رشته از اهمیت به سزایی برخوردار است.

 • آموزش دستور العمل‌ ها
 • مهارت انجام کار گروهی
 • مهارت تحلیل اطلاعات
 • به‌ کارگیری ابزارهای آمار
 • اطلاعات و نرم ‌افزارها
 • مهارت کنترل و ارائه راه‌ حل‌ های مناسب
 • مهارت تحقیق و پژوهش

بازار کار رشته بهداشت عمومی 

رشته بهداشت عمومی از لحاظ آینده شغلی در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد. دانش آموختگان این رشته نقش های مختلفی از جمله نقش آموزشی، نقش پژوهشی، نقش مراقبتی و نقش اجرایی خواهند داشت که به تفصیل شامل وظایف زیر می باشند:

نقش آموزشی: حیطه کاری این دسته از فارغ التحصیلان، در زمینه مشاوره های قبل از ازدواج، آموزش مادران، آموزش کاردان ها و بهورزهای مراکز بهداشت خواهد بود.

نقش پژوهشی: آموزش پرسشگران سلامت، همکاری در انجام مصاحبه های پژوهشی و تدوین اطلاعات، ارایه طرح های پژوهشی در زمینه HS ازجمله فعالیت هایی است که کارشناسان بخش پژوهشی بر عهده دارند.

نقش مراقبتی: افراد در این نقش، مراقبت قبل و بعد از زایمان مادران و مراقبت از سلامت کودکان را بر عهده دارند.

نقش اجرایی: نظارت بر تکمیل پرونده های خانوارهای تحت پوشش، ارایه خدمات تنظیم خانواده به خانوار های تحت پوشش و حضور در برنامه های بهداشت مدارس از جمله فعالیت هایی است که کارشناسان بخش اجرایی بر عهده دارند.

درحال حاضر فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته بهداشت عمومی در نظام سلامت کشور، در مشاغل زیر امکان فعالیت دارند

 • معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی
 • مرکز بهداشت شهرستان ها
 • مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
 • کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
 • آموزش سلامت‌
 • آموزش بهروزی
 • کارشناس سلامت مدارس
 • گسترش شبکه و سلامت خانواده
 • کارشناس بهداشتی

همچنین می توانند در مراکز ترک اعتیاد، خانه سالمندان و درمانگاه ها و ارائه خدمات به بانوان باردار و نوزادان به فعالیت بپردازند.

دانش آموختگان این رشته، در آموزش و پرورش به عنوان مربی بهداشت مدارس و در بیمارستان ها، کارخانجات و سایر بخش های خصوصی مانند هتل ها، به عنوان مراقب سلامت امکان احراز شغل دارند.

میزان درآمد رشته بهداشت عمومی

میزان درآمد در این رشته، مانند بسیاری از رشته های علوم پزشکی به فاکتور های زیادی بستگی دارد. به عنوان مثال عواملی چون شهر، مهارت فردی، سابقه کاری و… در این مسئله تاثیر گذار خواهند بود.

همچنین بدون شک مسائل اقتصادی نیز در بازارکار و درآمد رشته دخیل خواهد بود. با توجه به این شرایط و درکنار تمام این پارامترها، میانگین حقوق دانش آموختگان رشته بهداشت عمومی در سال ۱۴۰۲ مبلغی معادل، 5 میلیون و 800 هزار تومان می باشد.

دانشگاه های علوم پزشکی پذیرنده رشته بهداشت عمومی

رشته بهداشت عمومی از رشته های گروه آزمایشی تجربی 1402 می باشد. لذا تعداد زیادی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، این رشته را در یاد شده ارائه داده و اقدام به جذب دانشجو می کنند که عبارتند از:

 • دانشگاه علوم پزشکی آبادان
 • دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • دانشکده علوم پزشکی اسد آباد (همدان)
 • دانشکده علوم پزشکی اسفراین
 • دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانشگاه علوم پزشکی البرز
 • دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
 • دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 • دانشگاه علوم پزشکی بم
 • دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
 • دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • دانشکده علوم پزشکی بهبهان
 • دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • دانشکده علوم پزشکی تربت جام
 • دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 • دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 • دانشکده علوم پزشکی خلخال
 • دانشکده علوم پزشکی خمین
 • دانشکده علوم پزشکی خوی
 • دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • دانشگاه علوم پزشکی زابل
 • دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 • دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • دانشکده علوم پزشکی ساوه
 • دانشکده علوم پزشکی سراب
 • دانشکده علوم پزشکی سیرجان
 • دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 • دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دانشکده علوم پزشکی شوشتر
 • دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • دانشگاه علوم پزشکی قم
 • دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت
 • دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان
 • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 • دانشکده علوم پزشکی لارستان
 • دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
 • دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
 • دانشکده علوم پزشکی مراغه
 • دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دانشکده علوم پزشکی نیشابور
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 • دانشگاه علوم پزشکی یزد

لازم به ذکر است شرایط عموم این دانشگاه ها، در سال های مختلف متفاوت است. بنابراین احتمال ارائه نشدن این رشته، تغییر ظرفیت یا تغییر محل تحصیل در هر دوره وجود دارد. خاطر نشان می شود اطلاعات موجود در این زمینه، از دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی ۱۴۰۲ همان سال در دسترس متقاضیان قرار می گیرد و داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات موردنیاز در این زمینه، با مشاوره تلفنی ایران مشاوره تماس حاصل نمایند.

ادامه تحصیل در رشته بهداشت عمومی

فارغ التحصیلان رشته بهداشت عمومی می توانند جهت بهبود شرایط شغلی و افزایش مهارت های خود، در مقطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، تحصیلات خود را ادامه بدهند؛ لذا در ادامه مطلب به بررسی شرایط ادامه تحصیل در این رشته می پردازیم.

مقطع کارشناسی (ناپیوسته)

داوطلبانی که دارای مدرک کاردانی در رشته بهداشت عمومی هستند، برای اخذ مدرک کارشناسی ملزمند نسبت به ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 1402 اقدام نمایند. پس از شرکت در آزمون و کسب حدنصاب علمی، می توانند انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی را انجام دهند. لازم به ذکر است داوطلبان پس از پذیرفته شدن در رشته مورد نظر، در مقطع کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل خواهند داد.

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

آن دسته از افرادی که دانش آموخته کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته بهداشت عمومی هستند، می توانند در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شرکت کنند. داوطلبان موظفند، رشته هایی که با مدرک کارشناسی بهداشت عمومی مجاز به تحصیل در آن ها هستند را از میان لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲، استخراج کرده و ضمن مطالعه منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آمادگی های لازم را برای شرکت در آزمون رشته موردنظر خود را پیدا کنند.

همان طور که ذکر شد، رشته بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی ارشد به رشته های زیادی دست پیدا می کند که در جدول پیوست به معرفی آن ها پرداخته می شود.

رشته های مقطع کارشناسی ارشد برای کارشناسی بهداشت عمومی 1402

آموزش بهداشتآمار زیستیاپیدمیولوژیارزیابی فناوری سلامت
اقتصاد بهداشترفاه اجتماعیبهداشت و ایمنی مواد غذاییزیست فناوری پزشکی
سم شناسیسلامت سالمندیفیزیولوژیکتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
فناوری اطلاعات سلامتمدیریت خدمات بهداشتی درمانیمهندسی بهداشت محیطمدیریت توانبخشی
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)مهندسی پزشکی (زیست مواد)نانوتکنولوژی پزشکیعلوم تغذیه
علوم بهداشتی در تغذیهبرنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینآموزش پزشکی
اکولوژی انسانیتاریخ علوم پزشکی علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه

مقطع دکتری تخصصی

متقاضیان مقطع دکتری تخصصی، با توجه به عنوان مدرک کارشناسی ارشد خود، می توانند نسبت به ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۲ در رشته مورد نظر اقدام نمایند. داوطلبان دکتری پس از شرکت در آزمون، در صورت کسب حدنصاب علمی در آزمون کتبی به مصاحبه دکتری وزارت بهداشت دعوت خواهند شد. در ادامه در صورت توفیق امتیاز لازم در مصاحبه، در دانشگاه پذیرفته شده و قادر به ادامه تحصیلات خود در مقطع دکتری خواهند بود.

ناگفته نماند هر ساله تعداد کثیری از افراد، علاقه مند به تحصیل در رشته پزشکی هستند که به هر دلیلی موفق به تحصیل در این در این رشته نمی شوند. برای  این دسته از افراد راهی در نظر گرفته شده تا پس از دریافت مدرک کارشناسی خود در آزمون لیسانس به پزشکی 1402 که توسط معاونت آموزشی دانشگاه تهران برگزار می شود، شرکت نمایند.

بر این اساس فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی واجد شرایط ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۱۴۰۲ قادر به شرکت در این آزمون خواهند بود که در صورت نائل شدن به حدنصاب علمی، امکان تغییر رشته و ادامه تحصیل در رشته پزشکی برای آن ها ممکن خواهد شد.

 

سوالات متداول

1- آیا طرح نیروی انسانی تعریف شده برای رشته بهداشت عمومی در سال ۱۴۰۲، اجباری است؟

خیر، طرح نیروی انسانی این رشته به صورت اختیاری گذرانده می شود.

2- بازارکار و فرصت های شغلی برای رشته بهداشت عمومی در چه وضعیتی قرار دارد؟

رشته بهداشت عمومی از لحاظ آینده شغلی در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد. دانش آموختگان این رشته می توانند درمراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، مراکز ترک اعتیاد، مدارس، بیمارستان ها و... مشغول به کار شوند.

3- آیا امکان تغییر رشته از رشته بهداشت عمومی به پزشکی در سال ۱۴۰۲ وجود دارد؟

بله، فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می توانند با شرکت در آزمون لیسانس به پزشکی، نسبت به ادامه تحصیل در رشته پزشکی اقدام نمایند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۳۶ نظر
 1. مبینا

  سلام ببخشید برای بهداشت عمومی، میشه طرح گذروند؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   بله، امکان گذراندن طرح اختیاری برای رشته بهداشت عمومی نیز وجود دارد.

 2. نعیمه

  سلام ببخشید کارشناس بهداشت عمومی میتونه به عنوان مسول فنی کارخونه استخدام بشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   این موضوع وابسته به کارخانه مد نظرتان دارد اما بطور کلی محدودیتی نیز برای انتخاب به عنوان مسئول فنی کارخانجات ذکر نشده است.

 3. آیدا

  سلام. اگر بهداشت عمومی رو ادامه تحصیل بدم و گرایش علوم تغذیه رو انتخاب کنم میتونم مطب بزنم؟؟؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید

  • ایران مشاوره

   با سلام،
   درصورتی که فقط مدرک کارشناسی ارشد شما علوم تغذیه باشد و کارشناسی رشته ی دیگری باشد، نظام پزشکی به شما تعلق نخواهد گرفت.

 4. Negar

  سلام میخواستم بدونم ایا با رشته مدیریت خانواده میشه بهداشت سلامت در دانشگاه انتخاب کنم

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   چنانچه شما دیپلمتان را بعد از سال ۹۸ گرفته اید می توانید در هر گروهی که مد نظرتان است انتخاب رشته نمایید.

 5. دلارا

  سلام خسته نباشید من امسال یازدهم مدیریت خانواده از شاخه های کاردانش هستم میخواستم بدونم میتونم با این رشته واسه دانشگاه بهداشت بخونم بعد باید کنکور بدم یا لازم نیست ؟بعد دانشگاه دولتی میتونم این رشته رو بخوانم؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، رشته ی بهداشت عمومی در کل از طریق کنکور تجربی پذیرش دارد. در چند سال اخیر، مطابق با دفترچه های سوابق تحصیلی برخی از دانشگاه های سراسری در استان های محروم نیز گرایش های مختلف این رشته را بر اساس معدل کتبی پذیرش می کنند.

 6. محمدرضا

  ببخشید این رشته مخصوص زنان هست یعنی مردان توی این شغل می توانند کار کنن

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، رشته ی بهداشت عمومی، بین داوطلبان خانم و آقا مشترک می باشد.

 7. nsh

  سلام خسته نباشید ببخشید من تربیت بدنی قبول شدم و ثبت نام هم کردم ولی طبق کارنامه سبز بهداشت عمومی هم قبول می شدم به نظرتون برم بهداشت عمومی بخونم یا همین تربیت بدنی خوبه؟ واینکه بخام تغییر رشته بدم کار سختیه یا نه؟ علاقمم به هر دو زیاد نیس. ممنون میشم زودتر جواب بدین خیلی مرددم..

 8. زهرا

  باسلام.من بهداشت عمومی دانشکده علو پزشکی مراغه قبول شدم.ب نظرتون بازارکار این رشته تو۴سال آینده چطور میشه؟خوب میشه یا بد؟

 9. B

  سلام ایا میشه از طریق کارشناسی ارشداین رشته تخصص تغذیه گرفت و به عندان متخصص تغذیه مشغول به کارشد؟

 10. B

  سلام.ایا میشه برای دوره ی کارشناسی ارشد این رشته شاخه ای رو امتنان کرد که بعد ازاون بشه به عنوان یک.متحصص تغذیه کار کرد؟

 11. محمد

  سلام من میخوام انتخاب رشتع کنم آیا رشته های بهداشت عمومی،محیط د حرفه ای آینده شغلی مناسب دارا یا نه ؟

  • نازگل حیدری

   سلام رشته کاردانیم تربیت کودک خوندم برا کارشناسی میشه این رشته رو انتخاب کنم

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، رشته ی بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی ناپیوسته با آزمون می باشد و شما با داشتن مدرک کاردانی تربیت کودک نمی توانید این رشته را انتخاب کنید.

 12. فاطمه

  سلام وقت بخیر می خواستم بپرسم سه رشته بهداشت ( حرفه ای و عمومی و محیط ) برای دختر کدوم بهتره ؟ و اینکه بهداشت بهتره یا میکروبیولوژی خواهش می کنم جوابمو بدید

 13. آوا

  سلام،ببخشید میخواستم بدونم رشته بهداشت بازار کار خوبی داره یا خیر؟

 14. S

  سلام من سال۹۴کنکوردادم وروزانه قبول شدم اما نرفتم برای ثبت نام دانشگاه امسال دوباره کنکوردادم میتونم رشته های روزانه رو انتخاب کنم؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام
   بله , شما برای انتخاب رشته ی دوره ی روزانه , مجاز می باشید.

 15. Samira

  سلام میخواستم بدونم بهداشت محیط بهتره یا عمومی ازلحاظ درامدوبازار کار درشهرهای کوچیک؟؟؟

 16. مهلا

  سلام میخواستم بدونم که برای ارشدبهداشت عمومی آموزش بهداشت بهتره یابهداشت بالینی از لحاظ بازارکار

 17. Hm

  سلام خسته نباشید یه سوالی داشتم رشته مامایی بهتره یا صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی

  • ایران مشاوره

   با سلام
   با توجه به شرایط هر دو رشته در این چند ساله معمولا بازار کار رشته ی مامایی بهتر از رشته ی صنایع غذایی میباشد .

 18. Rr

  سلام من ورودی صنایع غذاییم و طبق کارنامه سبز امکان قبولی در رشته بهداشت عمومی رو داشتم سوالم اینکه محیط کاری و آینده شغلی کدوم رشته بهتره و آیا تغییر رشته بدم یا نه

  • ایران مشاوره

   با سلام
   به طور کلی مدرک وزارت بهداشت بازار کار بهتری نسبت به مدرک وزارت علوم دارد. کارشناسان صنایع غذایی در بخش‎هایی مانند آزمایشگاه‎ها یا خط تولید کارخانه‎های مواد غذایی، موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها و … مشغول به کار شوند. آزمایشگاه‎های مواد غذایی، واحد‎های تحقیقاتی، قسمت‎های کنترل کیفیت و یا بخش تولید کارخانه‎ها محل کار کارشناسان صنایع غذایی می‎باشد. متخصصین صنایع غذایی پست‎هایی از جمله مدیر تولید، مسئول فنی، مسئول آزمایشگاه، مسئول بخش تحقیق و توسعه، مشاور و … را در هر کارخانه تولید مواد غذایی بر عهده بگیرند. افراد با سرمایه و تجربه کافی می توانند کارخانه‎های مواد غذایی تاسیس و راه‎اندازی کنند.
   کارشناسان رشته بهداشت عمومی به عنوان مربی خدمات بهداشتی ،مربی بهداشت مدارس،کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‎ها و کارشناس بهداشت خانواده اکان اشتغال به کار دارند و همینطور کارشناسان رشته بهداشت عمومی امکان اشتغال در مراکز ترک اعتیاد،خانه سالمندان و درمانگاه ها و ارائه خدمات به بانوان باردار و نوزادان دارند.
   با توجه به توضیحات مطرح شده شما با توجه به علاقه شخصی خود یکی از این دو رشته را می‎توانید، انتخاب کنید.

 19. Mrs

  سلام ببخشید میخواستم بدونم کسی که کارشناسی بهداشت عمومی داره حدودا چه قدر حقوق میگیره در صورت اسخدام دولتی یا خصوصی؟ خواهشمیکنم جواب بدید به حقوقش احتیاج دارم؟؟

 20. محمد

  سلام
  میخواستم بدونم بین بهداشت محیط با بهداشت عمومی کدومش بهتره(از لحاظ آینده شغلی و درآمد)
  و اینکه اگه کسی کارشناسی عمومی بخونه میتونه برای ارشد بهداشت محیط رو انتخاب کنه

 21. Z

  سلام ببخشید میشه بگید کسی که بهداشت عمومی خونده حدودا چه مقدار حقوق دریافت میکنه تو دوران طرح یا در صورت استخدام رسمی؟؟؟

 22. HF

  باسلام.میخواستم بدون ازلحاظ بازار کارو محیط کار برای یک خانم بهداشت حرفه ای بهتره یا بهداشت عمومی؟؟
  ممنون میشم اگر جواب بدین

  • ایران مشاوره

   با سلام محیط کار بهداشت حرفه ای در کاخانجات و شرکتها و به طور کلی در قسمت صنعت میباشد ولی محیط کار بهداشت عمومی در مراکز بهداشتی و درمانی میباشد . از نظر درامد حقوق دریافتی بهداشت حرفه ای بیشتر از بهداشت عمومی میباشد

 23. ترنم

  سلام کسی میدونه فناوری اطلاعات وسلامت بهتره یا بهداشت عمومی؟وچرا؟

  • ایران مشاوره

   با سلام . تعیین رشته معمولا براساس علایق و توانایی های فرد مشخص میشود و براساس تجربه های سابق نشان داده شده است که رشته بهداشت عمومی از لحاظ بازارکار بهتر از سایر رشته های مشخص شده میباشد و در ضمن هر فردی توانایی منحصر به فرد خود را در هر رشته ای داراست .

دریافت مشاوره پیج کنکور