خانه علمی کاربردی شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

شرایط نقل و انتقال و میهمانی علمی کاربردی 1401 - 1402
شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

افرادی که در ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی شرکت می کنند، در انتخاب رشته محل های بدون آزمون این دانشگاه می بایست پیش از هر چیزی ابتدا شرایط و علاقه خود را در نظر بگیرند. معمولا افراد تمایل دارند تا دانشگاهی را برای تحصیل انتخاب کنند که نزدیک به محل سکونت آن ها باشد. این موضوع و همچنین به وجود آمدن مسائل و مشکلات مختلف و غیر مترقبه، می تواند موجب شود تا دانشجو تصمیم به تغییر محل تحصیل خود بگیرد. تغییر محل تحصیل دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی می تواند به صورت دائم یا موقت باشد. داشتن شرایط مقرر شده جهت انجام این فرآیندها لازمه ثبت درخواست داوطلبان در سامانه این دانشگاه می باشد.

بنابراین دانشجویان باید در اولین قدم، نسبت به کسب اطلاعات کامل از ضوابط نقل و نقل و میهمانی دانشگاه علمی کاربردی اقدام نمایند.

دارا بودن حداقل یکی از شرایط تعیین شده و وجود ظرفیت در رشته و مقطع تحصیلی دانشگاه مورد تقاضا، جهت پذیرش درخواست نقل و انتقال دانشجو الزامی می باشد.

شرایط و قوانین نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه علمی کاربردی 1401 – 1402

نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه های جامع علمی کاربردی، به طور معمول 2 مرتبه در سال و در ماه های خرداد و آذر انجام می گیرد. دانشجویان واجد شرایط، می توانند درخواست خود در این زمینه را در سامانه هم آوا ثبت کنند. طبق آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه جامع علمی کاربردی، داوطلبانی که جزء هر یک از گروه های زیر و مشمول شرایط و ضوابط آن ها باشند، می توانند از این فرصت جهت تغییر دائم یا موقت محل تحصیل خود استفاده نمایند.

ضوابط میهمانی یا انتقال بر اساس شرایط ازدواج و یا طلاق دانشجویان

 • دانشجویان متاهل زن، که پس از اعلام نتایج توسط سازمان سنجش آموزش کشور و پذیرفته شدن ازدواج کرده اند، می توانند نسبت به درخواست انتقال یا میهمانی به شهر محل زندگی همسر و یا نزدیک ترین مرکز آموزشی به محل سکونت، که رشته داوطلب در آن موجود باشد اقدام کنند. این انتقال و یا میهمانی صرفا با توجه به ظرفیت دانشگاه مقصد و بر اساس بخشنامه های مالی دانشگاه جامع علمی کاربردی امکان پذیر است.
 • انتقال و یا میهمانی دانشجویان متاهل زن که محل زندگی و کار همسرشان پس از پذیرش تغییر نموده است، به شهر محل زندگی و یا نزدیک ترین مرکز آموزشی به محل سکونت، در صورت وجود ظرفیت در دانشگاه مقصد و پس از طی مراحل کامل ثبت نام، مجاز می باشد.
 • دانشجویان دختری که پس از پذیرفته شدن، محل زندگی یا کار ولی آن ها تغییر پیدا کند، می توانند نسبت به ثبت درخواست انتقال یا میهمانی به شهر محل زندگی ولی و یا نزدیک ترین مرکز آموزشی به آن اقدام نمایند. ثبت این درخواست در صورتی امکان پذیر است که رشته داوطلب در آن مرکز آموزشی دایر بوده و دارای ظرفیت باشد.
 • انتقال و میهمانی دانشجویان متاهل زن که پس از ثبت نام و پذیرش در دانشگاه متارکه نموده اند، به مراکز آموزشی شهر محل زندگی خانواده خود، با توجه به وجود رشته تحصیلی مورد نظر در آن مراکز، قابل بررسی می باشد.
 • دانشجویان مردی که پس از ثبت نام و پذیرش در دانشگاه متارکه نموده اند و حضانت فرزند خود را بر عهده دارند، در صورت وجود رشته تحصیلی می توانند جهت انتقال یا میهمانی در یکی از مراکز آموزشی محل زندگی خود درخواست ثبت کنند.

ضوابط میهمانی یا انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویانی که مشمول سهمیه های شاهد و ایثارگر می شوند، در نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه ها نیز از امتیاز خاصی برخوردار هستند و مراکز آموزشی وظیفه دارند با رعایت مقطع تحصیلی نسبت به ثبت نام جهت انتقال به یکی از مراکز آموزشی نزدیک به محل سکونت خانواده این دانشجویان، صرفا برای یک بار اقدام نمایند. مشمولان استفاده از این سهمیه در موارد پایین آورده شده اند.

 • فرزندان مونث شاهد
 • فرزندان مذکر شاهد
 • همسر شهید
 • جانبازان 50 درصد و یا بالاتر و آزادگان
 • همسر جانبازان 50 درصد و یا بالاتر و آزادگان
 • فرزندان مونث جانبازان 50 درصد و یا بالاتر و آزادگان
 • فرزندان مذکر جانبازان 50 درصد و یا بالاتر و آزادگان
 • جانبازان 25 درصد تا 49 درصد

تبصره ها:

 • در صورتی که ظرفیت سهمیه، توسط افراد واجد شرایط فوق تکمیل نگردد، کمیته نقل و انتقالات می تواند ظرفیت باقی مانده را توسط همسر و فرزندان جانبازان 25 تا 49 درصد تکمیل نماید.
 • مجوز نقل و انتقال واجدین شرایط، پس از دریافت گزارش از اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و بررسی و تصمیم گیری در کمیته نقل و انتقالات صورت می پذیرد.
 • استفاده از این فرصت تنها یک بار در کل دوران تحصیل امکان پذیر می باشد.

ضوابط میهمانی یا انتقال دانشجویان بیمار (صعب العلاج) و معلول

 • دانشجویانی که دارای نوعی بیماری صعب العلاج می باشند، با تایید پزشک معتمد دانشگاه و بررسی و تایید مراجع ذیربط می توانند نسبت به نقل و انتقال و یا میهمانی، درخواست خود را ارائه دهند تا مسئولان مربوطه با در نظر گرفتن ظرفیت مراکز دانشگاهی، درخواست آن ها را بررسی نمایند.
 • پذیرفته شدگان روشن دل و یا معلولان جسمی حرکتی شدید، از همان ابتدای ورود به دانشگاه می توانند نسبت به دریافت انتقال و یا میهمانی اقدام کنند. درخواست این افراد با توجه به ظرفیت موجود و توسط پزشک معتمد دانشگاه و مراجع مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.
 • در صورتی که درخواست این افراد اخذ میهمانی باشد، پرونده ایشان تنها یک بار توسط پزشک معتمد بررسی شده و پس از قبول تقاضای آن ها، نیازی به بررسی مجدد پرونده برای ترم های بعدی نخواهند داشت.

ضوابط میهمانی یا انتقال بر اساس سرپرستی خانواده

دانشجویانی که یکی از حکم های سرپرستی، قیم نامه، امین بر عاجز، کفالت و یا حضانت یکی از بستگان درجه یک خود (پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند) را از مراجع ذیصلاح قضایی (دادگاه عمومی یا خانواده) دریافت نموده اند، درخواست انتقال یا میهمانی آن ها به مراکز نزدیک به محل زندگی خانواده شان قابل بررسی خواهد بود.

ضوابط میهمانی یا انتقال بر اساس فوت والدین، همسر و یا فرزند

شرایط میهمانی یا انتقال به علت فوت والدین، همسر و یا فرزند

با توجه به ظرفیت مراکز آموزشی، دانشجویان مجردی که پس از ثبت نام و پذیرش در دانشگاه، پدر یا مادر خود و همچنین دانشجویان متاهلی که همسر و یا فرزند خود را از دست داده اند، می توانند نسبت به ثبت درخواست میهمانی یا نقل و انتقال اقدام کنند.

ضوابط میهمانی یا انتقال همسر، فرزندان و کارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه علمی کاربردی

 • میهمانی و انتقال کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی یا شرکتی دانشگاه، به نزدیک ترین واحد محل خدمت پذیرفته شده (به جز واحد محل اشتغال به کار کارمند)، بعد از استعلام از اداره کل امور اداری و پشتیبانی و بر اساس قوانین و مقررات قابل بررسی خواهد بود.
 • انتقال و میهمانی همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه به محل خدمت پدر، مادر و یا همسر، بعد از اخذ استعلام از اداره کل امور اداری و پشتیبانی و بر اساس ضوابط و مقررات موجود و تایید کمیته نقل و انتقالات مورد بررسی قرار می گیرد.
 • تمدید مهلت میهمانی افراد مشمول بند فوق در صورت داشتن شرایط مربوطه، گذراندن 12 واحد تحصیلی در هر یک از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و همچنین کسب حداقل معدل کل 15 در ترم میهمان قابل بررسی می باشد.

ضوابط میهمانی بر اساس چند دانشجویی

در صورتی که در یک خانواده بیش از یک دانشجو اعم از پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند، به طور هم زمان در مراکز دانشگاهی علمی کاربردی، مشغول به تحصیل باشند، میهمانی یک یا چندین نفر از آنان به محل زندگی قیم قابل بررسی می باشد.

ضوابط میهمانی یا انتقال ورزشکاران و قهرمانان ملی

ورزشکارانی که در عضویت تیم های ملی فدراسیون های ورزشی بوده اند و وزارت ورزش و جوانان حضور ایشان در اردوها و تمرینات تیم ملی را گواهی می کند، می توانند نسبت به میهمانی (دو ترم) و انتقال خود درخواست دهند. درخواست آن ها در صورت احراز شرایط همکاری با دانشگاه و تایید نهایی معاونت مربوطه و کمیته نقل و انتقالات، بررسی می گردد.

افرادی که در تیم های ورزشی باشگاه های فرهنگی ورزشی عضویت دارند نیز می توانند برای میهمانی (دو ترم) درخواست خود را ارائه دهند تا توسط معاونت مربوطه و کمیته نقل و انتقالات مورد بررسی قرار گیرد.

ضوابط میهمانی یا انتقال همسر و فرزندان وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفیران

همسر و فرزندان وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفیران تا پایان سال تحصیلی که در مسئولیت خود انجام وظیفه می کنند، می توانند نسبت به میهمانی خود به محل ماموریت و یا نزدیک ترین شهر به محل اشتغال درخواست دهند.

ضوابط میهمانی یا انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

هر یک از فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، سایر وزارتخانه ها و نهاد ها اعم از نظامی، غیر نظامی، موسسات غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی که در دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرفته شده اند، می توانند از مرکز آموزشی مبدا به یکی از مراکز آموزشی واقع در شهر محل خدمت عضو هیات علمی درخواست انتقال یا میهمانی دهند.

در صورتی که رشته داوطلبان در مراکز دانشگاهی آن شهر موجود نباشد، می توانند نسبت به انتقال یا میهمانی خود به مراکز آموزشی نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی در همان رشته، مقطع و گروه آموزشی اقدام نمایند.

ضوابط میهمانی یا انتقال کارمندان دولت یا سایر نیروهای مسلح

در صورتی که کارمندان دولت یا نیروهای مسلح در حین خدمت در یکی از مراکز آموزشی دانشگاه علمی کاربردی پذیرفته شده و پس از آن محل خدمتشان به شهر دیگری منتقل شود، با ارائه حکم انتقال از بالاترین مقام سازمان ذیربط، می توانند به مرکز آموزشی شهر محل خدمت جدید خود تقاضای انتقال ثبت کنند.

دانشجویان جامانده از تحصیل

پس از پذیرش دانشجو در دانشگاه و گذراندن حداقل یک ترم و 12 واحد درسی در صورتی که دلایلی همچون مرخصی تحصیلی، عدم تشکیل کلاس و یا موارد دیگر مانع از ادامه تحصیل وی شده باشد، او می تواند بر اساس قوانین و مقررات موجود و با رعایت استاندارد های آموزشی، درخواست انتقال یا میهمانی به مرکز آموزشی مورد نظر خود را در همان رشته و دوره تحصیلی ارائه نماید تا در صورت احراز شرایط داوطلب، تقاضای وی مورد بررسی قرار بگیرد.

در صورتی که شما نیز در ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 1401 – 1402 شرکت کرده اید و بنا به هر یک از دلایل ذکر شده در این مقاله قصد تغییر دانشگاه محل تحصیل خود را دارید، می توانید در زمان ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه علمی کاربردی، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه هم آوا اقدام نمایید. جهت آشنایی با این سامانه و نحوه ثبت درخواست در آن می توانید بر روی لینک فوق کلیک کنید.

 

سوالات متداول

1- آیا دانشجویان جامانده از تحصیل می توانند برای نقل و انتقال یا میهمانی دانشگاه علمی کاربردی درخواست ثبت کنند؟

بله، دانشجویان پس از گذراندن حداقل یک ترم و 12 واحد درسی بنا به دلایلی اعم از مرخصی تحصیلی، عدم تشکیل کلاس و یا موارد دیگر چنانچه این دلایل موجب عقب افتادن آن ها از تحصیل گردد، می توانند بر اساس ضوابط درخواست انتقال یا میهمانی به مرکز آموزشی مورد نظر خود را در همان رشته و دوره تحصیلی ارائه نمایند.

2- جهت ثبت درخواست نقل و انتقال یا میهمانی دانشگاه علمی کاربردی از طریق کدام سامانه باید اقدام کنم؟

ثبت این تقاضا برای داوطلبان از طریق سامانه هم آوای دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی انجام می گیرد.

3- چنانچه در خانواده ای بیش از یک دانشجو وجود داشته باشد امکان درخواست نقل و انتقال یا میهمانی دانشگاه علمی کاربردی برای آن ها وجود دارد؟

میهمانی یک یا چندین نفر از پدر، مادر، همسر و فرزندان آن ها به محل زندگی قیم امکان پذیر می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره